www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Critical Art Ensemble onder zwaar vuur in de VS /artist
Patrice Riemens on Sat, 5 Jun 2004 12:44:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Critical Art Ensemble onder zwaar vuur in de VS /artistieke vrijheid in geding


Beste nlettimers,

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rond Steve Kurtz en de
CAE doe er goed aan te blijven Googlen, en Google news inzake te volgen.
Er was bv een erg goed (mi) artikel in Wired News, met behoorlijk wat
context over de zaak:
http://www.wired.com/news/medtech/0,1286,63637,00.html?tw=wn_tophead_8

Context is wellicht het sleutelwoord in dezes. Ik kan mij niet aan de 
indruk onttrekken dat er in de 'culturele gemeenschap' ietwat oververhit 
en inadekwaat gereageerd is op de, op zich ongetwijfeld zeer ongelukkige, 
gebeurtenissen.

Ik zie het volgende:

De vrouw van Steve overlijdt plotseling en hij doet wat iedereen in zo'n
geval zou doen: de ambulance bellen ('911' in de v.s.). De uitrukkende
paramedics weten helemaal niets van kunst en culturele trends, maar des te
meer van gevaarlijke situaties met enge stoffen en bovendien zijn zij
grondig gebrainstormd (cq washed) ivm met terrorisme dreiging, US Patriot
Act, enz. Zij zien in de flat overal het 'biotech' logo (zoals wij die
zagen, b.v. in de CAE deel van de World-Information.org expositie) alsmede
allerhande apparatuur en preparaten, dat allemaal in een prive woning, en
flippen dus allemachtig ("clear and present danger!"). Kan men ze dat
kwalijk nemen? Zij handelen volgens hun ingeving cq instructies en
waarschuwen de FBI. Deze is evenmin bekend met de recentste trends in de
moderne kunst, maar des te meer met Patriot Act, etc etc. Wat doen ze dan?
Hun werk zou ik zeggen...

Overreactie, paranoia, de cultuur onder vuur en de dictatuur om de hoek ?  
Welnu, wij hebben nu al zo lang geroepen dat de VS in de greep van een
soort neo-conservatieve terreur is gekomen en de staat van beleg (state of
emergency) heeft uitgeroepen, dat het toch wel curieus is om zoveel
opwinding mee te maken als zulks inderdaad in de praktijk blijkt uit te
komen. En de praktijk blijkt overigens niet eens zo heftig uit te pakken
als je vanuit deze slechte action movie scenario zou verwachten : Steve
wordt naar een hotel gebracht (en niet de cel in gegooid) en krijgt een
dinner aangeboden, hij werkt volledig mee met het onderzoek, enz.

Goed, nu blijken eerst twee, vervolgens meerdere CAE medewerkers te zijn 
aangehouden/ uitgenodigd voor ondervraging door dezelfde FBI en wordt een 
Grand Jury onderzoek er tegenaan gegooid. Is dat zo vreemd ? Dacht het 
niet, eigenlijk. Veel belangrijker m.i., is wat zijn universiteit (SUNY in 
Buffalo) gaat doen. Welnu, ze hebben hem niet gedesavoueerd (had gekund, 
is ooit b.v. ons eigen Anil Ramdas overgekomen...), maar proberen in 
tegendeel de autoriteiten ervan te overtuigen dat er geen redden tot 
paniek, laat staan tot vervolging is. En gelukkig heeft Steve zo te zien 
een ster van een advocaat. (http://www.firstamendmentcenter.org)
Komt het allemaal dan goed?

Mogelijk dus niet. Volgend stuk context: Als je op de luchthaven bent, en 
bagage wordt geopend door security, en jouw antwoord op de vraag "en wat 
hebt u zoal in uw handtas zitten?"  "alleen maar een paar bommetjes" 
luidt, dan ben je goed voor een heftige boete en wellicht gevangenisstraf 
(althans in de VS en Groot Brittanie). Het is denkbaar dat in het kader 
van de "state of emergency" gedachte dit 'format' over de hele 
maatschaapij uitgebreid wordt: oftewel je mag (op straffe van vervolging) 
geen grappen (en kunst is te verstaan als 'grappen maken met', niet waar?) 
maken met zaken die in verband gebracht kunnen worden met terroristische 
dreiging, chemische aanslagen etc. Kunnen we ons daartegen verzetten? Niet 
als wij inderdaad terecht stellen dat wij in een staat van oorlog terecht 
zijn gekomen en dat onze formeel democratische overheden in feite tot 
securocratische dictaturen zijn verworden.

En dus als gelijk hebben in wat wij niet moe worden te beweren, heeft 
protesteren tegen wat steve Kurtz overkomt, althans op deze manier 
(heftige verontwaardiging, aantijging van 'paranoia' alsmede een beroep 
doen op de elementaire vrijdommen) niet zo vreselijk veel zin...

groeten vanuit Berlin, patrizio & Diiiiinoooos!


On Fri, Jun 04, 2004 at 09:08:46PM +0200, Eric Kluitenberg wrote:
> geacht nettime-nl,
> 
> Ter volledigheid ook een korte posting hier. In de VS ontspint zich 
> een bizar en tragisch drama rondom de kunstenaarsgroep Critical Art 
> Ensemble en haar voorman Steve Kurtz. Kurtz is hierbij het tragische 
> slachtoffer van de veiligheidsparanoia die kennelijk geen grenzen 
> meer kent in de VS. Onschuldige huis tuin en keuken chemie werd bij 
> hem thuis aangezien voor een productiefacilteit voor chemische wapens 
> waarop Kurtz werd gearresteerd. Inmiddels vrij moet hij zich 
> verantwoorden voor een Federale rechtbank op 15 juni, samen met nog 5 
> andere leden en ex-leden van het collectief Critical Art Ensemble.

(...)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).