www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fw: NEGEN GEMEENTEN VOORLOPIG GESELECTEERD VOOR PROEF MET B
H S on Fri, 14 Jun 2002 09:45:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: NEGEN GEMEENTEN VOORLOPIG GESELECTEERD VOOR PROEF MET BREEDBANDINTERNET
Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: NEGEN GEMEENTEN VOORLOPIG GESELECTEERD VOOR PROEF MET
BREEDBANDINTERNET
Nummer: 90
Datum: 14-06-2002

[ http://www.ez.nl/homepages/default.asp?pagina=persbericht&iMessage=90 ]

In het kader van de EZ-subsidieregeling Breedbandproeven zijn negen
gemeenten geselecteerd voor proefprojecten met breedbandinternet. Het gaat
om de volgende gemeenten: Appingedam, Almere, Utrecht, Deventer, Groningen,
Leeuwarden, Nijmegen, Den Haag en Wageningen. In principe komen deze
projecten in aanmerking voor subsidie. De minister van Economische Zaken zal
naar verwachting binnenkort  definitief vaststellen welke projecten welk
bedrag aan subsidie zullen ontvangen.

In januari 2002 heeft de minister van Economische Zaken de subsidieregeling
Breedbandproeven bekendgemaakt voor lokale en regionale proeven met
breedbandinternet. Het budget voor deze regeling bedroeg ? 6 miljoen. Een
tweetal van de projecten (Deventer en Utrecht) sluit behalve op de criteria
uit de regeling ook goed aan bij de doelstellingen van het Actieprogramma
ICT en Sociale Kwaliteit van de ministeries van BZK en VWS. Daarom heeft de
minister van Grote Steden-en Integratiebeleid besloten het
actieprogramma-budget toe te voegen aan de subsidieregeling
Breedbandproeven. Het totaal beschikbare budget komt daarmee op
? 6.91 miljoen.

Een onafhankelijke adviescommissie heeft 22 ingediende projectvoorstellen
beoordeeld. Negen voorstellen voldoen dus het best aan de criteria die in de
subsidieregeling zijn vastgelegd. De subsidieregeling Breedbandproeven wordt
uitgevoerd door Senter, agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
De financiŽle bijdrage van de overheid is bedoeld als ondersteuning in
proces- en/of organisatiekosten, kosten van voorlichting en communicatie, of
kosten op het gebied van beheer en overdracht van kennis die bij de
proefprojecten wordt opgedaan. De regeling is niet bedoeld als
tegemoetkoming in de investeringskosten van marktpartijen die
breedbandinfrastructuur willen aanleggen.
Door middel van lokale en regionale proeven (zogeheten breedbandpilots), die
in de voortgangsrapportage De Digitale Delta; E-Europe voorbij zijn
aangekondigd, wil de overheid nagaan onder welke voorwaarden marktpartijen
gestimuleerd kunnen worden om versneld een breedbandnetwerk uit te rollen.


Ga naar de volgende link in uw browser om u uit te schrijven voor de
MailService van EZ:
[ http://www.ez.nl/home.asp?locatie=main&page=/php/user/profiel/start.phtm ]


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).