www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?
geert lovink on Fri, 14 Sep 2001 00:26:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?


re: felipe:

goede analyse. vooral het eind. de vragen die je stelt zijn van belang. ik
zag de een tv documentaire over het verzorgingssyteem dat hezbollah in
libanon heeft opgebouwd en dat verklaarde veel. je zou het een soort
vicieuze cirkel van martelaars kunnen noemen: wat het westen, en israel doet
is de aanmaak van nieuwe matetelaars. waarom dat mechanisme niet wordt
ingezien is een raadsel voor mij.

geert
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).