www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Broeinest programma januari
Firat, B.O. on Fri, 12 Jan 2007 12:45:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Broeinest programma januari


Het Broeinest in 2007

Het was een lange pauze, maar ook in 2007 zult u van het Broeinest
gebruik kunnen maken, als publieke plek met informatie voorziening,
maar ook om politieke strategie discussies te voeren en praktische
workshops voor actievoeren te volgen. Wij hebben ook de hoogte en
dieptepunten van het programma van het afgelopen jaar geëvalueerd,
en zullen hier binnenkort meer over publiceren. Maar tot het zover
is vindt u hier het programma voor januari 2007!

maandag 22 januari:
*Vredesvechters: een kritische inleiding in de weigerbewegingen in
Israël*

Noa Roei, een in Amsterdam gevestigde Israëlische onderzoeker,
vertelt over de positie die de militairen innemen in Israëls
maatschappij en cultuur. Dat is het kader voor de acties van de
verschillende 'weiger-bewegingen' in Israël. In het verhaal zullen
de achtergronden van de verschillende organisaties geschetst worden,
met nadruk op acties die momenteel gevoerd worden. De inleiding
wordt gevolgd door discussie over het perspectief en de nadelen van
passief verzet. De avond wordt afgesloten met vertoning van een
film. Het doel van de avond is om het publiek in Nederland meer
informatie te verschaffen over de vredesbewegingen in Israël. En
hopelijk zal het ook leiden tot ideeën over samenwerking en voeding
geven aan actiegroepen in Nederland.

maandag 29 januari:
*Uitzendbureaus deel 2: uitbraakroutes uit de uitzendkerker*

Na een eerste avond met uitgebreide analyse van de problematiek rond
het uitzendwerk (zie http://www.broeinest.info/drupal/?q=node/37
voor een verslag), zal deze tweede avond gericht zijn op
verschillende strategieën om ons te organiseren tegen de
prekarisering van de arbeidsverhoudingen. Welke perspectieven biedt
de flexibilisering van de arbeidsmarkt om meer rechten op te eisen?
Hoe kunnen uitzendkrachten uit hun geïsoleerde
onderhandelingspositie komen? En bestaat er nog zoiets als
'zelforganisatie op de werkvloer'? Na wat kort filmmateriaal over
succesvolle voorbeelden van georganiseerd verzet van onderop door
flexwerkers, zullen verschillende sprekersters hun visie geven over
mogelijkheden tot een zo spoedig mogelijk einde van het fenomeen
uitzendbureaus...

Adres: Plantage Doklaan 8-12, Amsterdam
Aanvang avonden 20:00 (deur open 19:30)
website: www.broeinest.info
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).