www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Klotenknijper vs Spaink en Panoussis: 22-03-02 {01}
Karin Spaink on Fri, 15 Mar 2002 14:53:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Klotenknijper vs Spaink en Panoussis: 22-03-02 {01}


De rechtszaken

  - Klotenknijper (rijkswachter) vs Karin Spaink
  - Klotenknijper vs Zenon Panoussis en
  - Belgische Staat vs Panoussis

dienen op vrijdag 22 maart, om 9:00 voor de Vijfde B Kamer
van de rechtbank te Antwerpen, Britselei 57, Antwerpen.

Onderwerp: persvrijheid en smaadVOORGESCHIEDENIS

Op zaterdag 29 augustus 1998 reisden Karin Spaink en Zenon
Panoussis per trein van Amsterdam naar Antwerpen. Voor
Antwerpen bekritiseerden zij het gedrag van een rijkswachter
die de enige twee Noord-Afrikanen uit een volle coupé
plukten en die twee nogal intimiderend bejegende. Vandaar de
bijnaam van deze rijkswachter: Klotenknijper.

Bij het verlaten van de trein werden Spaink en Panoussis
door diezelfde rijkswachter aangehouden "voor identiteits-
en drugscontrole". Terwijl Klotenknijper, Spaink en
Panoussis naar de tijdelijke rijkswachtpost in het station
liepen, zag Panoussis een paar meter voor zich een plastic
zakje met groenige inhoud op het perron liggen, en wees hij
Klotenknijper daarop. Klotenknijper pakte het zakje op en
stak het in zijn jaszak. Later zou Klotenknijper suggereren
dat Panoussis dit zakje had laten vallen, en dat het weed
bevatte.

In het rijkswachtstation werd Panoussis terzijde genomen en
naar een zijkamertje gebracht. Hij werd daar door twee
rijkswachters, waaronder Klotenknijper, geschopt en
geslagen. Panoussis' huisarts constateerde later een
gebroken of gekneusde rib. Panoussis werd meegedeeld dat hij
onder arrest stond. De bagage van Panoussis werd pas veel
later - en op aandringen van Spaink - gecontroleerd; haar
eigen bagage werd ongemoeid gelaten. Pal nadat de rijkswacht
in de bagage van Panoussis een boek van Spaink aantrof en
gebleken was dat zij schrijfster is, volgde hectisch overleg
tussen de rijkswachters. Vijf minuten daarna konden
Panoussis en Spaink gaan, zelfs zonder dat er proces-verbaal
was opgenomen.

Vijf dagen, op donderdag 3 september 1998, later publiceerde
Spaink een paginagroot artikel in De Morgen over het
voorval. Zij betoonde zich vooral bezorgd dat niemand van de
aanwezige rijkswachters ook maar een spier had vertrokken
toen het gestommel en geroep in het zijkamertje opklonk. Zij
schreef te vrezen dat afranselingen kennelijk niet ongewoon
waren. In het artikel werden de rijkswachters bewust met
pseudoniemen aangeduid: het was Spaink niet te doen om een
aanval op personen, maar op een situatie. (Het betreffende
artikel is te vinden op
<http://www.spaink.net/varia/Rijkswacht.html>).DRIE RECHTSZAKEN

Ruim een jaar later, op 29 oktober 1999, ontving Spaink
plotseling een dagvaarding van Klotenknijper. Zij werd
beschuldigd van laster en van het "smadelijk indienen" van
een klacht bij het Vast Comité van Toezicht op de
Politiediensten ("Comité P"). Zij zou "de hele situatie
enkel [hebben] willen aangrijpen om zichzelf, ten voordele
van haar carrière als schrijfster, in de publieke
belangstelling te brengen". Klotenknijper stelde Spaink
verantwoordelijk voor de spotternijen van zijn collega's
("Crypto-homo" en "Klotenknijper") na verschijning van het
artikel. Klotenknijper eist 100.000 BEF (bijna 2400 euro)
van de schrijfster. Saillant detail is dat uit
Klotenknijpers later in de procedure ingediende stukken
blijkt dat hij al twee dagen na de affaire door zijn
collega's werd geplaagd - met andere woorden, drie dagen
voordat Spainks artikel in De Morgen verscheen.

Een paar dagen later, op 3 november 1999, schiep Panoussis
de website www.klotenknijper.com om verslag te doen van deze
rechtszaak. Hij zette de dagvaarding en later de verweren
van Spaink en haar advocaat Mme. Edith Flamand on-line. Op
17 november 1999 kreeg ook Panoussis een rechtszaak aan de
broek, wegens het openen van de site, het on-line zetten van
Spainks dagvaarding en daarmee vanwege het openbaar maken
van Klotenknijpers echte naam. Ook van Panoussis eist
Klotenknijper circa 2500 euro.

Op de website www.klotenknijper.com staat een flashanimatie.
Het logo van de Belgische rijkswacht - een brandende toorts
- kiept daarin langzaam om en de tongen van het vuur worden
de in iemands kruis tastende vingers van Klotenknijper; zie
<http://www.klotenknijper.com/kneep.html>.

Die flashanimatie was op 19 januari 2000 reden voor de
Belgische staat om zich in de zaak te voegen: de parodie van
het rijkswachtlogo zou een inbreuk op het merkenrecht zijn.


INZET RECHTSZAKEN

Wat Klotenknijper in zijn dagvaardingen claimt, is:
· dat het publiceren over misstanden bij overheids-
 instellingen onwettig is;
· dat burgers geen klachten over overtredingen mogen
 indienen tenzij zij deze overtredingen eerst zelf
 onomstotelijk bewezen hebben;
· dat burgers geen informatie over hun eigen rechtszaken
 mogen publiceren.

Daarnaast eist de Belgische staat dat parodie en satire
verboden worden.


Informatie:

* Spainks artikel "Te gast bij de Vlaamse rijkswacht en
  artikelen elders verschenen naar aanleiding van de kwestie
  staan op http://www.spaink.net/varia/Rijkswacht.html
* Rechtszaken: Alle dagvaardingen en de meeste verweren en
  conclusies staan online op www.klotenknijper.com
* Advocaat: Mme. Edith Flamand, telefoon +32 3 320 8530 of
  advocatenrochus {AT} pandora.be
* Karin Spaink: telefoon +31 20 6222 776 of kspaink {AT} xs4al.nl

Voor een kaart van Antwerpen en het adres van de rechtbank:
http://www.lokatienet.nl/asp/map.asp?task=zoom&zoom=0&cx=440586&cy=5121022&address=440586_5121022_Britselei_0%20-%209999_2000_Antwerpen__B_5- K -

-- 

It's weird,' he said, trying to steer the conversation in
a meaningful direction, 'the way the word 'regime' is used 
for military governments and also for diets. 
 - Daniel Richler: Kicking Tomorrow


=====================================================
persmisdrijf {AT} bagheera.xs4all.nl stuurt persberichten 
over de rechtszaken die tegen Karin Spaink en Zenon 
Panoussis in België zijn aangespannen.
 Spaink is gedaagd vanwege een artikel dat zij over 
hun aanvaring met de Antwerpse rijkswacht schreef; 
Panoussis is gedaagd vanwege zijn site over die zaak.

Voor meer informatie:
 www.klotenknijper.com
 www.spaink.net/varia/Rijkswacht.html


Unsubscribe:
 mail listserver {AT} bagheera.xs4all.nl met als 
 enige inhoud van het bericht de tekst:
 unsubscribe persmisdrijf uw {AT} email.adres

Subscribe:
 mail kspaink {AT} xs4all.nl
=====================================================
 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).