www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, nr. 22: Operatie Opvoeding
Stan van Engelen on Fri, 15 Mar 2002 14:29:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, nr. 22: Operatie Opvoeding


== Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief van de
redactie van het VPRO televisieprogramma DNW. ==

=======
Deze week:
> uitzending: Operatie Opvoeding
> na de uitzending: audiochat op de DNW site
> de uitslag is bekend: http://dnw.vpro.nl/denieuwewijk
=====

= MA, 20.35 UUR, NET3: OPERATIE OPVOEDING =

Voor het welvarende kind van nu is niets goed genoeg. De beste crèche, de
beste voeding, de beste school, de beste hobby. Het houdt niet op. Soms
lijkt het wel het oude communistische kolchozmodel dat we op onze kinderen
loslaten. Een vijfjarenplan en controle tot in de details. Maar we merken al
gauw dat we onze kinderen vroeg uit het zicht verliezen. Vanaf het moment
dat ze op school zitten komen de exotische toverwoorden: Pokémon, flippo,
Happy meal, Breezer, Nokia, Chat, SMS. Dat wordt hun wereld. En wat dan? Wat
kunnen wij dan nog met onze opvoedingsidealen?

Onze kinderen wandelen onze invloedssfeer uit en vinden een
geïndividualiseerd consumentenparadijs waar de klant koning is. Maar het is
nog steeds een kind, niet in staat tot het zelfstandig nemen van
beslissingen. Bij een kind horen volwassenen die het kind beschermen tegen
het grenzeloos experimenteren. De vraag is waar we als volwassenen staan om
die grenzen traditioneel te bewaken. In het individualiseringstijdperk heeft
een ieder recht op zelfontplooiing, dus hebben we het druk. Ook wordt over
het algemeen verondersteld dat iedereen, ook de jongeren, zijn eigen
boontjes kan doppen. Dit heeft geresulteerd in een beeld van een samenleving
waarin de jongere kan doen en laten wat hij wil en waar de ouder na verloop
van tijd verbaasd toekijkt hoe mondig zijn kind wel niet geworden is.

Zo treffen we ons gezin van vandaag aan: iedereen is vrij en we leven een
beetje langs elkaar heen. Teruggetrokken in ons huis, ons werk, onze hobby,
ons netwerk. De zelfontplooiing gaat boven alles. De sociale controle van de
gemeenschap om ons heen past niet meer in het wereldbeeld. Geen wonder dat
de opvoeding een operatie wordt: Ons kind zit op een megaschool met 2000
leerlingen waar hij zich een nummer voelt. Vervolgens loopt hij SMS-end met
vrienden naar huis en neemt dan plaats achter de computer om te chatten of
games te spelen. Of kijkt naar TMF. En als het weekend is gaat hij naar de
megadiscotheek om pas om half zes weer in het ouderlijke huis terug te
keren. En waag het niet, ouder, om er iets van te zeggen.

Moeten we naar een opvoedcursus om te leren hoe we hiermee om moeten gaan?
Of moeten we de opvoeding overlaten aan al die instanties die zich, bewust
of onbewust, in die opvoeding mengen? In deze aflevering van DNW zien we de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding op straat liggen. Die is de ouders
ontglipt en ligt nu voor het oprapen. Naast de school zijn er genoeg
instanties die zich ermee bezig houden: het reclamebureau, de
televisiepresentator, de jongerenwerker en de portier van de discotheek.
Allemaal soldaten in de operatie opvoeding, maar ieder met een eigen
strijdplan.

== AUDIOCHAT ==

Direct na de uitzending van maandag, kunt u op onze website tijdens een live
audiochat uw vragen stellen aan mensen uit de uitzending, de redactie van
DNW en enkele opvoedingsdeskundigen. De chat begint om 21.30, inloggen via:
http://dnw.vpro.nl


== DE NIEUWE WIJK ON-LINE ==

Begin maart begonnen we met een enquête naar de woonwensen van onze
nieuwsbrieflezers, met als uiteindelijke doel het ontwerpen van een concept
voor De Nieuwe Wijk: een leefomgeving waarin de DNW-er zich optimaal thuis
zou voelen. Het animo onder u om mee te doen aan de enquête was groot; in
totaal maakten bijna duizend mensen hun woonverlangens aan ons bekend. Het
resultaat staat vanaf vandaag on-line: De Nieuwe Wijk in maar liefst twee
varianten. Allereerst een interpretatie van de gegevens door een
stedenbouwkundig ontwerpbureau. De ontwerpers vertaalden de uitslag van de
test in een concept voor de 'Netwijk'. Daarnaast heeft het onderzoeksbureau
die de woonenquête voor ons samenstelde besloten om te inventariseren of een
wijk voor nieuwe wereldbewoners daadwerkelijk te realiseren is. U leest er
alles over op de webpagina's rondom De Nieuwe Wijk.

We zijn natuurlijk benieuwd naar uw reactie. Bezoek dus De Nieuwe Wijk in
virtuele vorm en laat ons weten wat u ervan vindt:

http://dnw.vpro.nl/denieuwewijk


met vriendelijke groet

Stan van Engelen
Webredacteur DNW

============================
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl ***
Reacties zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw {AT} vpro.nl of plaatsen
in het gastenboek op onze site *** aan- of afmeldingen voor deze
elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request {AT} vpro.nl (met respectievelijk subscribe /
unsubscribe als subject, de rest van de mail moet leeg blijven)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).