Catalin Gheorghe on Wed, 10 Nov 2010 09:09:21 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Conferinta CURATORI SI FAPTE, 18 noiembrie, Centrul Cultural Francez, Iasi


CURATORI ÅI FAPTE. 

AGENÅIA CURATORIALÄ
ANCHETEAZÄ STÄRI DE LUCRURI

o conferinÅÄ internaÅionalÄ
organizatÄ de Vector - studioul de practici Åi dezbateri artistice (platforma de cercetare
criticÄ a AsociaÅiei Vector) Åi Departamentul de Istoria Åi teoria artei
(Facultatea de Arte Plastice, Decorative Åi Design).

Â

Joi, 18 noiembrie
2010, orele 10-14

Sala Benjamin Fondane, Centrul
Cultural Francez, IaÅi

B-dul Carol nr. 26 

Â

Â

CU SPRIJINUL:

UniversitÄÅii
de Arte âGeorge Enescuâ IaÅi


British
Council, IaÅi 

Centrul
Cultural Francez, IaÅi

Forumul Cultural
Austriac, BucureÅti

Â

Â

PARTICIPANÅI:

1. CÄtÄlin Gheorghe 

moderator; lector universitar, curator Åi editor, Vector
Studio Åi Universitatea de Arte IaÅi 

Â

2. MÃLANIE BOUTELOUP (FranÅa)

directoarea BÃtonsalon (Paris) - Centru de
Cercetare Åi Arte Pluridisciplinare - (www.betonsalon.net) Åi coordonatoarea
din FranÅa a proiectului global "The Public School"

(http://paris.ecolepublique.org/about).

Â

3. KATHRIN RHOMBERG (Austria)

curator al celei de-a 6-a Bienale de ArtÄ
ContemporanÄ de la Berlin (âCe [ne] aÅteaptÄ acoloâ) 2010 [http://bb6.berlinbiennale.de/],
co-curator al proiectului de cercetare Former West, organizat de BAK
(basis voor actuele kunst), Utrecht [http://www.formerwest.org/]; consilier
Åi membru corespondent al Secession Viena.

Â

4. ALFREDO CRAMEROTTI (Marea Britanie)

co-curator al Bienalei Europene de ArtÄ
ContemporanÄ Manifesta 8, ca membru al colectivului Chamber of Public Secrets; curator
in cadrul Centrului QUAD de Arta, Media Åi Film din Derby; editor
al seriei Critical Photography la Intellect Books; autor al cÄrÅii Aesthetic
Journalism (Intellect Books, Bristol, 2009).http://www.manifesta8.com/manifesta/manifesta8.cps_en

http://cpsman8.wordpress.com ; http://www.alcramer.net

Â

Â

PROGRAM:

1. 10:00 - 10:15

CÄtÄlin Gheorghe 

Introducere (15 minute)

Â

2. 10:15 - 11:10

MÃlanie Bouteloup 

Prelegere (40 min. + 15 min. discuÅii) 

Â

11:10-11:25

pauza de cafea

Â

3. 11:25-12:20

Kathrin Rhomberg

Prelegere (40 min. + 15 min. discuÅii)

Â

4. 12:20 -13:15

Alfredo
Cramerotti

Prelegere
(40 min. + 15 min. discuÅii)

Â

5. 13:15-14:00

Concluzii

Â

Â

CONTEXTUL
DESFÄÅURÄRII CONFERINÅEI:

Ãn ultimii 10 ani, Ãn IaÅi, centru urban cu
tradiÅie universitarÄ Åi culturalÄ din RomÃnia, s-au pus bazele dezvoltÄrii
unei scene de artÄ contemporanÄ criticÄ interesatÄ atÃt de promovarea
artiÅtilor emergenÅi Åi profesionalizaÅi, cÃt Åi de conectarea la reÅele de
artÄ contemporanÄ din Europa Central-Sud EsticÄ, NordicÄ Åi VesticÄ.

Parteneriatul educaÅional dezvoltat Ãntre AsociaÅia
Vector (un ONG implicat Ãn cercetarea Åi producÅia de proiecte de artÄ contemporanÄ
â organizÃnd o bienalÄ internaÅionalÄ, un spaÅiu de expoziÅii Åi dezbateri, o
rezidenÅÄ internaÅionalÄ Åi editÃnd o publicaÅie; www.periferic.org) Åi Universitatea de
Arte âGeorge Enescuâ (o instituÅie publicÄ de educaÅie artisticÄ, inclusiv Ãn
artele vizuale; www.arteiasi.ro) a dus la
dezvoltarea unor noi specializÄri: Departamentul Foto-Video-Procesare
computerizatÄ Åi Departamentul de Istoria Åi teoria artei.

Aceste noi tendinÅe de promovare Åi articulare a importanÅei
Åi relevanÅei noilor medii Åi a cercetÄrii critice Åi teoretice Ãn ÃnÅelegerea,
cunoaÅterea Åi instrumentarea culturii vizuale contemporane ar putea contribui
la dezvoltarea profesionalÄ Ãn domeniul artelor vizuale, la creÅterea
vizibilitÄÅii scenei culturale ieÅene, la ÃntÄrirea parteneriatelor Ãntre
instituÅiile culturale locale Åi la conectarea iniÅiativelor locale de culturÄ
vizualÄ la iniÅiative similare din ÅÄri europene, prin intermediul schimburilor
de idei Åi practici culturale cu un direct impact social Åi profesional.

Â

ARGUMENT:

Practica curatorialÄ este una dintre cele mai
extinse Åi discutate expresii ale acÅiunii de cercetare Åi mediere a culturii
vizuale contemporane. ImplicÃnd observaÅia, selectarea, analiza, producÅia,
expunerea, diseminarea Åi feed-back-ul, aceastÄ practicÄ Ãl pune pe curator Ãn
situaÅia de a lucra cu diferite teorii, instituÅii, personalitÄÅi, spaÅii
expoziÅionale Åi publicuri, structurÃnd Åi administrÃnd o cunoaÅtere a
afectelor Åi conceptelor, a stÄrilor de lucruri Ãntr-o lume din ce Ãn ce mai
auto-reflexivÄ Åi analiticÄ. 

PlecÃnd de la premisa cÄ curatorul, Ãn calitatea sa
de agent social (deopotrivÄ artist, istoric, critic, teoretician, psiholog,
sociolog, antropolog, politolog, economist, tehnician etc.), contribuie critic
la analiza unor fapte sociale Åi la producÅia unor fapte culturale, aceastÄ
conferinÅÄ internaÅionalÄ creazÄ cadrul unei ÃntÃlniri a posibilelor diferenÅe
de viziune Åi abordare, cadrul unui schimb de idei, informaÅii Åi tehnici
operative Ãn curatoriat, cadrul unei expuneri a studenÅilor la un anumit format
Åi o tematicÄ exemplificative pentru dezvoltarea lor profesionalÄ, precum Åi
cadrul unei medieri instituÅionale Ãntre partenerii implicaÅi Ãn susÅinerea
acestui proiect. 

Â

ORGANIZATORI:

Vector - studioul de
practici Åi dezbateri artistice este platforma educaÅionalÄ
de cercetare criticÄ Åi producÅie artisticÄ a AsociaÅiei Vector, activatÄ Ãn
colaborare cu Centrul de Cercetare Estetica Åi CreaÅie ArtisticÄ al FacultÄÅii
de Arte Plastice, Decorative Åi Design, IaÅi.

Departamentul
de Istoria Åi teoria artei activeazÄ din octombrie 2008 Ãn cadrul FacultÄÅii de Arte Plastice,
Decorative Åi Design, propunÃnd sÄ ofere o perspectivÄ enciclopedicÄ, analiticÄ
Åi aplicabilÄ asupra cunoaÅterii, ÃnÅelegerii, criticii Åi comunicÄrii artelor
vizuale.

Â

CONTACT:

Lector univ.
dr. CÄtÄlin GHEORGHE

email-uri: citizen_ka@yahoo.com, ita@arteiasi.ro

Â

Universitatea de Arte âGeorge Enescuâ

Facultatea de Arte Plastice, Decorative Åi Design 

Departamentul de âIstoria Åi teoria arteiâ

str. SÄrÄriei nr. 189, cod 700451, IaÅi, RomÃnia

tel: 004 0723 785816, fax: 004 0232 225333 

www.arteiasi.ro/ita

Â

PARTENERI FINANCIARI:

Â

Austrian Cultural Forum, BucureÅti

www.austriacult-bucuresti.ro

Â

British Council, IaÅi

http://www.britishcouncil.org/ro/romania-about-iasi.htm

Â

French Cultural Center, IaÅi

www.ccfiasi.ro

Â

University of Arts âGeorge
Enescuâ IaÅi:

www.arteiasi.ro'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
catalin gheorghe 
art critic & [counter]theoristvector> publication + studio

phd in aesthetics & visual studieslecturer at theÂfaculty of fine arts and design
iasi, romania 

mobile:ÂÂÂ0040 723 785 816 email:Âcitizen_ka@yahoo.com 


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/