www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] workshop Mobile Habits
Martine Posthuma de Boer on Tue, 27 Jun 2006 12:08:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] workshop Mobile Habits


Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de workshop:

MOBILE HABITS
Hoe volg je een koe in West-Afrika? Antropologen en mediakunstenaars gaan de uitdaging aan.


Datum: donderdag 29 juni 2006
Tijdstip: 9.30 - 17.30
Kosten: 100 euro / 25 euro (studenten)
Aanmelden: stuur een e-mail met je CV en korte bio naar info {AT} virtueelplatform.nl


Onderzoek naar mobiliteit en ruimte wordt zowel in kunst als in de wetenschap met verve aangepakt. Beide beroepsgroepen gebruiken uitdagende nieuwe media als GPS en GIS om hun onderzoek op scherp te zetten. Het onderzoek naar mobiliteit en ruimte heeft daarmee recentelijk een krachtige nieuwe impuls gekregen. Deze beroepsgroepen kunnen nu niet meer zonder elkaar om weer een nieuwe, relevante stap te zetten. In de workshop ‘Mobile Habits’ worden kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers uitgedaagd concepten en werkwijzen over ruimte, plaats en mobiliteit uit te wisselen. Kunstenaars en ontwerpers stellen zich open voor theorieën afkomstig uit de antropologie en antropologen ontdekken verschillende cartografische en visualisatie technieken uit de wereld van kunst en mediaontwerp.

Mobiele leefwijzen
Esther Polak is een kunstenaar actief in het ‘locative media’ veld. Op dit moment onderzoekt zij mogenlijkheden voor een project in Nigeria met West-Afrikaanse nomadische veehouders: de Fulani. Tijdens haar eerste onderzoek kwam zij een verscheidenheid aan mensen en onderzoekers tegen, zoals dierenartsen, antropologen en sociaal geografen, die allen een gedeelde interesse in mobiele leefwijzen hebben. Binnen deze verschillende werkvelden zijn een hele reeks praktische en theoretische tools ontwikkeld. Voor haar ging een wereld aan toepasbare concepten open, bruikbaar voor het formuleren van een project voorstel met een solide interdisciplinaire basis. In deze workshop wordt een dergelijke interdiciplinaire uitwisseling tot stand gebracht.


Talkshop
Binnen een talkshow setting wisselt gastvrouw Esther Polak van visie met de genodigden. Kunstenaar Christian Nold ondervraagt zij over de inspiratiebronnen voor zijn werk aan de hand van een aantal kunstwerken die ons denken over mobiliteit en de visualisatie daarvan drastisch hebben veranderd. In een gesprek met Hanne Kirstine Adriansen probeert zij een beter begrip te krijgen van de complexe relatie tussen mobiele leefwijzen en de ervaring van identiteit. Samen met Ab Drent doorgrondt Esther een aantal sociale theorieen over mobiliteit. Ook bespreekt zij met hem hoe het gebruik van GPS data tot een nieuw model heeft geleid om de relatie tussen mobiliteit en omgevingsfactoren te beschrijven.
In de middag gaan de deelnemers in een workshop setting zelf aan de slag met de concepten aangekaard in de gesprekken. Door de route van huis naar de workshop te visualiseren en te heroverwegen aan de hand van deze concepten worden nieuwe inzichten gegenereert.


Deelnemers:
We zijn op zoek naar een interdisciplinaire mix van mediakunstenaars, designers, en sociaal wetenschappers (antropologie, sociale geografie), die zich ieder op een eigen manier bezig houden met plaats, mobiliteit, storytelling en visualisatie technologieën.


Sprekers / begeleiders:
Esther Polak, Chritian Nold, Hanne Kirstine Adriansen, Ab Drent

==================================================
MOBILE HABITS
How do you trace a cow in West-Africa? Antropologists and media artists take up the challenge.


Date: thursday 29 june 2006
Time: 9.30 - 17.30
Fee: 100 Euro, student discount fee 25 Euro
How to apply: send an email with your CV and short bio to: info {AT} virtueelplatform.nl


Both the arts and sciences have carried out extensive research into the issues of mobility and space. Both fields use new media such as GPS and GIS to back up their research. As a result the more recent research into mobility and space has been given a big boost. Both art and science now need each other as never before. The ‘Mobile Habits’ workshop brings artists, designers and scientists together and challenges them to exchange concepts and new working methods in relation to space, place and mobility.

Locative media artists and designers are opening themselves up to theories about mobility and space from the worlds of anthropology and social and at the same time social scientists are discovering the different cartographic and visualisation techniques found in the world of art and media design.

Mobile Lifestyles
Esther Polak is an artist working in the field of ‘locative media’. She is currently researching the possibilities of setting up a project in Nigeria with the Fulani, West African nomadic cattle farmers. Her initial research came up with a variety of people and researchers, including vets, anthropologists and social geographers, with a shared interest in mobile lifestyles. These various fields have come up with a number of innovative practical and theoretical tools that could be used to set up a project proposal with a well thought out, interdisciplinary basis.


Talkshop
The setting will be a ‘talk-shop’ – a cross between a workshop and a talk show. The morning session will focus on concepts and methods using a series of project presentations/case studies. The afternoon will be more interactive, with participants critically analysing the case studies in terms of what kind of insight they aim to generate – artistic, historic or practical.


Participants
Taking part in the workshop will be an interdisciplinary mix of media artists, designers and social scientists (anthropologists, social geographers) working in the field of place, mobility, storytelling and visualisation. In order to get a balanced interdisciplinary mix we ask to send a CV and short bio when applying to participate. Deadline june 8th 2006.


Speakers/support team:
Esther Polak, Chritian Nold, Hanne Kirstine Adriansen, Ab Drent______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).