www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht: morgen nieuwe anti-spamwet van kracht
Rejo Zenger / spamvrij.nl on Wed, 19 May 2004 08:16:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: morgen nieuwe anti-spamwet van kracht


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


Persbericht
stichting Spamvrij.nl, Rotterdam
Rotterdam, 18 mei 2004

Morgen, op 19 mei, treedt de nieuwe Telecommunicatiewet (Tw) in werking,
waarin ook het versturen van spam in Nederland aan banden wordt gelegd.
De voornaamste winst is dat verzenders voortaan moeten kunnen bewijzen
dat de ontvangers zich daadwerkelijk hebben aangemeld voor commerciële,
charitatieve of ideële berichten, en is het vervalsen of verhullen van
de afzender van dergelijke berichten voortaan verboden.

De kersverse Nederlandse anti-spamwet is echter bepaald niet volmaakt:
bedrijfsadressen mogen nog onverminderd bespamd worden. De overheid zag
ten eerste niet in dat het buitengewoon moeilijk is om een onderscheid
te maken tussen bedrijfs- en consumentenadressen, en meende ten tweede
(abusievelijk) dat bedrijven wél graag spam ontvangen.

De Tweede Kamer heeft al eerder per motie aangegeven deze situatie zeer
ongewenst te vinden en wil ook bedrijven tegen ongewenste bulk-email
beschermen.  Spamvrij.nl dringt sterk op invoering van die motie aan en
wel via een wijziging van de Tw: de enige manier om serieus iets aan de
spamproblematiek te doen, is _alle_ ontvangers te vrijwaren van
ongewenste bulk e-mail.

De handhaving van de anti-spamwet is bij de OPTA gelegd. Van het
uitdelen van boetes zal zeker een preventieve werking uitgaan. Hoe
effectief de OPTA kan optreden, wordt echter sterk bepaald door de haar
beschikbaar gestelde kennis en middelen.  Hoewel Spamvrij.nl van de
goede wil en intenties van de OPTA is overtuigd, vreest zij dat het
Nederlandse publiek te hoge verwachtingen zal koesteren en de OPTA zal
overspoelen met meldingen en vragen.  Bovendien zal de OPTA ondervinden
dat met name het traceren en 'vangen' van de hardcore spammers sterk
gespecialiseerde kennis vereist.

Dat de OPTA recent opperde dat een zogenaamde postzegel voor e-mail het
spamprobleem mogelijk zou kunnen ondervangen, geeft aan dat de OPTA
vooralsnog te weinig vertrouwd is met de werking van het internet: de
e-mailpostzegel zou behalve een wereldwijde implementatie ook een
gigantische administratie vergen, providers op een enorme kostenpost
(omzetbelasting) komen te staan, en slachtoffers van een virus
plotseling met hoge rekeningen confronteren.  Bovendien vormt het middel
zelf ook een belemmering van het e-mailverkeer.  En het belangrijkste:
spammers begeven zich steeds vaker in de internetcriminaliteit, en
criminelen rekenen gewoonlijk geen spampostzegels af.

Voorts lijkt de OPTA onvoldoende uitgerust om een voorlichtende rol te
spelen: niet naar klagers, niet naar verzenders die willen weten hoe zij
hun mailings wél netjes kunnen versturen of hoe zij hun adressenbestand
kunnen opschonen.

Spamvrij.nl zou zowel de eerder genoemde specialistische kennis kunnen
leveren als de voorlichtende rol ten opzichte van bedrijven en
consumenten op zich kunnen nemen, maar Spamvrij.nl is helaas - ondanks
deze week gedane sponsorgiften van XS4all en BIT - nog lang niet
verzekerd van haar eigen voortbestaan.  Niettemin zal Spamvrij.nl
hartelijk en naar vermogen samenwerken met de OPTA, en er in de toekomst
op aandringen dat het publiek ontvangen spam ook bij de OPTA meldt.


- ------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie / Niet voor publicatie:

Voor meer informatie over de stichting en over de site kunt u contact
opnemen de Rejo Zenger (stichting Spamvrij.nl) op 010-2136061 of
<rejo {AT} spamvrij.nl>.
- -- 
Rejo Zenger <rejo {AT} spamvrij.nl> - http://www.spamvrij.nl - PGP 0x6491AD58 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.3.1 (GNU/Linux)

iD8DBQFAqeC5NqL1OWSRrVgRAmZQAJwIzAwjBX1tjPWwyoJjvSscWjwQQQCeLXmt
MfQIqN6nGmicvZjOC5gRpCo=
=DaOI
-----END PGP SIGNATURE-----
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).