www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Een herinnering aan bewogen tijden
Leon Kuunders on Tue, 25 Jan 2005 10:05:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Een herinnering aan bewogen tijden


Beste Piet,

Mag ik je allereerst danken voor het inspirerende gesprek dat we laatst
hebben gehad. Met een prettig gevoel denk ik aan de middag terug. In de
geest van ons gesprek wil ik je een herinnering van de terugreis vertellen.

Heen had ik, in verstrooiing, een retourtje zonder datum gekocht. In de
trein werd ik gecontroleerd. Ik legde mijn fout uit. Na een "Meneer, u heeft
bewust gekozen voor een kaartje zonder datum" werden de excuses aanvaard. 
Knip. 
Permissie. 
Mijn welgemeend "U bent te goed" werd beantwoord met "Dat moet u niet
zeggen".

Op de terugreis was controle wederom mijn deel. Met vastberaden geest trad
ik de kaartoverhandiging tegemoet. Tot mijn verbazing zei de conducteur
"Meneer, dit is een kaartje van gisteren".

"Pardon?"
"Dit is een kaartje van gisteren meneer. Dit kaartje is niet meer geldig."
"Wat? Maar .. " Ik deed het verhaal maar werd onderbroken.

Ernstig werd gevraagd om mijn legitimatie. Met een "Ja, die moet je bij je
hebben" overhandigde ik mijn paspoort. Vervolgens werd gevraagd om de reden.
"Fout conducteur", zei ik. Daarna werd gevraagd om mijn adres. Met een "dat
mag je ook wel hebben" dreunde ik het op. De boete was EUR 14,50.

Alles wat ik ben, inclusief biometrisch materiaal, overhandigd aan een
wildvreemde met een slechtzittend pak aan. Voor veertienvijftig. Mijn
identiteit weggegeven voor een prijs minder dan vier Duvels. Met adres als
laatste verdediging.

In de VS is meer dan 1 op elke 20 volwassenen het slachtoffer van
identiteitsdiefstal.

Ik ben achteraf verrast over de voorspellende woorden van de conducteur op
de heenreis. Had ik hier te maken met een soort van conducteurs-maffia? Die
in de identity-theft-business zitten? Of was het gewoon controle? Om te
controleren?

Als je de verhalen leest lijkt het alsof iedereen in Nederland dit jaar aan
de beurt komt. Is het je ook opgevallen dat mensen vreemd naar je kijken als
je zegt dat je nog niet gecontroleerd bent? Alsof het de remedie tegen een
ziekte is. "Ben jij nog niet gecontroleerd? Zo zo ..."

Je kunt het natuurlijk ook beschouwen als een ordinaire volkstelling. Iets
waar ze in de DDR, zoals blijkt uit de de Stasi archieven, heel goed in
waren. Daar hadden ze één geheim agent op elke 600 burgers. Die archieven
staan vol met subjectieve waarheden. Meningen gevormd door gebrekkige
kwaliteit van informatie. Verzonnen meningen want ook geheim agenten slapen.

Nu is het anders. Als je slaapt is er altijd iemand wakker. De huidige
electronica levert geheim agenten die niet slapen. De Stasi had na 40 jaar
ongeveer 84 vrachtwagens vol met opgenomen telefoongesprekken. Die
hoeveelheid past tegenwoordig op een enkele DVD.

We moeten dus vertrouwen op hen die interpreteren en vertalen. Ik mocht in
ieder geval mijn reis voortzetten. Op uitgesteld krediet, want de rekening,
die komt nog. Ik hoop dat het de enige is.

Met een groet,

Leon

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).