"Károly Tóth" <zeroglab@freemail.c3.hu> on Thu, 10 Dec 1998 19:49:57 +0100


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Syndicate: P:\_tip\statusqou.htm

 
P:\_tip\statusqou.htm
 
to anybody!
 
can somebody please translate this from ditch to 
english and re-publish it.
or make comments please.
 
this is a loose brainstorm related to the 
art-debate in rotterdam.
can you please translate the grammaticaly 
incorrectness too?
 
k.t.
 
Title: Karoly Toth info zero g art research lab rotterdam


      
     home   STATUS QUO
    
    brainstorm 
    EEN A-TOPISCHE
    MAP VAN  FOOD CHAIN  
    by Károly
    Tóth  
    zeroG art
    research lab rotterdam 
    zeroglab@freemail.c3.hu
    
    karoly.toth@excite.com
    
    CULTUUR = een krachtveld waarin
    wordt gecommuniceerd en waarden worden 
    uitgewisseld. 
    CULTUUR = waarde systeem van
    materiele en niet materiele 
    KUNSTANAAR
    =kunst=schrijver=dichter=muzikant=wetenschapper=_ondernemer_=performer=en
    
    dergelijke=scheppende
    mens=vlees+bloed=moet eten 
    KUNSTENAAR=communicatie
    specialist, distributeur van meta informatie. 
    Kan ZELFSTANDIG informatie
    distribueren. De bestaande 
    (kunst)politiek based
    infrastructuren zijn niet in staat voor 
    veranderingen wand ze missen de
    kennis. 
    KENNIS=de kennis wordt eerst op
    een dienboord AAN kunstestablishment 
    voorgelegd. Zij had er geen behoefte
    aan. 
    LIED ZIJN VAN DE HUIDIGE
    (GEBASEERT OP, EEN HEEFT BELANG BIJ 
    VERDEELDHEID)ESTABLISHMENT = net als
    je zegt "cool isn't it, 
    we just bought the Titanic.
    Great!"   
    praktijkvoorbeeld:Pulchri Studio
    in Den Haag. 
    KENNIS=SOMMIGEN HEBBEN HET
    SOMMIGEN NIET 
    KUNSTLEVEN=Voedselketen. 
    CULTUUR=Voedselketen. 
    KUNSTANAAR=De LAAGSTE en meest
    kwetsbare punt in de voedselketen. 
    ART DEALER = een
    soort ondernemer, een stervende beroep, een steeds
    
    minder relevante vak.  
    
    Zij/hij denkt dat er kunst wordt
    
    VERhandeld.   
    Kunst voorwerpen worden verhandelt. 
    
    Een kunst voorwerp is een dode ding.
    
    Kunst kan alleen verkocht worden
    door een kunstenaar. want die heeft 
    het. 
    KUNST=officieel afschaffen, en na
    20 jaar bekijken, hoe is het ermee? 
    KUNSTENAAR=ideen handelaar
    
    IDEEN=onmiskenbaar om te
    overleven. 
    DE HUIDIGE ESTABLISHMENT (H.E.)ZUIGT DE IDEEN MENSEN (I.M.)LEEG EN 
    GOOIT ZE VERVOLGENS WEG.  
    
    wegverp mentaliteit. 
    DE ESTABLISHMENT IS EEN "NOT
    TO TRUST" GEWORDEN VOOR DE I.M. 
    ALS REACTIE, HET I.M. (O.A. (MAAR
    NIET UITSLUITEND)KUNSTENAAR NIEUW 
    MEDIA) ONWIKKELT EEN NIEUWE SOORT
    HYPER-SENSIBILITEIT, 
    EEN METACOMMUNICATIEVE TALENT, BIJV.
    VIRAAL OVERDRACHT VAN INFORMATIE, 
    HANDELEN IN VLOEIBAARE, OUT OF
    CONTROLE SITUATIES. 
    DIE ACTIVITEIT ONTGAAT VOLKOMEN AAN
    DE H.E. 
    DIT SOORT ACTIVITEITEN ZIJN
    VEELAL UITSLUITEND BRAIN ACITVITEITEN. 
    ZONDER ENIGE VORM.  
    
    MAAR ZE KUNNEN AF EEN TOE EEN VORM
    KRIJGEN.   
    DIT NOEM IK SOMS KUNST SOMS
    ECONOMIE. 
    een voorbeeld voor iets
    dergelijks: een paar jaren geledeen in china 
    er werdt een nieuwe taal ontdekt,
    gesproken uitskluitend door vrouwen. het bestaan van zo'n
    taal onging 2000 jaar lang aan de mannen. met de huidige
    geavanceerde 
    technologie op mentaal gebied,
    zoiest kan nu veel sneller ontstaan. En niet sex
    gebonden. 
    DOOR HET WERKEN MET DENKEN MET
    VIRTUELE SENSORIUM, EN HET THUIS ZIJN IN 
    DIE IDEOSPHEERE GAAT EEN NIEUWE
    SOORT KENNIS ONTSTAAN. 
    H.E. DENKT DAT ZE ONTKOMT AAN
    ENIGE VORM VAN COMPENSATIE AAN DE I.M. 
    HET I.M. GAAT ZIJN IDEEN NIET MEER
    VERTELLEN AAN DE 
    ESTABLISHMENT. 
    DIE GEEN IDEEN MEER KUNNEN
    ONTWIKKELEN, WANT ZE MISSEN DE KENNIS DIE 
    NODIG IS VOOR DE NIEUWE IDEEN DIE
    RELEVANT ZIJN VOOR 
    DE NIEUWE SITUATIE. 
    HET IDEEN MENS GAAT ZIJN KENNIS
    VERKOPEN AAN DIE HET MEEST BETAALT. 
    DE I.M. RAAKT GEFRUSTREERD EN
    GAAT ZICH ORGANISEREN. ONAFHANLELIJK VAN DE LOCALE
    BELANGEN GROEPEN. DIE VORMEN EEN HECHTE EN GESLOTEN
    GEZELSCHAP EN BEZETTTEN DE LOCALE RESOURCES. EEN SOOOR
    GILDE SYSTEEM. JE KOMT ER NOOIT IN. DOOR DE CONTACTEN IN
    DE LOCALE POLITIEK (GELD BRON) ZE KUNNEN VOORLOPIG
    VEROORLOVEN DAT ZE NIET MET DE TIJD MEE MOETEN. 
    HET I.M. WORD _EERST_
    INTERNATIONAAL, DANK ZIJ HAAR/ZIJN KENNIS VAN DE 
    NIEUWE TECHNOLOGIEN, EN PAS DAARNAA
    KOMT IN KONTAKT MET DE LOKAALE GROEPERINGEN. 
    HET I.M. MAAKT EEN METAAL PROCESS
    DOOR.   
    HET I.M. MAAKT EEN MATERIELE
    POCESS DOOR. 
    ALS ZELFVERDEDIGING. HET I.M.
    GAAN DE MIDDELEN VAN DE PSICHOLOGISCHE 
    OORLOOGSVOERING, DESINFORMATIE
    GEBRUIKEN. DIE KENNIS IS 
    HEEL GOED VERKOOPBAAR OOK IN HET
    BEDRIJFSLEVEN, METACOMMUNICATIE. 
    KUNST BUROCRAAT = steeds minder
    relevante vak. Een vertegenwoordiger 
    van een paternalistisch staatsvoorm.
    
    KUNST BUROCRAAT = arrogant of
    maakt arrogant= machtpositie 
    KUNSTHISTORICUS = ik zie ze noit
    waar kunst word gemaakt. Ze ze tonen 
    geen interesse aan kunst=kunstenaar.
    
    KUNSTHISTORICUS = is een persoon
    die vertaalt voor de kunstburokraat 
    wat de kunstenaar doet. Zij/hij
    heeft meestaal een 
    salaris. De kunstenaar volgens dit
    systeem kan niet spreken, kan zich niet verbaal uiten,
    heeft een licht handicap, een beetje eigenlijk overbodig
    bij de deal. 
    KUNSTHISTORICUS=een tipisch
    beroep uit de koloniale tijdperk. Toen musea ontstonden.
    
    KUNSTHISTORICUS = een steeds
    minder relevante vak. Het heeft (in RELATIE met een NOG
    levende kunstenaar) geen maatscappelijke nut. Een levende
    kunstanaar is nog geen geschiedenis. 
    De kunsthistoricus heeft eigenlijk
    de rol van een beurs handelaar, die de prijs van  de
    waardepapieren manipuleert.   
    (Die worden de laatste tijd soms
    opgesloten voor handelen met voorkennis.) 
    KUNSTENAAR = doordat zij/hij tot
    niuwe ideen  komt, genereert kennis. Door dat in
    vele nieuwe kunstuitingen heel veel te maken hebben met
    wetenschappelijke research, die kennis is vaak direct
    vertaalbaar voor het bedrijfsleven)  
    KUNST MOET EEN WETENSCHAPPELIJKE STATUS KRIJGEN, EN
    WORDEN ONDERWEZEN OP UNIVERSITEITEN EN NIET GEISOLEERDE
    ELITISTISCH KUNST ACADEMIES)  
    VEEL KUNST ACADEMIES PRODUCEREN ROUWE VLEES VOOR DE
    GALERIE WERELD  
    (ZIE ART DEALER) 
    KUNSTHISTORICUS = een overbodige
    punt in de voedselketen. 
    KUNSTHISTORICUS = Het wordt nog
    steeds erkent als een objectieve 
    wetenschappelijke beroep. Terwijl de
    kunsthistoricus moet 
    altijd politiek correct handelen,
    want geschiedenis is een politieke 
    aangeleganheid. Overbodig in de
    voedselketen. 
    KUNSTANAAR=denkt over het
    toekomst. 
    HOEF NIET BANG(geen
    risico)=kunsthistoricus, kunst burokraat. 
    HOEF BANG=kunstenaar ondernemer
    neemt risico 
    PAYROL=KUNSTENAAR ZIT NIET OP DE
    PAYROL. 
    PUBLIEK=burger=belasting
    betaler=kiezer 
    KUNSTENAAR=burger. 
    KUNSTENAAR=in de huidige systeem
    een inividueel met privileges, geniet 
    meer rechten dan de gewone burger.
    Spreekbuis en 
    uitdrager van de heersende ideologie
    of smaak van de politieke 
    establishment.  
    PAYROL= YOU PAY=YOU MEAN IT