stefan rusu on Thu, 3 Apr 2008 21:21:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: zaprasza na wykładMiškoŠuvakovića


---------- Forwarded message ----------
From: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki <k.vysata@zacheta.art.pl>
Date: 2008/4/2
Subject: zaprasza na wykładMiškoŠuvakovića
To: suhebator@gmail.comZachęta zaprasza

*poniedziałek 7 kwietnia godz. 19.00*
wykład towarzyszący projektowi *Inne miasto inne życie*

*prof Miško Šuvaković
Politics in Art or problems of urban interventions
Polityzacja sztuki i miejskie interwencje*

Miško Šuvaković  podczas swojego wykładu przybliży dwa problemy
charakterystyczne dla sztuki współczesnej: polityzację sztuki i problem
związany z artystyczna interwencją w przestrzeni miejskiej. Zagadnienie
polityzacji sztuki współczesnej zostanie przedstawione jako krytyczny
dyskurs o roli sztuki i polityki we współczesnej globalnej przestrzeni
społecznej. Zjawisko artystycznych interwencji zaprezentowane będzie na
przykładach noeawangardy i doświadczeń sztuki współczesnej w
południowo-wschodniej Europie, przede wszystkim w Serbii, Chorwacji i
Słowenii. W ten sposób wykładowca przybliży rolę konstrukcji teoretycznej
interwencji i aktywności sztuki współczesnej.
In his lecture Miško Šuvaković will interpret two problems characteristic of
contemporary art. The politicization of art and the problem of artistic
intervention in urban space. The politicization of contemporary art will be
explored through a critical discussion of the role of art and politics in
contemporary global social space. The phenomenon of artistic intervention
will be presented through the examples of the neo-avant-gardes and
contemporary art praxes in South East Europe, especially in Serbia, Croatian
and Slovena. In this way the speaker will develop a theoretization of the
role of interventionism and activism in contemporary art.

*Miško Šuvaković* (ur. 1954, Jugosławia, Belgrad) jest filozofem -
estetykiem, teoretykiem sztuki i artystą postkonceptualnym. Był
współzałożycielem i członkiem konceptualnej formacji artystycznej „Grupa
143" (1975 – 1980) oraz nieformalnego teoretyczno – artystycznego „Ośrodka
badań nad przestrzenią" (1982-1989). Od 1988 roku jest członkiem
Słoweńskiego Towarzystwa Estetycznego. W marcu 1993 roku obronił pracę
doktorską „Filozofia analityczna i teoria w sztuce" na wydziale sztuk
wizualnych Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Belgradzie. Wykłada estetykę i
teorię sztuki a także historię sztuki współczesnej na Uniwersytecie w
Belgradzie. Był redaktorem wielu czasopism kulturalnych, m.in.: Katalog 143
(Belgrad, 1975-78), Mentalni prostor (Belgrad, 1982-1987), Transkatalog
(Nowy Sad, 1995-1998), Anomalija (Nowy Sad, 2004). Autor publikacji, m.in.:
Impossible Histories – Historical Avant-Gardes, Neo-avant-gardes, and
Post-Avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991, The MIT Press, Cambridge MA;
Mapiranje tijela/tijelom – Zlatko Kopljar [Mapping of the Body/with body],
Meandar, Zagreb; Farenhajt 387 – Teorijske ispovesti, Orpheus, Novi Sad;
Diskurzivna analiza – Prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize'
filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture,
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Belgrad.
*Miško Šuvaković* (born in 1954 in Yugoslavia, Belgrade) is a contemporary
aestheticist, art theorist and post-conceptual artist. He was co-founder and
member of the conceptual artistic Group 143 (1975 - 1980), and was
co-founder and member of the informal theoretical and artistic "Community
for Space Investigation" (1982-1989). From 1988 he has been a member of the
Slovenian Aesthetic Society. In March, 1993 he earned a PhD degree on the
theme "Analytical Philosophy and Theory in Art" (Faculty of Visual Arts,
Belgrade University of Arts). He teaches aesthetics and theory of art at the
Faculty of Music, theory of art and theory of culture on the
Interdisciplinary Postgraduate Studies Programme, and also art theory and
the history of contemporary art at the Faculty of Architecture, all at the
University of Arts, Belgrade. He has been a co-editor of many magazines,
such as Katalog 143 (Belgrade, 1975-78), Mentalni prostor (Belgrade,
1982-1987), Transkatalog (Novi Sad, 1995-1998), and Anomalija (Novi Sad,
2004). Books: Impossible Histories – Historical Avant-Gardes,
Neo-avant-gardes, and Post-Avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991, The MIT
Press, Cambridge MA; Mapiranje tijela/tijelom – Zlatko Kopljar [Mapping of
the Body/with body], Meandar, Zagreb; Farenhajt 387 – Teorijske ispovesti,
Orpheus, Novi Sad; Diskurzivna analiza – Prestupi i/ili pristupi
'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama
umetnosti i kulture, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Belgrad.

sala kinowa, wejście od ul. Burschego
wstęp wolny
------------------------------
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/