www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] e-ultimatum: totale openheid 9-11
H S on Sun, 5 Jan 2003 20:06:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] e-ultimatum: totale openheid 9-11


,

Voorstellend de komende NL regering te motiveren een ultimatum te eisen aan
de regering Bush mbt de gebeurtenissen op 9-11, gebeurtenissen die een zware
wissel trekken op de democratie in de VS en ook in toenemende mate op de
democratische verhoudingen in Europa en in Nederland.

middels dit e-ultimatum zal door de regring Bush openheid worden gegeven
over de gebeurtenissen zoals deze hebben platsgevonden op 9-11, voordat de
oorlog aan Iraq wordt verklaard>

Bijgaand de feiten die vragen om een heldere verklaring door de federale
regering van de Verenigde Staten:

For about thirty minutes after his chief of staff told him that America was
under attack, George W. Bush continued to sit in an elementary school
classroom listening to a second-grader tell a story about a pet goat. He did
a marvelous job of looking completely unsurprised. Meanwhile, four hijacked
jumbo jets were able to fly off-course across several states without
encountering any opposition from the most powerful and responsive air force
in the world.


Persgalerie NL
Han Speckens
persgal {AT} wanadoo.nl

----- Original Message -----
From: "Ronald van Raaij" <ronald.van.raay {AT} inter.nl.net>
To: "paulv" <paulv {AT} bikkel.org>; "H S" <persgal {AT} wanadoo.nl>
Cc: <nettime-nl {AT} nettime.org>; <opinie {AT} nrc.nl>
Sent: Thursday, January 02, 2003 8:44 PM
Subject: RE: [Nettime-nl] Ultimatum aan president W. Bluff


> Heren,
>
> Dit is van beide partijen uit een kwestie van blindheid voor datgene dat
> niet in je straatje van pas komt. Ik ben het met paul eens, dat het NIET
> voorkomen van iets, niet automatisch betekent dat je medeschuldig bent aan
> iets. In het geval van 9-11 was het de duidelijke intentie van de daders
om
> schade aan te richten, en dat men wellicht (als men beter had geweten)
> e.e.a. met tot schade had kunnen beperken doet voor de daad an sich niet
> zoveel ter zake. Bovendien zou er dan een andere daad namelijk het (laten)
> vermoorden van 4 vliegtuigen vol met onschulidge passagiers voor in de
> plaats zijn gekomen. Je kan je zelfs afvragen of dat voor het vervolg veel
> verschil zou hebben gemaakt.
>
> Paul maakt echter dezelfde vergissing door maar een gedeelte van het
> handveszt te citeren. Er is nog een ander stuk dat zegt:
>
> Artikel 51
>
> Geen enkele bepaling van dit Handvest doet afbreuk aan het inherente recht
> tot individuele of collectieve zelfverdediging in geval van een gewapende
> aanval tegen een Lid van de Verenigde Naties, totdat de Veiligheidsraad de
> noodzakelijke maatregelen ter handhaving van de internationale vrede en
> veiligheid heeft genomen. Maatregelen die door de Leden zijn genomen bij
de
> uitoefening van dit recht tot zelfverdediging dienen onverwijld ter kennis
> van de Veiligheidsraad te worden gebracht en tasten op geen enkele wijze
de
> bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad ingevolge
dit
> Handvest aan om op enigerlei tijdstip over te gaan tot zulk optreden als
hij
> nodig acht voor de handhaving of het herstel van de internationale vrede
en
> veiligheid.
>
>
> Groet
> Ronald
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: nettime-nl-admin {AT} nettime.org
> > [mailto:nettime-nl-admin {AT} nettime.org]On Behalf Of paulv
> > Sent: vrijdag 27 december 2002 17:20
> > To: H S
> > Cc: nettime-nl {AT} nettime.org; opinie {AT} nrc.nl
> > Subject: Re: [Nettime-nl] Ultimatum aan president W. Bluff
> >
> >
> > H S skrew:
> > > Hallo Nettime,
> > >
> > > nu, 16 maanden na 9-11 weet nog steeds bijna niemand waarom de
> > Luchtdefensie
> > > van de VS op de dag van de kapingen NIET in actie is gekomen.
> > > Uren vliegen gekaapte vliegtuigen boven Washington terwijl ze
> > op de radar
> > > worden gevolgd hetzelfde bij de WTC vliegtuigen.
> > > Als er voor deze feiten geen verklaring wordt gegeven, zijn de
> > > vervolgacties, Afghanistan, Homeland Security, Iraq  mogelijk
> > onwettig, want
> > > deze acties zijn gebaseerd op de schuldaanname van OBL etc voor
> > de tragische
> > > gebeurtenissen op 9-11?
> >
> > Erg stevige conclusie. Kan ik uitgaande van dezelfde logica die
> > je hierboven
> > gebruikt ook concluderen dat jij schuldig bent aan massamoord,
> > omdat je niet
> > naar Rwanda bent gegaan om Hutu's te stoppen?
> >
> > Je impliceerd namelijk hierboven wel leuk dat de Bush
> > administration schuldig
> > is aan 9-11, omdat ze niet geprobeerd heeft om de vliegtuigen
> > neer te halen.
> > Het idee dat ze niet verwachten dat de kapers de vliegtuigen als
> > vliegende
> > bommen zouden gebruiken is nog niet bij je opgekomen?
> >
> > Zowieso is trouwens het hele idee dat het wettig is een ander
> > land 'preemtive'
> > aan te vallen geen zuivere koffie. Zeker niet als dat land aan de
> > andere kant
> > van de wereld is, en met geen mogelijkheid een directe dreiging kan
zijn.
> >
> > Je hebt echt geen gebrek aan actie aan de kant van de
> > Bush-Administration nodig
> > om een inval in Afghanistan en mogelijk in Iraq onwettig te vinden.
> > http://www.uno.be/handvest03.htm
> >
> > Artikel 2:
> >
> > "4. In hun internationale betrekkingen onthouden alle Leden zich
> > van bedreiging met of het
> > gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de
> > politieke onafhankelijkheid van een
> > staat, en van elke andere handelwijze die onverenigbaar is met de
> > doelstellingen van de
> > Verenigde Naties."
> >
> > Het ziet ernaaruit dat het oude VN ideaal, namelijk een
> > wereldorde bepaald door
> > recht in plaats van macht, verder weg is dan ooit.
> >
> > =paulv
> > ______________________________________________________
> > * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> > * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> > * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> > * Meer info, archief & anderstalige edities:
> > * http://www.nettime.org/.
> > * Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).
> >
>
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).