www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia
ajaco c/o bid on Tue, 2 Oct 2007 17:18:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia


> Oneens,
> "de werkelijkheid"
>> niet zozeer iets dat ontsloten word, zoals jij het stelt, maar iets
>> dat "geproduceerd" wordt
>
> Volstrekt mee oneens dus, de werkelijkheid wordt ontsloten, dhi is er
> alvorens wij er kennis van kunnen nemen. (a priori , weet je wel). De
> werkelijkheid die geproduceerd wordt door 'beeldmakers' is een valse
> wekelijkheid , die alleen in onze perceptie ervaren wordt, alleen door
> onze zintuigelijkheid wordt dit als waar ervaren.
>
> Mocht je meer willen 'weten' over zulk soort zaken , raad ik je aan om je
> terdege te orienteren op kennistheorie e.d. alvorens 'beelden' pogen te
> maken.
>
> Jammer genoeg is juist de slechte theoretische onderbouwing van
> 'designers' mede oorzaak aan de terreur v/d beeldcultuur .
>
> Dit is niet persoonlijk bedoelt natuurlijk,
>
> groet
>
> Andreas Jacobs  Art-Ist
>
>> Oneens.
>>
>>> Kennis en beeld zijn dermate strijdig dat elke analogie mank loopt
>>> in de
>>> poging beiden onder een gemeenschappelijke noemer te vangen.
>>
>> Dat doe ik dan ook niet. Ik zeg dat tekst en beeld in toenemende mate
>> gelijkwaardig worden in de productie en reproductie van kennis. De
>> scheiding die je aanbrengt tussen "kennis" en "beeld" lijkt me erg
>> kunstmatig. Het Egyptisch hierogliefenschrift is een op visuele
>> i.p.v. abstracte tekens gebaseerd schrift. Een goed voorbeeld, door
>> jouzelf aangehaald, van kennis (re)productie door beeld.
>>
>> Bovendien ? maar dan wordt het ingewikkeld ? is "de werkelijkheid"
>> niet zozeer iets dat ontsloten word, zoals jij het stelt, maar iets
>> dat "geproduceerd" wordt. Beeld is in hoge mate verantwoordelijk voor
>> onze perceptie van de werkelijkheid.
>>
>>   Hendrikjan Grievink
>>   www.hendrikjangrievink.web-log.nl
>>
>>
>>
>>
>>
>> Op 2-okt-2007, om 15:56 heeft ajaco c/o bid het volgende geschreven:
>>
>>> Interessant, tot op zekere, beperkte hoogte, laagte zou ik eerder
>>> willen
>>> zeggen.
>>>
>>> Kennis en beeld zijn dermate strijdig dat elke analogie mank loopt
>>> in de
>>> poging beiden onder een gemeenschappelijke noemer te vangen.
>>>
>>> De dominantie van de beeldcultuur is mede daardoor een teken van het
>>> verval van toegang tot kennis, om met Thoth te spreken: "waartoe het
>>> schrift aan de mensen geven , zij zullen immers daardoor vergeten
>>> wat ze
>>> voordien onthielden".
>>>
>>> Deze 'kennis' staat misschien wel , misschien niet, in een of andere
>>> database op het internet , echter zij werd duizenden jaren geleden wel
>>> opgetekend in een egyptisch geschrift.
>>>
>>> Ontsluiting van kennisdragers dient slechts een doel, de werkelijkheid
>>> beter te belichten. Metagegevens , gegevens over gegevens dus, zijn
>>> een
>>> soort professionele ruis die de werkelijkheid pogen te verdoezelen.
>>>
>>> Andreas Jacobs - Archivaris
>>>
>>>
>>>> Interessante discussie. Wiki-bashing is voor mij niet zo spannend. Ik
>>>> zie het als een onvolkomen kennismachine, maar hetzelfde geld voor
>>>> traditionele encyclopedieën en andere bronnen van kennis. Voor
>>>> mijzelf kan ik alleen maar vaststellen dat een immense hoeveelheid,
>>>> in min of meerdere mate betrouwbare informatie tot mij komt. Vaak is
>>>> dat het beste wat ik heb, hoe spijtig je dat ook mag vinden.
>>>>
>>>> Wat ik interessanter vindt, is dat er een nieuw soort kennis
>>>> ontstaat. Deze kennis is meer meta kennis, op zich geen nieuw concept
>>>> maar vandaag de dag wel verder gepopulariseerd dan ooit tevoren. Mijn
>>>> kennis van de postmoderne filosofen bijvoorbeeld hangt van wikipedia-
>>>> lemma's aan elkaar, maar hoe erg is dat? Als non-academicus ben ik
>>>> eigenlijk best wel blij toegang te hebben tot zoveel materiaal. Als
>>>> ontwerper houdt ik mij primair bezig met beeld en in die context is
>>>> het al helemaal glibberig om met kennis en betekenis om te gaan. Want
>>>> als je kennis van de wereld van wikipedia-lemma's aaneen hangt, dan
>>>> wordt tekstuele kennis een beeld voor mijn geestesoog. Wat gebeurt er
>>>> als ik er vervolgens als beeldmaker mee aan de gang ga?
>>>>
>>>> In het boek "Fahrenheit 451" (1953) van Ray Bradbury wordt een
>>>> toekomstbeeld geschetst waarin informatie alleen nog maar zal bestaan
>>>> uit compendiums van compendiums van compendiums. Informatie wordt er
>>>> stelselmatig vernietigd om mensen niet in onzekerheid te brengen over
>>>> de dualiteit van het leven:
>>>>
>>>> "If you don't want a man unhappy politically, don't give him two
>>>> sides to a question to worry him; give him one. Better yet, give him
>>>> none. Let him forget there is such a thing as war."
>>>>
>>>> Als je dit boek leest als een waarschuwing tegen het verval van de
>>>> literaire cultuur, dan zul je behoorlijk pessimistisch over deze tijd
>>>> zijn. Beeld reproduceert zichzelf op een volstrekt andere wijze
>>>> (sneller, associatiever, emotioneler etc.) dan traditionele, op tekst
>>>> gebaseerde kennis. Nu kennis steeds verder esthetiseert moeten we
>>>> onszelf misschien afvragen wáár de kennis is, in plaats van wát de
>>>> kennis is. Om naar analogie van Sloterdijk te spreken. Heb ik even
>>>> opgezocht op Wikipedia.
>>>>
>>>>
>>>>   Hendrikjan Grievink
>>>>   www.hendrikjangrievink.web-log.nl
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>   Hendrikjan Grievink
>>>>   www.hendrikjangrievink.web-log.nl
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ______________________________________________________
>>>> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>>>> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>>>> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>>>> * Meer info, archief & anderstalige edities:
>>>> * http://www.nettime.org/.
>>>> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).