www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Critical Art Ensemble onder zwaar vuur in de VS /artistieke
Eric Kluitenberg on Fri, 4 Jun 2004 21:08:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Critical Art Ensemble onder zwaar vuur in de VS /artistieke vrijheid in geding


geacht nettime-nl,

Ter volledigheid ook een korte posting hier. In de VS ontspint zich 
een bizar en tragisch drama rondom de kunstenaarsgroep Critical Art 
Ensemble en haar voorman Steve Kurtz. Kurtz is hierbij het tragische 
slachtoffer van de veiligheidsparanoia die kennelijk geen grenzen 
meer kent in de VS. Onschuldige huis tuin en keuken chemie werd bij 
hem thuis aangezien voor een productiefacilteit voor chemische wapens 
waarop Kurtz werd gearresteerd. Inmiddels vrij moet hij zich 
verantwoorden voor een Federale rechtbank op 15 juni, samen met nog 5 
andere leden en ex-leden van het collectief Critical Art Ensemble.

De omstandigheden zijn denkbaar bizar daar de paranoia werd ontketend 
door de dood van de vrouw van Kurt (als gevolg van hartstilstand. De 
overreactie is mogelijk onder de nieuwe nationale 
veiligheidswetgeving die de bevoegdheden van autoriteiten buiten elke 
proportie hebben opgerekt.

De hele actie lijkt inmiddels het meest op een georganiseerde poging 
om kritische kunstenaars in de VS het zwijgen op te leggen. De grote 
reputatie van Critical Art Ensemble, hun uitzonderlijke werk en 
belangrijke geschriften en projecten die alllen in de grootst 
mogelijke openheid zijn uitgevoerd maken deze gang van zaken totaal 
onacceptabel. Ook in projecten die (mede) georganiseerd werden door 
De Balie heeft Steve Kurtz en het Critical Art Ensemble meermalen 
opgetreden, zij vormden een belangrijke en voortdurende aanwezigheid 
in de Next 5 Minutes conferenties/festivals rond tactische media.

Door een aantal curatoren, kunstenaars en critici is het initiatief 
genomen om een open protestbroef te schrijven waarvoor op het moment 
handtekeningen worden verzameld. Het gaat hier om een uiting van 
grote bezorgdheid en protest van een professionele gemeenschap, geen 
politieke actie tegen de regering van de Verenigde Staten. Wel maken 
met ons vele schrijvers, tentioonstellingsmakers, docenten, 
onderzoekers, critici, theoritic zich grote zorgen over de 
gevaarlijke inbreuk op de artistieke vrijheid door de autoriteiten 
van de Verenigde Staten. Artistieke vrijheid kan niet anders dan als 
een absolute hoeksteen van de liberale democratie worden opgevat en 
dient te worden gewaarborgd. Ik hoef geen duistere voorbeelden ter 
rechter en linker zijde van het poltieke spectrum aan te halen om dit 
punt duidelijk te maken.

Persbericht, links en de protestbrief staan on-line in het media 
katern van de Balie website:
http://www.debalie.nl/media

Er is een support page opgezet voor Critical Art Ensemble in de 
Verenigde Staten, die is hier te vinden:
http://www.caedefensefund.org/

Hoewel ik doorgaans wars ben van deze geagiteerde toon moet het een 
ieder duidelijk zijn dat met het Critical Art Ensemble een van de 
meest prominente vertegenwoordigers van de kritische kunstgemeenschap 
in de Verenigde Staten wordt aangepakt, met uiterst ernstige en 
ongefundeerde beschuldigingen. Inmiddels zijn in totaal 6 personen 
gevorderd te verschijnen voor de federale rechtbank. Dit kan niet 
anders dan als een act van politieke intimidatie worden opgevat.

bezorgd,

Eric Kluitenberg


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).