www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia
praktische on Tue, 2 Oct 2007 17:19:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia


Geert Lovink zette op 1 oktober 2007 een bericht door. Iemand testte het
Wikipedia-systeem op alertheid door een artikel te plaatsen over een
fantasie-plant.  De test wees uit dat het systeem alert genoeg was om de
misinformatie na twee uur te verwijderen. Iemand verifieerde de plant aan de
hand van Google-hits. De plant werd niet gevonden, dus het artikel als fake
onderkend. De tester plaatste een kritische noot bij dit onderzoek naar zijn
fake-artikel. Als enige reden werd gegeven dat Google de plant niet kende.
Geeft men Google wordt hiermee niet ten onrechte autoriteit?

Jos Horikx corrigeerde de vraagstelling. De vraag zou moeten zijn of een
onderzoek naar hits via Google voldoende is om over een artikel op Wikipedia te
oordelen. Hij stelde ook dat een levensvatbaar artikel op Wikipedia voor eigen
onderbouwing moet zorgen. Patricia Riemens viel hem daarin bij. Daarnaast
spoorde ze aan om Wikipedia en Google als nuttige instrumenten in te zetten,
maar ze niet te omarmen als stevige fundamenten voor kennis.


Het doorgezette artikel inspireerde Hendrik-Jan Grievink tot een beschouwing
over kennis en de toenemende fragmentering ervan als gevolg van Wikipedia en
Google gebruik. Hij verbindt het vraagstuk met de tegenstelling tussen
literaire cultuur en beeldcultuur. Zelf ben ik uitgesproken literair. Mogelijk
dat ik daardoor niet goed begrijp wat Hendrik-Jan stelt. Hij oppert dat we in
een beeldcultuur  moeten zoeken naar waar de kennis is,  maar in een literaire
cultuur moeten vragen wat de kennis is.

Ik denk dat voldoende reden is om een Wikipedia-artikel te wantrouwen als er
geen Google-hits over het onderwerp zijn, andere dan Wikipedia-hits. We
vertrouwen inmiddels zoveel toe aan WWW dat het zeer onwaarschijnlijk is dat
iets een Wikipedia-artikel verdiend, hoewel Google nergens dat onderwerp verder
aantreft. Daarmee wordt natuurlijk niet bewezen dat het voorwerp van aandacht
niet bestaat. Het is in ieder geval te obscuur om aandacht te krijgen in
Wikipedia. Als de tester het feit wereldkundig wil maken dat hij een plant
ontdekte, moet hij niet beginnen bij de encyklopedie.


De insteek van Hendrik-Jan is prikkelend. Ik denk dat er geen kwalitatief
verschil is tussen beeldcultuur en literaire cultuur. In beide culturen zal men
antwoorden moeten geven op de vraag waar de kennis is en op de vraag wat de
kennis is. Het verschil zit ?m in de accenten. Een literair gerichte zal
minstens een boek moeten hebben om toegang tot kennis te krijgen. Een
beeldzoeker zal minstens naar het wat van een beeld moeten vragen. Zo niet, dan
zal alles hem ontsnappen.


Alle


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).