nicolae comanescu on Thu, 25 Mar 2010 17:36:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] CALL FOR ARTISTS: new deadline


CALL FOR ARTISTS
Creative Collaboration Program
Deadline: 10 April 2010
Under the British Councilâs Creative 
Collaboration Program, the London-based organization Poet in the City 
and the Writers UnionRomania are looking for visual artist/s for its 
project Words Converge (http://www.britishcouncil.org/creativecollaboration-words_converge.htm) to be held in Bucharest in June 2010. The visual part of the project 
should involve multimedia displays and installations on which texts of 
contemporary poets from UK, Romania and other South-East European 
countries will be projected. 
The selected artist(s) is/are free to choose 
the type(s) of visual expression for this project that will ensure 
visibility to the designated texts of poetry in a number of locations in Bucharest. 
Selected artistâs fee as well as equipment 
costs will be covered from the Words Converge project budget.
Artists interested are requested to send a 
portfolio, project concept and letter of interest (max. 1 page) to 
Claudia Postelnicescu (Coordinator  Visual Project on 
behalf of Words Converge Project) at claudia.postelnicescu@gmail.com
_____
Programul Creative Collaboration
 Data limitÄ: 10 Aprilie 2010
Programul Creative Collaboration al British 
Council, ÃmpreunÄ cu organizaÅiile selectate Poet in the City Londra Èi 
Uniunea Scriitorilor din RomÃnia cautÄ un artist/artiÈti vizual/i pentru proiectul sÄu Words Converge (http://www.britishcouncil.org/creativecollaboration-words_converge.htm) care va avea loc Ãn BucureÅti Ãn iunie 2010. Partea vizualÄ a 
proiectului presupune (Åi) dispunerea unor panouri multimedia Èi 
instalaÅii pe care se vor afiÅa texte ale unor poeÅi romÃni, englezi, 
precum din alte ÈÄri sud-est europene, partenere ale proiectului.
Artistul/artiÅtii selectat/i este/sunt liber/i 
sÄ aleagÄ diferite tipuri de exprimare vizualÄ pentru proiectul lor care sÄ asigure vizibilitatea Ãn mai multe locuri din BucureÈti a textelor 
poetice alese. 
Artistul/artiÅtii selectat/i va/vor primi un onorariu din 
bugetul Words Converge, care include Èi costul cheltuielilor cu 
materialele necesare proiectului.. 
ArtiÅtii interesaÅi sunt rugaÅi sÄ trimitÄ 
portofoliu de lucrÄri, conceptul proiectului Åi o scurtÄ scrisoare de 
motivare (maxim o paginÄ) Claudiei Postelnicescu (Coordonator Proiect 
Vizual partener Words Converge) la adresa de email claudia.postelnicescu@gmail.com
 Nicolae Comanescu

http://the-temporary.blogspot.com
0040741231068


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/