Károly Tóth on Thu, 10 Dec 1998 20:32:28 +0100


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Syndicate: P:\_tip\statusqou.htm


 

P:\_tip\statusqou.htm
 
to anybody!
 
can somebody please translate this from ditch to english and re-publish it.
or make comments please.
 
this is a loose brainstorm related to the art-debate in rotterdam.
can you please translate the grammaticaly incorrectness too?
 
k.t.
 
Title: Karoly Toth info zero g art research lab rotterdam

   

 home  

STATUS QUO
brainstorm
EEN A-TOPISCHE MAP VAN  FOOD CHAIN 

by Károly Tóth 
zeroG art research lab rotterdam

zeroglab@freemail.c3.hu
karoly.toth@excite.com

CULTUUR = een krachtveld waarin wordt gecommuniceerd en waarden worden
uitgewisseld.

CULTUUR = waarde systeem van materiele en niet materiele

KUNSTANAAR =kunst=schrijver=dichter=muzikant=wetenschapper=_ondernemer_=performer=en
dergelijke=scheppende mens=vlees+bloed=moet eten

KUNSTENAAR=communicatie specialist, distributeur van meta informatie.
Kan ZELFSTANDIG informatie distribueren. De bestaande
(kunst)politiek based infrastructuren zijn niet in staat voor
veranderingen wand ze missen de kennis.

KENNIS=de kennis wordt eerst op een dienboord AAN kunstestablishment
voorgelegd. Zij had er geen behoefte aan.

LIED ZIJN VAN DE HUIDIGE (GEBASEERT OP, EEN HEEFT BELANG BIJ
VERDEELDHEID)ESTABLISHMENT = net als je zegt "cool isn't it,
we just bought the Titanic. Great!"  

praktijkvoorbeeld:Pulchri Studio in Den Haag.

KENNIS=SOMMIGEN HEBBEN HET SOMMIGEN NIET

KUNSTLEVEN=Voedselketen.

CULTUUR=Voedselketen.

KUNSTANAAR=De LAAGSTE en meest kwetsbare punt in de voedselketen.

ART DEALER = een soort ondernemer, een stervende beroep, een steeds
minder relevante vak.  
Zij/hij denkt dat er kunst wordt
VERhandeld.  
Kunst voorwerpen worden verhandelt. 
Een kunst voorwerp is een dode ding.

Kunst kan alleen verkocht worden door een kunstenaar. want die heeft
het.

KUNST=officieel afschaffen, en na 20 jaar bekijken, hoe is het ermee?

KUNSTENAAR=ideen handelaar

IDEEN=onmiskenbaar om te overleven.

DE HUIDIGE ESTABLISHMENT (H.E.)ZUIGT DE IDEEN MENSEN (I.M.)LEEG EN
GOOIT ZE VERVOLGENS WEG.  

wegverp mentaliteit.

DE ESTABLISHMENT IS EEN "NOT TO TRUST" GEWORDEN VOOR DE I.M.

ALS REACTIE, HET I.M. (O.A. (MAAR NIET UITSLUITEND)KUNSTENAAR NIEUW
MEDIA) ONWIKKELT EEN NIEUWE SOORT HYPER-SENSIBILITEIT,
EEN METACOMMUNICATIEVE TALENT, BIJV. VIRAAL OVERDRACHT VAN INFORMATIE,
HANDELEN IN VLOEIBAARE, OUT OF CONTROLE SITUATIES.
DIE ACTIVITEIT ONTGAAT VOLKOMEN AAN DE H.E.

DIT SOORT ACTIVITEITEN ZIJN VEELAL UITSLUITEND BRAIN ACITVITEITEN.
ZONDER ENIGE VORM.  
MAAR ZE KUNNEN AF EEN TOE EEN VORM KRIJGEN.  

DIT NOEM IK SOMS KUNST SOMS ECONOMIE.

een voorbeeld voor iets dergelijks: een paar jaren geledeen in china
er werdt een nieuwe taal ontdekt, gesproken uitskluitend door vrouwen. het bestaan van zo'n taal onging 2000 jaar lang aan de mannen. met de huidige geavanceerde
technologie op mentaal gebied, zoiest kan nu veel sneller ontstaan. En niet sex gebonden.

DOOR HET WERKEN MET DENKEN MET VIRTUELE SENSORIUM, EN HET THUIS ZIJN IN
DIE IDEOSPHEERE GAAT EEN NIEUWE SOORT KENNIS ONTSTAAN.

H.E. DENKT DAT ZE ONTKOMT AAN ENIGE VORM VAN COMPENSATIE AAN DE I.M.
HET I.M. GAAT ZIJN IDEEN NIET MEER VERTELLEN AAN DE
ESTABLISHMENT.

DIE GEEN IDEEN MEER KUNNEN ONTWIKKELEN, WANT ZE MISSEN DE KENNIS DIE
NODIG IS VOOR DE NIEUWE IDEEN DIE RELEVANT ZIJN VOOR
DE NIEUWE SITUATIE.

HET IDEEN MENS GAAT ZIJN KENNIS VERKOPEN AAN DIE HET MEEST BETAALT.

DE I.M. RAAKT GEFRUSTREERD EN GAAT ZICH ORGANISEREN. ONAFHANLELIJK VAN DE LOCALE BELANGEN GROEPEN. DIE VORMEN EEN HECHTE EN GESLOTEN GEZELSCHAP EN BEZETTTEN DE LOCALE RESOURCES. EEN SOOOR GILDE SYSTEEM. JE KOMT ER NOOIT IN. DOOR DE CONTACTEN IN DE LOCALE POLITIEK (GELD BRON) ZE KUNNEN VOORLOPIG VEROORLOVEN DAT ZE NIET MET DE TIJD MEE MOETEN.

HET I.M. WORD _EERST_ INTERNATIONAAL, DANK ZIJ HAAR/ZIJN KENNIS VAN DE
NIEUWE TECHNOLOGIEN, EN PAS DAARNAA KOMT IN KONTAKT MET DE LOKAALE GROEPERINGEN.

HET I.M. MAAKT EEN METAAL PROCESS DOOR.  

HET I.M. MAAKT EEN MATERIELE POCESS DOOR.

ALS ZELFVERDEDIGING. HET I.M. GAAN DE MIDDELEN VAN DE PSICHOLOGISCHE
OORLOOGSVOERING, DESINFORMATIE GEBRUIKEN. DIE KENNIS IS
HEEL GOED VERKOOPBAAR OOK IN HET BEDRIJFSLEVEN, METACOMMUNICATIE.

KUNST BUROCRAAT = steeds minder relevante vak. Een vertegenwoordiger
van een paternalistisch staatsvoorm.

KUNST BUROCRAAT = arrogant of maakt arrogant= machtpositie

KUNSTHISTORICUS = ik zie ze noit waar kunst word gemaakt. Ze ze tonen
geen interesse aan kunst=kunstenaar.

KUNSTHISTORICUS = is een persoon die vertaalt voor de kunstburokraat
wat de kunstenaar doet. Zij/hij heeft meestaal een
salaris. De kunstenaar volgens dit systeem kan niet spreken, kan zich niet verbaal uiten, heeft een licht handicap, een beetje eigenlijk overbodig bij de deal.

KUNSTHISTORICUS=een tipisch beroep uit de koloniale tijdperk. Toen musea ontstonden.

KUNSTHISTORICUS = een steeds minder relevante vak. Het heeft (in RELATIE met een NOG levende kunstenaar) geen maatscappelijke nut. Een levende kunstanaar is nog geen geschiedenis.
De kunsthistoricus heeft eigenlijk de rol van een beurs handelaar, die de prijs van  de waardepapieren manipuleert.  
(Die worden de laatste tijd soms opgesloten voor handelen met voorkennis.)

KUNSTENAAR = doordat zij/hij tot niuwe ideen  komt, genereert kennis. Door dat in vele nieuwe kunstuitingen heel veel te maken hebben met wetenschappelijke research, die kennis is vaak direct vertaalbaar voor het bedrijfsleven) 

KUNST MOET EEN WETENSCHAPPELIJKE STATUS KRIJGEN, EN WORDEN ONDERWEZEN OP UNIVERSITEITEN EN NIET GEISOLEERDE ELITISTISCH KUNST ACADEMIES) 

VEEL KUNST ACADEMIES PRODUCEREN ROUWE VLEES VOOR DE GALERIE WERELD 
(ZIE ART DEALER)

KUNSTHISTORICUS = een overbodige punt in de voedselketen.

KUNSTHISTORICUS = Het wordt nog steeds erkent als een objectieve
wetenschappelijke beroep. Terwijl de kunsthistoricus moet
altijd politiek correct handelen, want geschiedenis is een politieke
aangeleganheid. Overbodig in de voedselketen.

KUNSTANAAR=denkt over het toekomst.

HOEF NIET BANG(geen risico)=kunsthistoricus, kunst burokraat.

HOEF BANG=kunstenaar ondernemer neemt risico

PAYROL=KUNSTENAAR ZIT NIET OP DE PAYROL.

PUBLIEK=burger=belasting betaler=kiezer

KUNSTENAAR=burger.

KUNSTENAAR=in de huidige systeem een inividueel met privileges, geniet
meer rechten dan de gewone burger. Spreekbuis en
uitdrager van de heersende ideologie of smaak van de politieke
establishment. 

PAYROL= YOU PAY=YOU MEAN IT