www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Aan het einde van het tijdperk van de massamedia ? open cal
stefanie on Fri, 18 May 2007 13:13:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aan het einde van het tijdperk van de massamedia ? open call voor korte film


De Balie zoekt audiovisuele bespiegelingen op de massamedia

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni sluit politiek-cultureel centrum de Balie in Amsterdam na drie jaar de INFOWARROOM af, het maandelijkse programma voor mediakritiek en analyse van de dominante beeldcultuur. In een tweedaags festival leggen wetenschappers, makers, journalisten en consumenten nog eenmaal de vinger aan de pols van de hedendaagse gemedieerde samenleving. 

De Balie is voor dit programma op zoek naar filmmakers, kunstenaars, YouTube-talenten en huis-tuin-en-keukenhobbyisten die in maximaal drie minuten hun audiovisuele visie geven op de plaats en functie van de massamedia in onze samenleving. De beste films worden vertoond tijdens de programma?s op 8 en 9 juni. 

Uitgangspunt van het festijn is de constatering/ stelling/ mythe dat er een einde is gekomen aan het tijdperk van de massamedia. De afgelopen decennia opende de wereld zich voor ons via collectieve, alom tegenwoordige massamedia: we luisterenden met z'n allen naar de radio, keken gezamenlijk televisie en lazen allemaal hetzelfde beperkte aantal dagbladen. De massamedia ontsloten voorheen onzichtbare ideeën, overtuigingen en inzichten uit alle lagen van de maatschappij en vanuit alle delen van de wereld, maar sloten er, tegelijkertijd, evenzovele uit. Mediahypes domineerden onze blik op de wereld, het publieke en het politieke kwamen steeds meer onder invloed van "de media" te staan.

Naar ons idee is er aan dat tijdperk van de massamedia onherroepelijk een einde gekomen,  door een veelheid aan ontwikkelingen, van internet en mobiele telefonie tot globalisering en fragmentatie in lokale gemeenschappen tot webcams en de dood van Jean Baudrillard. Toch?

Spreek je uit middels een korte audiovisuele interventie in het programma. Invulling is vrij: mash-ups, relevante fragmenten, animaties of een gepassioneerde videoboodschap. Enige restrictie is de lengte, die is maximaal drie minuten. Mogelijke formaten: VHS, DVD (liefst data), mini DV
Stuur je werk voor 1 juni naar:

De Balie / tav INFOWARROOM 
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

Mail voor meer informatie en een uitgebreider beschrijving van de thematiek naar stefanie.hakkesteegt [at] balie.nl / reimer.van.tuinen [at] balie.nl


 
---------------------------------
Sucker-punch spam with award-winning protection.
 Try the free Yahoo! Mail Beta.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).