www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia
praktische on Wed, 3 Oct 2007 10:39:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia


Geert Lovink zette op 1 oktober 2007 een bericht door. Iemand testte het
Wikipedia-systeem op alertheid door een artikel te plaatsen over een
fantasie-plant.  De test wees uit dat het systeem alert genoeg was om de
misinformatie na twee uur te verwijderen. Iemand verifieerde de plant aan de
hand van Google-hits. De plant werd niet gevonden, dus het artikel als fake
onderkend. De tester plaatste een kritische noot bij dit onderzoek naar zijn
fake-artikel. Als enige reden werd gegeven dat Google de plant niet kende.
Geeft men Google wordt hiermee niet ten onrechte autoriteit?

Jos Horikx corrigeerde de vraagstelling. De vraag zou moeten zijn of een
onderzoek naar hits via Google voldoende is om over een artikel op Wikipedia te
oordelen. Hij stelde ook dat een levensvatbaar artikel op Wikipedia voor eigen
onderbouwing moet zorgen. Patricia Riemens viel hem daarin bij. Daarnaast
spoorde ze aan om Wikipedia en Google als nuttige instrumenten in te zetten,
maar ze niet te omarmen als stevige fundamenten voor kennis.


Het doorgezette artikel inspireerde Hendrik-Jan Grievink tot een beschouwing
over kennis en de toenemende fragmentering ervan als gevolg van Wikipedia en
Google gebruik. Hij verbindt het vraagstuk met de tegenstelling tussen
literaire cultuur en beeldcultuur. Zelf ben ik uitgesproken literair. Mogelijk
dat ik daardoor niet goed begrijp wat Hendrik-Jan stelt. Hij oppert dat we in
een beeldcultuur  moeten zoeken naar waar de kennis is,  maar in een literaire
cultuur moeten vragen wat de kennis is.

Andreas Jacobs is van mening dat kennis en beeld uit hun aard niet met elkaar
vergelijkbaar zijn. Hij wijst op het feit dat kennis die aan een
betekenisdrager wordt toevertrouwd, niet langer noodzakelijkerwijs een plaats
dient te hebben in het geheugen. Hij ziet daarom actieve kennis verloren gaan
als gevolg van een toenemend gebruik van beelden als containers voor kennis.

-----
Ik lees in de vraag van Hendrik-Jan - anders dan Andreas - geen poging kennis en
beeld te vergelijken met het doel analogien op te sporen. De vraag stelt de
verhoudingen tussen tekst of beeld ten opzichte van kennis aan de orde. Tekst
en beeld zijn beide kennisdragers. Maar tekst is passief. Er is actie (lezen)
nodig door degene die de kennis zoekt. Beeld is actief. De kennis wordt
aangedragen. Ook hier is activiteit gewenst, niet om de kennis te vinden, maar
om de gegevens een correcte plaats te geven in context.


Andreas stelt ook dat metagegevens ? gegevens over gegevens ? een
professionele ruis veroorzaken, die de werkelijkheid probeert te verdoezelen.
Dat hier opzet in het spel is, moet ik betwijfelen. Voor de niet-prof  kan
informatie over de informatie als ruis overkomen; voor de professional zal het
toch de informatie zijn waardoor hij iets leert over de informatie. Een vorm
van kennis.

Alle, filosoof______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).