www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Verkiezingen: partijloos.nl brengt de STEMMENPOOL
paul steenberghe on Tue, 7 Jan 2003 01:08:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Verkiezingen: partijloos.nl brengt de STEMMENPOOL


At 16:29 4-1-03 +0100, you wrote:
>paul steenberghe skrew:
> > Als bijdrage aan de discussie over democratische verbetering via het
> > internet:
> >
> > HOE WERKT DE STEMMENPOOL
> > Elke kiezer kan zich aanmelden voor de STEMMENPOOL. Bij aanmelding 
> wordt de
> > stem in de pool ingebracht. Hiervoor ontvangt de deelnemer de mogelijkheid
> > om tot 100% haar keuze te duiden op verschillende partijen. Bijvoorbeeld
> > 60% CDA en 40% D66. Of 50% SP en 50% LPF. Deze 100% komt overeen met een
> > stem.
> >
> > De voorkeuren van alle deelnemers worden de dag voor de verkiezingen bij
> > elkaar opgeteld en zal leiden tot een totaal aantal stemmen voor elke
> > individuele partij. Hierna wordt de deelnemers gevraagd hun stem uit te
> > brengen op een van deze partijen conform deze totaaltelling. Hierbij zal
> > worden rekening gehouden met de aangegeven voorkeuren.
> >
>
>Goed initiatief! Ik zit ook te zweven tussen 2 partijen, die ik allebij een
>percentage zou willen geven..(nog liever zou ik trouwens willen stemmen op
>afzonderlijke standpunten.. zijn daar ook initiatieven voor?)


Een eerdere opzet trachtte inderdaad een oplossing te bieden voor het 
stemmen op standpunten. Partijloos zou in dat geval daadwerkelijk 
kamerzetels ambiŽren en zich per standpunt opsplitsen in een fractie voor 
(partijloos:voor) en een fractie tegen (partijloos:tegen).
Voorlopig hebben we deze plannen in de ijskast gezet, onder meer omdat we 
zelf geen kamerlidmaatschap ambiŽren. Maar ook omdat wij niet geloven dat 
een continue referendum leidt tot een verbetering van de democratische 
rechtsstaat.
Wel broeden we nu op andere mogelijkheden om inhoud erbij te betrekken. Wij 
staan open voor ideeŽn en suggesties.


>Je hebt alleen wel (minimaal) 2 problemen:
>
> - Anonymiteit van de stem wordt doorbroken
>
>   Er is dan een organisatie die nu weet wie waarop stemt, bij naam en 
> toenaam.
>   Dit lijkt me NU geen direct probleem, omdat er geen knokploegen zijn die
>   bijv. CDA'ers in elkaar timmerd, maar dit systeem zal wel breken als er
>   pressie komt op een politieke partij.. Zowieso: Wat als de stemlijst op
>   straat komt te liggen? Wil ik het risico nemen dat een andere organisatie
>   te weten komt op wie ik stem?
>
>
> - Vertrouwen in degenen die stemmen
>
>   Wat als grote groupen mensen hieraan meedoen, een stemverhouding 
> opgeven,
>   een keuze toegewezen krijgen, en in het stemhokje stiekem toch voor een
>   andere partij stemmen?
>
>   Ik ga bijvoorbeeld doen alsof ik 40% voor SP ben, en 60% voor PvdA. 
> Ik krijg
>   de opdracht om PvdA te stemmen, en stem voor SP.. Dan heb ik 
> andermans stemmen
>   misbruikt voor mijn eigen voorkeur.
>
>
>Mijn 2 (euro)cent,
>
>=paulv


Je hebt gelijk in je observaties.

Vertrouwen is een fascinerend en essentieel aspect van de democratie. 
Tijdens verkiezingen geven wij ons vertrouwen aan politici om vier jaar 
lang namens ons beslissingen te nemen. Dit aspect is vaak onderbelicht. De 
stemmenpool geeft hieraan een interessante verscherping.

Met het creŽren van de stemmenpool willen een simpele, praktische methode 
oplossing bieden voor een probleem dat door velen wordt ervaren, een stem 
op een politieke partij dekt mijn ideeŽn niet. Het stemmen op meerdere 
partijen zou zonder problemen in de kieswet kunnen worden overgenomen. Het 
is fascinerend te bedenken hoe politieke partijen hierop zouden reageren, 
zouden ze helderder worden, een duidelijker lijn formuleren, meer kleur kiezen?
Verleent een betere en bredere keuze de legitimatie van de verkiezingsuitslag?

Daarnaast willen we mensen zich laten verbazen en verwonderen over simpele 
mogelijkheden. Dat problemen ook anders bekeken kunnen worden. Dat burgers 
zelf veranderingen kunnen starten en niet slechts hoeven te klagen. Het 
huidige politieke klimaat is erg gericht op onvrede en onbehagen en het 
sussen daarvan.


paul

www.partijloos.nl
de nieuwste politiek

PS morgen om 20.30 is er aandacht voor internet en verkiezingen bij 
Netwerk, met onder meer aandacht voor de STEMMENPOOL.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).