www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Installatie No -land (Modified by Geert Lovink)
geert on Tue, 2 Oct 2007 22:21:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Installatie No -land (Modified by Geert Lovink)


Halloo!

In de bijgevoegde txt een beschrijving van mijn ruimtelijke multi media Installatie No -Land.

No -Land verbeeld  een ruimte een environment,  waarin het verlangen tot uiting komt om opnieuw te beginnen. 
No -Land gaat over een plek die nog niet zo ingevuld is en beheerst word.


In deze plek no -land  participeren 5  internationale kunstenaars. En ook kan het publiek middels text en tekens participeren.
Wat laat je achter in een land wat net begint  voor jezelf maar ook voor de volgende voorbijganger!


De premiere  van No -Land zal tijdens de openingsmanifestatie van de kunststad NDSM WERF
te zien zijn. Start 11 oktober till 11 november.   www.ndsm.nl


Vriendelijke groet, Patricia


Patricia de Ruijter Photography  -now http://www.mediakaal.nl patricia {AT} mediakaal.nl

Curator International now -Art
http://www.test-portal.nl
patricia {AT} test-portal.nl

Oude Haagseweg 58 
1066BW Amsterdam 
+(31)020-6693562 
+(31)06-41814325 

---

Patrica de Ruijter Mediakaal now -Art Is Beeldend kunstenaar / Curator van Test-Portal int. Now –Art / Docent Autonome fotografie aan de fotoacademie in Amsterdam. Media heden: now –Art fotografie uitend in prints, lichtbakken, korte filmpjes en Installaties met verschillende materialen. In het verleden: Fysieke experimentele performance art, schilderen en poëzie.

http://www.mediakaal.nl/ ;
http://www.test-portal.nl/

Inleiding

No–Land: Een dynamische, ruimtelijke multi media installatie die gaat over een plek die nog niet zo ingevuld is en beheerst word. Een ruimte waar einde en begin opbouw en afbraak elkaar onmoeten.

Patricia de Ruijter presenteert No–Landtijdens de openingsmanifestatie van de kunsstad NDSM - Werf Amsterdam Noord. In de weekenden vanf 11 Oktober tm 11 november. Info www.ndsm.nl

No -Land

De basis van deze ruimte bestaat uit levensgrote lichtbakken met foto’s geplaatst in een ruimte waar je door heen kan lopen en tijdelijke in kan verblijven.

In deze ruimte nodigt ze vijf kunstenaars uit, die net als het publiek reageren op de ruimte.

Stanza (UK) is een kunstenaar gespecialiseerd in networking spaces, installaties en performances. De Filmmakers Sarah Payton (USA) en Chris Teerink (NL) vertonen “images from the other end of the world”.Geluiden van geluidsartieste Kirilola (JP) bespelen de ontastbare grenzen van No-Land en schrijfster Jowi Schmitz (NL) zal ter plekke in woord en daad onderzoeken hoe rekbaar de grenzen van een niet bestaand land zijn.  

Motivatie

Patricia de Ruijter: ‘Vaak verlang ik om door te gaan naar een nieuw tijdperk of een andere ruimte. Een plek die nog niet zo ingevuld is. Geen land. No -Land.

Zelfs nog voordat ik begon met fotograferen zocht ik al naar die plekken. Het keert in al mijn werk terug. Het gaat om rauwe ruimtes die er maar even zijn, maar voor mij heel tastbaar voelen. Foto’s van verlaten stedelijke plekken. Beelden van afbraak, door de foto bevroren in tijd.

Je ziet ook abstracte, gekleurde vlakken, beweging en licht, vastgelegd door mijn camera. Gestolde reizen van energie, data en verkeer. Het gevoel van onderweg zijn.En er zijn beelden van IJsland, een plek waar je het gevoel hebt dat je voor het eerst op de wereld bent. Oerlandschap.

Al deze foto’s hebben iets desolaats, maar vertegenwoordigen ook romantiek, avontuur en ontsnapping aan het dagelijkse.

Die combinatie van beelden vormt in al zijn dimensies No -land.

Opdracht

No -land is van iedereen. Er bestaat geen religie, geen drukte, geen overdaad aan informatie. No-Land is ruimte die net opnieuw begonnen is en die nooit af zal komen. Een ruimte die iedere keer opnieuw ingevuld kan worden maar waar zich wel sporen van een verleden bevinden.

Om bezoekers deel te maken van No-Land staat er in de installatie een soort grafittiwand waarop iedereen tekens mag achterlaten. Tekens voor zichzelf, maar vooral ook voor anderen, voor bezoekers die nog gaan komen. 

Dit is de vraag: Wat laat je achter voor de volgende voorbijganger, in een land dat opnieuw begint?

Alle toevoegingen worden geregistreerd en op het internet tentoongesteld. Na verloop van tijd verdwijnen de tekens en begint No -Land telkens weer opnieuw. Oningevuld.    www.mediakaal.nl  / www.test-portal.nl

De genodigde kunstenaars:

Stanza
*Stanza's kunstwerken komen voort uit data die een stad produceert. Het werk gaat over de vraag hoe deze informatie getoond vormgegeven en geiintereperteerd kan worden. De data is afkomstig van beveiliginscamera’s, verkeerscamera’s en camera’s die op straathoeken hangen. Met al deze informatie wordt kunst gemaakt.


Biocity
http://www.stanza.co.uk/biocities/index.html
De beelden groeien en ontwikkelen zich in dit complex netwerk van visuele elementen en geluiden. Een web van pulserende beelden en geluiden die gezamenlijk de structuur van een stad vormen.


Diversity
http://www.stanza.co.uk/diversity/index.html
Gemaakt tijdens verblijf in Shanghai met ism. het Briish Council Artist Links Program. De titel “Brillant City” refereert naar de locatie, een landgoed, bestaande uit 25 wolken krabbers in Shanghai, China. 


Over Stanza.
Stanza, is een Britse kunstenaar woonachtig in Londen en gespecialiseert in net kunst, netwerk ruimtes, installaties en performances. Met zijn internet projecten heeft hij veel erkenning uit de kunstwereld gekregen. Deze projecten zijn veel gevraagd op digitale festivals over de hele wereld. Waarbij Stanza vaak zelf aanwezig is voor presentaties.


Het werk van Stanza geeft een beeld van artistieke en technische mogelijkheden voor nieuwe esthetische perspectieven, ervaringen en waarnemingen in de context van architectuur, informatie en internet omgevingen.

www.stanza.co.uk

Jowi Schmitz
*Jowi Schmitz publiceerde onlangs haar tweede roman, getiteld Kus van je zus. In haar werk neigt ze naar het absurde, maar houdt ze zich tegelijkertijd stevig vast aan het dagelijks bestaan.


Waar grenst de gekte aan de realiteit en waar verdwijnt hij onder oppervlakte?

www.jowischmitz.nl

Sarah Payton en Chris Teerink, twee Kunststad filmmakers geïnteresseerd in de relatie tussen mens en landschap/ruimte, tonen “images from the other end of the world”. Bijna bewegingloze videobeelden van een niet gespecificeerde locatie in een mogelijke toekomst; restanten van beschaving, en een ceremonie.

cteerink {AT} xs4all.nl  / spayton {AT} xs4all.nl

Kirilola
*Is het meest bekend van de Japanse “no-wave” rock band eX –Girl. Maar Kirola is absoluut multi. Kijk maar op haar website  www.kirilola.com. De werken van Stanza en de zang van Kirilola zullen gedurende de gehele periode in no –land zijn. In het weekend van 19 tm 21 Oktober zal Jowi Schmitz op zaterdag en zondag van 12.00hrs tot 16.00hrs er zijn. En via text live reageren op No-Land. In het weekend van 26 tm 28 zal Sarah en Payton en Chris Teerink hun werk in No-Land intergreren.


No-Land was nooit tot stand gekomen zonder de hulp van het AFK, Stichting Kinetisch Noord, Hay Schoolmeesters, Eefa de klerk, Mark Koppenberg, Marjolien Edwall ,Rob Verdegaal,en Jowi Schmitz.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).