www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia
praktische on Wed, 3 Oct 2007 11:09:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Laura: De kennis van Wikipedia


Geert Lovink zette op 1 oktober 2007 een bericht door. Iemand testte het
Wikipedia-systeem op alertheid door een artikel te plaatsen over een
fantasie-plant.  De test wees uit dat het systeem alert genoeg was om de
misinformatie na twee uur te verwijderen. Iemand verifieerde de plant aan de
hand van Google-hits. De plant werd niet gevonden, dus het artikel als fake
onderkend. De tester plaatste een kritische noot bij dit onderzoek naar zijn
fake-artikel. Als enige reden werd gegeven dat Google de plant niet kende.
Geeft men Google wordt hiermee niet ten onrechte autoriteit?

Jos Horikx corrigeerde de vraagstelling. De vraag zou moeten zijn of een
onderzoek naar hits via Google voldoende is om over een artikel op Wikipedia te
oordelen. Hij stelde ook dat een levensvatbaar artikel op Wikipedia voor eigen
onderbouwing moet zorgen. Patricia Riemens viel hem daarin bij. Daarnaast
spoorde ze aan om Wikipedia en Google als nuttige instrumenten in te zetten,
maar ze niet te omarmen als stevige fundamenten voor kennis.Het doorgezette artikel inspireerde Hendrik-Jan Grievink tot een beschouwing over kennis en de toenemende fragmentering ervan als gevolg van Wikipedia en Google gebruik. Hij verbindt het vraagstuk met de tegenstelling tussen literaire cultuur en beeldcultuur. Zelf ben ik uitgesproken literair. Mogelijk dat ik daardoor niet goed begrijp wat Hendrik-Jan stelt. Hij oppert dat we in een beeldcultuur moeten zoeken naar waar de kennis is, maar in een literaire cultuur moeten vragen wat de kennis is.

Andreas Jacobs is van mening dat kennis en beeld uit hun aard niet met elkaar
vergelijkbaar zijn. Hij wijst op het feit dat kennis die aan een
betekenisdrager wordt toevertrouwd, niet langer noodzakelijkerwijs een plaats
dient te hebben in het geheugen. Hij ziet daarom actieve kennis verloren gaan
als gevolg van een toenemend gebruik van beelden als containers voor kennis.

Hendrik-Jan Grievink (niet in archief) wijst op het feit dat hij niet kennis en
beeld met elkaar vergelijkt, wijst op toenemend gebruik van beeld als
kennisdrager. Ook laat hij weten dat naar zijn mening de werkelijkheid niet
zozeer wordt ontsloten, als wel geproduceerd.


Andreas Jacobs houdt staande dat de werkelijkheid wordt ontsloten. Hij vindt
voor die mening steun in de kennistheorie. Onbekendheid met die theorie geeft
de beeldcultuur de kans terreur uit te oefenen.

____

Andreas heeft kennelijk weet van een werkelijkheid buiten onze perceptie. Tenzij
hij geloof inschakelt, kan hij die kennis alleen maar hebben opgedaan met
gebruikmaking van perceptie. Hij laat toe dat sommige perceptie niet
informeert over de werkelijkheid. Ergens is er dus een filter, waarmee bepaald
kan worden of iets dat is waargenomen deel uit maakt van de werkelijkheid of
een illusie is. De kennistheorie, waar Andreas naar verwijst, zal over het hoe
en wat van dat filter vertellen. Zolang Andreas dat filter echter niet actief
aandraagt, blijf ik geloven dat wat ik hoor en zie en voel de werkelijkheid is
en laat ik mij door de werkelijkheid afstraffen als ik mij vergis.


Alle, filosoof.


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).