marilena stanciu on Fri, 5 Mar 2010 09:36:08 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fw: Cerere de propuneri: Civil Society Dialogue - II: Culture and ArtsFrom:infoPEC@europapentrucetateni.eu
[mailto:infoPEC@europapentrucetateni.eu] On Behalf Of Europa pentru
cetateni
Sent: 4 martie 2010 10:55
To: infoPEC List Member
Subject: [infoPEC] Cerere de propuneri: Civil Society Dialogue - II:
Culture and Arts
 
 
 
Republica Turcia, prin Central Finance and Contracts Unit
(CFCU), a lansat cererea de propuneri Civil Society Dialogue - II:
Culture and Arts pentru promovarea dialogului si a intelegerii intre
societatile civile din Turcia, alte tari candidate si Uniunea Europeana in
domeniul culturii si artei. Sprijinul financiar este oferit de Uniunea
Europeana prin Instrumentul de Asistenta de Preaderare (IPA). 
 
Obiectivul
globalal cererii de propuneri este stabilirea unui cadru de cooperare
si de sprijin pentru stabilirea de parteneriate, promovarea dialogului dintre
societatile civile din Turcia si Uniunea Europeana in domeniul culturii,
crearea ocaziilor de a coopera pentru operatorii culturali si organizatiile
care lucreaza in domeniul culturii si artelor. 
 
Obiectivele
specificeale cererii de propuneri sunt: stabilirea de relatii de cooperare
pe termen lung, parteneriate si retele intre societatile civile din Turcia,
Uniunea Europeana si alte tari candidate in domeniul culturii si artei;
promovarea dialogului cultural si a intelegerii intre societatile civile din
Turcia, Uniunea Europeana si alte tari candidate. 
 
Bugetul total disponibil
este de 1.800.000 de euro. Subventia minima pentru un proiect este de
50.000, iar cea maxima de 150.000 de euro. Subventia nu poate reprezenta mai
putin de 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului si nici nu poate
depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. 
 
Pentru a fi eligibil, solicitanul trebuie sa
fie organizatie neguvernamentala (ONG) si nonprofit, cu personalitate juridica
si cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia si sa fie
direct responsabil pentru pregatirea si managementul actiunii. 
 
Durata proiectului va fi cuprinsa
intre 9 si 15 luni. 
 
Proiectele propuse ar trebui sa
se inscrie intr-una sau mai multe din cele trei arii prioritare din domeniile
culturii si artei: 1. Promovarea activitatilor de retea si de parteneriate
durabile, 2. Ridicarea gradului de constientizare, facilitand dialogul si
intelegerea reciproca, 3. Promovarea initiativelor, ideilor si productiilor
inovatoare 
 
Activitatile
se pot derula in una sau mai multe din urmatoarele tari: Turcia, statele membre
ale Uniunii Europene, tarile candidate. 
Proiectele ar trebui sa urmareasca stabilirea de parteneriate de
cooperare pe termen lung si crearea de retele, precum si promovarea dialogului
cultural si a intelegerii intre societatile civile din Turcia, statele membre
ale Uniunii Europene si alte tari candidate. Vor fi considerate eligibile
urmatoarele tipuri de actiuni, cu conditia sa fie parte a unui proiect coerent:
organizarea de targuri, concerte, circulatia de colectii de arta, organizarea
de manifestari, concursuri si ceremonii de acordare, pregatirea sau difuzarea
de documentare, schimbul de cunostinte in ceea ce priveste studiile
arheologice, organizarea de / participarea la congrese, conferinte, seminarii,
simpozioane, ateliere de lucru, organizarea de / participarea la expozitii,
spectacole si activitati artistice similare, atragerea unui public cat
mai larg, activitati de constientizare legate de dialogul cu societatea
civila, difuzarea de informatii prin site-uri, newsletter-uri, mass-media
si prin alte mijloace, formarea de retele, crearea de filme de scurt metraj
etc. 
 
Termenul limita de depunere a proiectelor este 3 mai 2010. 
 
Documentele pentru aplicatie sunt disponibile
pe paginahttps://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1267622821364&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573840&zgeo=35580&ccnt=7573876&debpub=&orderby=ctr&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=7&aoref=129636 
 
 
Punctul
Europa pentru cetateni 
E-mail: info@europapentrucetateni.eu
Web: www.europapentrucetateni.eu
Centrul
de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii 
str.
Barbu Delavrancea 57, sector 1, Bucuresti, 011353 
Tel /
fax: 021 316 60 60; 021 316 60 61


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/