Vasile Ernu on Wed, 10 Nov 2010 12:07:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Despre icoane Åi artÄ (si putere) de Ekaterina Degot


Despre icoane Åi artÄ (si putere)
de Ekaterina Degot  
Â
http://www.criticatac.ro/2707/despre-icoane-si-arta/
Â
fragment:
Â
PoziÅia mea, ca profesionist Åi cetÄÅean, este limpede: a restitui icoanele bisericii e un imens pas Ãnapoi, atÃt din punct de vedere cultural, cÃt Åi politic. Din perspectivÄ culturalÄ, deoarece calea culturii se poziÅioneazÄ dinspre funcÅionalitatea obiectului cÄtre statutul de piesÄ muzealÄ, Åi nu viceversa; atitudinea bisericii se rezumÄ la a susÅine cÄ icoana nu este deloc o operÄ de artÄ, ci doar un obiect al contemplÄrii libere, este un lucru necesar unei relaÅii practice (pentru rugÄciune). Din perspectivÄ politicÄ este un regres indiscutabil, deoarece ceea ce se va ÃntÃmpla acum va conduce la o nouÄ redistribuire a bunurilor culturale Åi, implicit, va conduce la excluderea din domeniul culturii a unei numeroase categorii de oameni. Muzeul este un spaÅiu considerabil mai deschis Åi mai accesibil decÃt biserica ortodoxÄ.
Â
Traducere Åi adaptare de Vladimir BULAT
Imagine slit: Vlad Nanca â Catedrala MÃntuirii Neamului


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/