www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] en de krakers
richard de boer on Mon, 2 Jun 2008 13:24:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] en de krakers


Op 28-mei-2008, om 18:08 heeft Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen 
in het Oosterpark in Amsterdam het volgende geschreven:

> 4. Cohen wel boos op krakers als ze ruiten in gooien...
>
> Maar hij legt ze geen strobreed in de weg als ze aan politieke 
> intimidatie, bedreiging en het verstoren van vergaderingen, 
> openbare bijeenkomsten en debatten doen.

Is er ergens een chronologie te vinden van deze opsomming?

En: waren de afzenders in alle gevallen de "krakers"? Of verwarren we 
de kraakbeweging met een amalgaam aan buitenparlementair linkse 
actiegroepen en individuen? Toegegeven, er zit veel overlap tussen 
krakers en linkse activisten, maar het dekt de lading niet volledig.

> Ingegooide ruiten zijn een symptoom en niet het probleem zelf. Ook 
> het kraken is een symptoom. Kenmerkend voor deze groep is de 
> verdwaasde en onbelemmerde intolerantie, de democratie 
> ondermijnende activiteiten, allerlei geweld om het eigen gelijk te 
> halen en de absolute weigering om democratische wegen te bewandelen 
> voor de doelen die deze groep zichzelf stelt. De enige keren dat 
> deze lieden juichen over democratie en rechtsgang, is als ze gelijk 
> krijgen. Bij 'geen gelijk', nemen ze toch gelijk, breekt de hel los 
> en gaat er van alles aan diggelen, waarvan een ruit zoals eerder 
> opgemerkt nog wel het minste is.

Interessant om dit op Nettime-nl aan te kaarten, waar je ervan uit 
kunt gaan dat vrijwel iedere abonnee inclusief ondergetekende de 
waarde inziet van vrije meningsuiting en kennisuitwisseling; en van 
autonome culturele ruimtes en de bijdrage van de kraakbeweging 
hieraan; maar waar de militante kantjes van de kraakbeweging nagenoeg 
buiten beschouwing blijven, terwijl die er overigens altijd al 
onafscheidelijk onderdeel van zijn geweest (bijv. PVK in de jaren 
tachtig).

Maar in hoeverre hebben we 't over dezelfde "groep"? De auteur van de 
Spreeksteen lijkt ervan uit te gaan dat het om dezelfde groep gaat, 
dat we al het geweld kunnen terugleiden tot het symptoom kraken. Maar 
kunnen we wel spreken van één kraakbeweging? En in hoeverre is geweld 
en intimidatie ingeburgerd in het repertoire van de genetwerkte 
bakfietsfolklore? Is het opgeklopte mediasensatie? Ik heb er geen 
idee van of de stenen door de ruit van burgemeesterswoning, 
stadsdeelkantoor, stadhuis en woningbouwcorporatie onder de krakers 
van het Citex-blok tot discussie leidden, of dat hierover al of niet 
stilzwijgende consensus bestaat. Of er in hun ogen naast woningnood 
en leegstand nog een ander probleem speelt: personen met losse 
handjes die lijden aan een zwart-wit Goed-Kwaad wereldbeeld en een 
heroïsch zelfbeeld. De immer aanwezige krakerswoordvoerder 
rechtvaardigt dit soort acties onder verwijzing naar het noodbevel 
van Cohen die "duidelijk een fout heeft gemaakt". Deze krakers zijn 
in een bepaalde kinderlijke levensfase blijven hangen. Je hoort na 
elke ontruiming de bewering dat politie gefabriceerde verhalen over 
wapenvondsten de media inslingert om de kraakbeweging in een kwaad 
daglicht te stellen – en in het verlengde daarvan het draagvlak voor 
een algeheel kraakverbod te verbreden. De conclusie is ALTIJD dat de 
tegenpartij de schuld draagt.

De Antifa-demo bij de Spreeksteen [ http://www.youtube.com/watch? 
v=nHig-lfnAZ4 ] deed me denken aan de ideeën van Herbert Marcuse die 
hier ogenschijnlijk in daden werden omgezet. Hij schreef in 
Repressive Tolerance (1965): "Liberating tolerance, then, would mean 
intolerance against movements from the Right and toleration of 
movements from the Left. (....) The whole post-fascist period is one 
of clear and present danger. Consequently, true pacification requires 
the withdrawal of tolerance before the deed, at the stage of 
communication in word, print, and picture. Such extreme suspension of 
the right of free speech and free assembly is indeed justified only 
if the whole of society is in extreme danger. I maintain that our 
society is in such an emergency situation, and that it has become the 
normal state of affairs."

We zitten dus, meent Marcuse, in een permanente noodtoestand die ons 
dwingt tot eenzijdige tolerantie. Marcuse erkent dat democratie 
weliswaar de best te verkiezen staatsvorm is, maar dat Rechts de 
democratie per definitie in gevaar brengt en je over moet gaan tot 
het inperken van vrijheid van meningsuiting om de vrijheid van 
meningsuiting te beschermen. Een dergelijk denkmodel komt er op neer 
dat een rechtse totale overname altijd dreigt, dat de rechts- 
conservatieve hoek vóór het tot daden komt de mond gesnoerd moet 
worden ("ik plak jouw mond af omdat het beter voor jou en ons 
allemaal is om je bek te houden").

Het lijkt erop dat tenminste een deel van de krakers of het 
actiewezen daarvan overtuigd is en intimidatie en geweld 
gerechtvaardigd acht. Noem het overtuiging, brainwashing of 
gerechtvaardigd. Het lijkt net zo eenzijdig tolerant als Geert 
Wilders' opportunistische definitie van de vrijheid van meningsuiting.

Kraken in z'n algemeenheid kan niet als ondermijning van de 
democratie worden gekenschetst. Woningnood is en blijft voorlopig een 
sociaal probleem in Amsterdam en andere steden. Anti-kraak is 
overigens ook een aantrekkelijke optie voor veel jongeren, een veel 
meer getolereerde maar niettemin geperverteerde vorm van tijdelijk 
wonen waarbij kraakwachtbureau's verdienen aan management van 
leegstaande panden zonder het probleem van woningnood en leegstand 
structureel op te lossen. En dan is er nog het belang van 
vrijplaatsen natuurlijk. Maar dat terzijde allemaal.

Het is een netelig terrein omdat kritiek hoofdzakelijk van niet- 
krakers komt en we vrijwel niets weten over de mate van consensus 
binnen krakerskringen of het actiewezen. De sociale druk is wellicht 
te groot om geweld en intimidatie vanuit de eigen gelederen te 
veroordelen. Of wellicht is dit juist nog het enige echte collectieve 
purificatieritueel waarmee de groep de boze geesten van het 
Poldercompromis, de Onverschilligheid en de Neoliberale Status Quo 
afweert? Ja, dit is levende folklore; betekenisvol, soms gewelddadig 
en met uitsterven bedreigd.

Dag dag,
Richard.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).