www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] persbericht herkraak VanOstadestraat 311
jvandep on Mon, 27 Oct 2003 09:28:15 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht herkraak VanOstadestraat 311


Persbericht         Amsterdam, zondag 25 februari 2001

Wij eisen: onze gearresteerde vriend vrij en wij het pand terug!

Op dit moment wordt in de Van Ostadestraat in de Amsterdamse Pijp het pand
op nummer 311 opnieuw gekraakt. Het pand werd afgelopen dinsdag ontruimd op
grond van artikel 429 sexies Wetboek van Strafrecht(WbvSt). Wij, de
bewoners, zijn het niet eens met de gang van zaken. Wij zijn ten alle
tijden bereid geweest met de eigenaar te overleggen over door ons opknappen
en huren. Het gaat niet aan om zeven maanden na dato de kraak alsnog als
een criminele daad te beschouwen en daarop te ontruimen. Bovendien, als er
dan toch strafrecht toegepast wordt, dienen incidentele bouwwerkzaamheden
niet als structureel gebruik aangemerkt te worden. Daarom nemen we het pand
terug. 

Het pand is in juli 2000 gekraakt, na een leegstand van jaren. Wel waren er
heel af en toe werkzaamheden verricht. De dag na de kraak kwam er iemand van
de eigenaar langs die ons met de dood bedreigde. Hierna hoorden we niets
meer van eigenaar of politie. Wie schetst onze verbazing toen we op vrijdag
16 februari een brief ontvingen dat we de komende dinsdag ontruimd zouden
worden. Door de korte termijn was er voor ons geen mogelijkheid meer om de
ontruiming juridisch tegen te houden. Nu keren we terug naar ons huis.

Wij zijn het niet eens met het feit dat we op grond van art. 429.6 WbvSt
zijn ontruimd. Dit wetsartikel houdt in dat je een pand mag kraken als het
een jaar buiten gebruik is. De vraag is nu, wat gebruik is en hoe lang na
het feitelijke kraken van een pand tijd je zo 'n wetsartikel nog kunt
toepassen. Ons pand was voordat wij het kraakten al jaren niet bewoond. Er
vonden af en toe bouwwerkzaamheden plaats, zeker geen structurele
verbouwing. In vier jaar tijd is het pand drie keer van eigenaar gewisseld
en hierbij is de prijs verviervoudigd. Huisvrede in bewoonde huizen wordt
beschermd door artikel 138 WbvSt. Wij twijfelen dan ook aan het nut van
art.429.6. Een civiele zaak, waarin de eigenaar moet aantonen dat hij het
pand ontruimd wil hebben omdat hij iets met het pand gaat doen, en de
krakers tegenpartij zijn, lijkt ons beter. Nog veel beter lijkt het ons,
als de eigenaar bereid zou zijn met ons te overleggen over het door ons
opknappen en huren van het pand. 

Tenslotte willen wij benadrukken dat dit een geweldloze actie is, net als
ons verzet bij de onruiming afgelopen dinsdag. Wij zijn geschokt door de
agressie van de politie bij de ontruiming en vinden het schandelijk dat ze
een van ons nog steeds vasthouden.

De bewoners
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
afmelden kan via: kraken-post-unsubscribe {AT} dvxs.nl
opnieuw aanmelden: kraken-post-subscribe {AT} dvxs.nl
info: http://kraken.dvxs.nl archief: http://skwot.dvxs.nl
 
 ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld {AT} nrc.nl).