www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] De Nieuwe Reporter, groepsweblog over toekomst van de j
Marja Oosterman on Tue, 6 Dec 2005 01:52:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] De Nieuwe Reporter, groepsweblog over toekomst van de journalistiek, gelanceerd [u]


Inderdaad, geld voor journalistiek is er steeds minder, illustratief is inmiddels dat een inkomen halen uit freelance journalistiek steeds moeilijker wordt.

Waar de 'oude media' het ook steeds meer bij laten afweten is bewust/kritisch sociale journalistiek. Ook de landelijke dagbladen.
Noch de overdrijving van de 'human interest' in het nieuwe AD noch de andere landelijke dagbladen biedt echt ruimte voor kritische onderzoeksjournalistiek t.a.v. sociale ontwikkelingen. 'Nieuws' is een trend, met vooral 'journalistieke' volgers geworden.
Ook de 'journalist' moet kennelijk mee in het 'marktdenken'.
Dat daarmee ook steeds meer lezers afhaken die zich niet meer in 'hun' krant kunnen vinden, wordt kennelijk vergeten. Of zou de toenemende groep lage inkomens worden aangezien voor 'gratis nieuws' lezers?


In deze tijden zou je bijna gaan terugverlangen naar kranten als "De Waarheid'...

Marja Oosterman


At 09:30 5-12-2005, you wrote:
Persbericht

Peiling onder mediadeskundigen: 'Gevestigde journalistiek wankelt'

De Nieuwe Reporter, groepsweblog over toekomst van de journalistiek, gelanceerd.
http:// www.denieuwereporter.nl


De traditionele journalistiek raakt in hoog tempo haar monopoliepositie kwijt. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van een peiling onder bijna veertig mediadeskundigen. De peiling is uitgevoerd door de redactie van De Nieuwe Reporter, een nieuwe groepsweblog over de toekomst van de Nederlandse journalistiek.

De helft van de ondervraagden, onder wie hoofdredacteuren, televisiemakers, hoogleraren, trendwatchers en vooraanstaande webloggers, verwacht dat de gezamenlijke oplage van betaalde papieren kranten de komende vijf jaar met meer dan dertig procent zal dalen. De publieke omroep zal het volgens de meesten niet veel beter vergaan. Vrijwel unaniem wordt een verdere daling van het marktaandeel voorspeld; veertien deskundigen verwachten de komende vijf jaar zelfs een afname van boven de veertig procent (dat wil zeggen, van 32 procent nu, tot minder dan 20 procent in 2010).

Financiering journalistiek wordt probleem
Een van de grootste problemen is de financiering van journalistieke producten, zo blijkt uit de peiling. Nieuws is gratis, lijkt tegenwoordig het devies, mede dankzij de opmars van internet en de kranten Metro en Spits. Veel traditionele media weten hierdoor niet meer uit welke inkomsten ze hun journalistieke producten moeten financieren.


Andere respondenten voorspellen een verregaande commercialisering van de media en, vooral op internet, een kwetsbaarheid voor fake nieuws en propaganda. Beide ontwikkelingen zullen, vrezen zij, de geloofwaardigheid van de journalistiek aantasten.

Nieuwe media biedt kansen
Tegelijkertijd zien de ondervraagden nieuwe kansen voor de journalistiek. Door creatief gebruik te maken van de nieuwe media en in te spelen op de wensen van het ­ in toenemende mate multi-etnische - publiek, kunnen lezers en kijkers worden teruggewonnen. Ook zal het medialandschap er in de toekomst veel gevarieerder uitzien dan nu. Allerlei partijen, van webloggers tot politici, en van bedrijven tot ideële organisaties, zullen hun eigen informatie aanbieden. Zoekmachines als Google en nieuwe technologieën als RSS zullen een belangrijke rol gaan spelen bij het personaliseren en doorgeven van journalistieke informatie.


De Nieuwe Reporter gelanceerd
De resultaten van de peiling worden gepubliceerd op de groepsweblog De Nieuwe Reporter. Vanaf vandaag zullen daar berichten, debatten en onderzoeksgegevens over de toekomst van de Nederlandse journalistiek te vinden zijn. Een keur aan medewerkers en andere belangstellenden zal er discussiëren over vragen als: Hoe verandert het Nederlandse medialandschap door de opkomst van nieuwe technologieën? Wat is de invloed van bredere, sociaal-culturele ontwikkelingen? Welke kansen en bedreigingen wachten de Nederlandse journalistiek? Welke nieuwe journalistieke vormen ontstaan er op internet? Hoe verandert de relatie tussen journalisten en hun publiek? Wat zijn de gevolgen van al deze veranderingen voor de publieke sfeer?


De Nieuwe Reporter wordt ondersteund door de Stichting Democratie en Media, het Bedrijfsfonds voor de Pers en de afdeling Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam.

Een analyse van de peiling is bijgevoegd als PDF-bestand, evenals een kopie van dit persbericht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Theo van Stegeren (eindredacteur De Nieuwe Reporter)
theo {AT} denieuwereporter.nl - 06 21281948


Martijn de Waal (eindredacteur De Nieuwe Reporter)
martijn {AT} denieuwereporter.nl - 06 28431613

www.denieuwereporter.nl
wiki.denieuwereporter.nl

De volledige uitslag van de peiling vindt u op
http://www.denieuwereporter.nl/?page_id=72

Opmerkelijke quotes uit de peiling

"In dit tempo zijn we (als branche) tegen 2010 een derde van de oplage kwijt" Henk Blanken, adjunct-hoofdredacteur Dagblad van het Noorden

"Over vijftig jaar is de ambachtelijke journalist net zoiets als een mandenvlechter of klompenmaker: leuk voor de braderie." Bert Wiggers, directie Ilse media, verantwoordelijk voor Startpagina en NU.nl

"Beleving is: 'nieuws is gratis' (web & Spits/Metro), maar ook duiding kost niks (bv. grote problemen bij pc bladen omdat mensen de achtergronden gratis van het web halen)" Henk van Ess, chef internet Algemeen Dagblad

"De neiging bij mensen om te betalen voor informatie zal nog verder afnemen" Harm Taselaar, hoofdredacteur van RTL Nieuws Groep

"Op de commerciële televisie zie je nu al dat adverteerders massaal voor inscript sponsoring kiezen, dit zal ook in allerlei gratis media en op internet de trend worden." Vera Keur, voorzitter directeur VARA

"De rol van de uitgeverij verandert. De journalistiek komt in handen van diegenen die de digitale kanalen het beste beheren en beheersen. De macht ligt hierdoor niet meer bij de uitgeverijen met de beste persen of het meeste geld." Hille van der Kaa, m anager digitale media Wegener

"Burgers zullen persoonlijker en meer op maat journalistieke informatie willen ontvangen. Bijvoorbeeld direct in dialoog met een geestverwante journalist, zoals je voorheen voor NRC Handelsblad, de Volkskrant of De Telegraaf koos." Frank Janssen, trendwatcher, www.frankwatching.com

"Er komt meer behoefte aan verschillende perspectieven op informatie, en dat kan de democratisering van de distributie goed ondersteunen. Iedereen kan in principe gaan 'uitzenden' zonder hoge kosten te hoeven maken. Bewegend beeld via internet in combinatie met RSS gaat voor tv hetzelfde doen als voor de muziek: podcast-achtige op maat collecties van bewegend beeld, radio en tekst die we gebruiken wanneer we willen. Journalisten en redacties leveren het materiaal hiervoor maar alle anderen met een verhaal ook. De journalistiek krijgt dus concurrentie en moet zich profileren tussen de 'nieuwkomers'." Bas Raijmakers, onderzoeker Royal College of Art, Londen, ex Lost Boys

"De mogelijkheid om mobiel te bloggen met tekst, foto's en video leidt tot meer burgerjournalistiek. Bij grote rampen zullen burgers het eerste zijn met nieuws, zij publiceren razendsnel over de laatste ontwikkelingen, sneller dan verslaggevers ter plaatse kunnen zijn." Jeroen Steeman, weblogger www.minitrue.nl

"Journalisten zullen in toenemende mate verantwoording moeten afleggen voor hun selectie van het nieuws." Natasja van den Berg, Hoofd Politieke Programmering de Balie

"Hoe graag ik ook zou zien dat interactieve nieuwsvergaring op het internet over tien jaar het populairst is, ik geloof dat het merendeel van de Nederlanders gewoon nog voor de gemakkelijkste (eenrichtings-)weg kiest: tv en radio. Slechts een minderheid zal interesse tonen in interactieve kranten op het internet en collectieve weblogs, hoe goed ze ook zijn?" Carl Königel, hoofdredacteur van www.sargasso.nl

De algehele trend is naar 'versnippering': meer media(typen), elk met kleinere journalistieke staven dan waaraan we tijdens het hoogtij van de jaren '80 en '90 gewend zijn geraakt. Uiteraard zal die schaalverkleining de journalistiek inhoudelijk beïnvloeden. Hendrik Jan Schoo, publicist

Deelnemerslijst peiling

Paul Aelen (Dutchcowboys.nl, commercieel directeur Checkit) * Natasja van den Berg (hoofd Politieke Programmering De Balie) * Jeroen van Bergeijk ( freelance journalist, redacteur De Nieuwe Reporter) * Henk Blanken (adjunct hoofdredacteur Dagblad van het Noorden, blogger) *
Robert Briel (hoofdredacteur Broadband TV Nieuws) * Pieter Broertjes (hoofdredacteur de Volkskrant) * Monique van Dusseldorp (congresorganisator, redacteur De Nieuwe Reporter) * Nico van Eijk (hoogleraar Media- en Telecommunicatierecht UvA) * Henk van Ess (chef internet Algemeen Dagblad, Voelspriet.nl) * Reinier Evers (spotter wereldwijde trends) * Bauke Freiburg (projectmanager R & D bij Fabchannel) * Jan Hoek (hoofdredacteur Spunk) * Frank Janssen (publicist en trendwatcher, www.frankwatching.nl) * Arendo Joustra (hoofdredacteur Elsevier) * Hille van der Kaa (manager digitale media Wegener) * Vera Keur (voorzitter/alg. directeur Vara) * Oscar Kneppers (directeur Techmedia, uitgever Bright) * Carl Königel (hoofdredacteur Sargasso.nl) * Carel Kuyl (hoofdredacteur NOVA) * Ad van Liempt (eindredacteur Andere Tijden) * Geert Lovink (mede-oprichter Digital City, internetcriticus) * David Nieborg (onderzoeker gaming, simulaties, promovendus UvA) * Peter Olsthoorn (Netkwesties, onderzoek Bedrijfsfonds voor de Pers) * Bas Raijmakers (onderzoeker Royal College of Art in London, ex Lost Boys) * Maarten Reijnders (redacteur Webwereld) * Kees Schaepman (eindredacteur De Ochtenden VPRO radio, voorzitter NVJ) * Hendrik-Jan Schoo (oud-uitgever Weekbladpers, columnist, mediaconsultant) * Peter Schrurs (directeur VPRO) * Bas Schutte (copywriter Media Republic, weblog www.verbasterd.nl) * Remco Sikkema ( Aboutblank.nl. weblog over weblogs; marketeer) * Jaap Spreeuwenberg (oprichter en creatief directeur Coolpolitics) * Jeroen Steeman (schreef scriptie weblogs en politiek, webredacteur Linkse Lente) * Harm Taselaar (hoofdredacteur RTL Nieuws Groep) * Arthur Vierboom (publicist en mediaondernemer; nederland p, publiekste net van nederland) * Frank van Vree (hoogleraar Journalistiek en Cultuur UvA) * Bertrand Weegenaar (directeur Flabber.nl, auteur/adviseur weblogs) * Bert Wiggers (Ilse Media directeur Startpagina, Nu.nl) * Erwin van der Zande (hoofdredacteur Bright, adviseur Spunk)


Informatie over De Nieuwe Reporter

De Nieuwe Reporter, een onafhankelijke groepsweblog, wil het debat aanjagen over de toekomst van de Nederlandse journalistiek. Een breed scala aan auteurs signaleert ontwikkelingen, start discussies en voert onderzoek uit naar veranderingen in het Nederlandse medialandschap. Eigen en externe onderzoeken naar de ontwikkelingen in de journalistiek worden op De Nieuwe Reporter gearchiveerd. Centraal staan vragen over de invloed van nieuwe media en bredere sociaal-culturele ontwikkelingen op de journalistiek .

De Nieuwe Reporter is een initiatief van Theo van Stegeren (manager Masteropleiding Journalistiek en Media UvA), Frank van Vree (Hoogleraar Journalistiek en Cultuur, vakgroep Mediastudies UvA) en Martijn de Waal (free lance journalist en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen).

Het bestuur van de Stichting De Nieuwe Reporter bestaat uit Hedy d'Ancona, Frank van Vree en Piet van Wijk (onderwijsdirecteur afdeling Mediastudies, UvA).


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).