Valentina on Thu, 25 Mar 2010 17:35:08 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] cartea ta conteaza / trimite o carte in basarabia


Liga StudenÅilor Basarabeni din RomÃnia a iniÅiat un proiect de dotare a
Åcolilor rurale din Republica Moldova cu carte romÃneascÄ, intitulat
âTrimite o carte peste Prutâ.

 AstÄzi majoritatea bibliotecilor din satele Republicii Moldova nu dispun de
un numÄr suficient de cÄrÅi Ãn limba romÃnÄ cu grafie latinÄ, pÄstrÃndu-le
pe cele editate Ãnainte de 1989. DeÅi Ãn ultimii 20 de ani peste Prut s-au
editat cÄrÅi Ãn romÃnÄ, criza economicÄ permanentÄ Åi sÄrÄcia, lipsa
fondurilor suficiente de la buget nu au permis Ãnlocuirea cÄrÅilor vechi cu
unele noi. AceeaÅi stare de lucruri priveÅte Åi bibliotecile Åcolilor din
zonele rurale.In acest context Liga Studentilor Basarabeni din Bucuresti isi
doreste sa intieze aceeasi campanie si in Republica deviza âCartea ta
conteaza!â. Lansam un apel cÄtre toÈi cei care sunt dispuÈi sÄ ne sprijine
Ãn desfÄÈurarea acesteia prin: donarea propriu-zisa a cartilor, promovarea
campaniei si strangerea efectiva a cartilor in Republica Moldova.LSBB se
angajeazÄ sÄ asigure inventarierea, Ãmpachetarea Åi transportul
cÄrÅilor.Campania are ca beneficiari bibliotecile Èi Åcolile din zona
rurala, inclusiv din regiunea transnistreanÄ. Aceste biblioteci au fost
selectate pe criteriul lipsei de cÄrÅi Ãn limba romÃnÄ Åi a numÄrului de
copii ÃnscriÅi. Sunt binevenite cÄrÅi de literaturÄ romÃneascÄ Åi
universalÄ, poezie, enciclopedii, atlasuri, carte ÅcolarÄ, precum Èi
literaturÄ istoricÄ etc. Cartile vor fi donate in mai multe etape.Le
mulÈumim celor care au contribuit sau urmeazÄ sÄ contribuie la buna
desfÄÈurare a campaniei, printre aceÈtia numÄrÃndu-se: Ministerul
Tineretului Èi Sportului din Republica Moldova, PrimÄria Municipiului
ChiÈinÄu, AsociaÈia Istoricilor din Moldova, AsociaÈia CulturalÄ Pro
Basarabia Èi Bucovina, AsociaÈiunea CulturalÄ ASTRA, precum Èi persoanelor
care nu reprezintÄ o asociaÈie sau instituÈie, dar care Èi-au manifestat
sprijinul faÈÄ de iniÈiativa noastrÄ.
 VÄ suntem recunoscÄtori Åi vÄ mulÅumim anticipat pentru ajutorul pe care
ni-l oferiÅi Åi pentru contribuÅia pe care o aduceÅi la rezolvarea unei
probleme endemice Åi, pentru mult timp, aparent iremediabile Ãn Republica
Moldova.

 contact: Alina SclifosLiga Studentilor Basarabeni Bucuresti
e-mail: alinasclifos@yahoo.com
AceastÄ adresÄ de e-mail este protejatÄ de spamboÅi; aveÅi nevoie de
activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel: 069304409 (Republica Moldova, Chisinau)
+40768882985 (Romania, Bucuresti)

http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?v=info&gid=223086554529

**
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/