www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] 12 stellingen, 13 ongelukken
A.Andreas on Tue, 14 Dec 2010 11:11:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] 12 stellingen, 13 ongelukken


Democratie is de wassen neus die machthebbers graag voorhouden aan het volk om hun onwettige dictatuur te kunnen handhaven

In een naieve samenleving als die van het koninkrijk der Nederlanden ( jawel een monarch als staatshoofd!) is de geloofwaardigheid van de staat als betrouwbare partner al sinds het mislukken van de Bataafse Republiek nihil.

Alleen sukkelaars en politieke ignoranten ( de meerderheid) praten en schrijven er nog graag over

Het informeren adh van interessante Nederlandse disdidenten kan veel waardevolle gedachten opleveren over het mechanisme van de macht viz. Adriaan Koerbagh et al. martelaar voor de vrijheid, vermoord door de Oranjekliek

Trouwens ik wacht nog op het volgende antwoord:

 {AT} gdncables Dutch Royal House 1995-2010 The Hague

Anyone?

Andreas Maria Jacobs

w: http://www.nictoglobe.com
w: http://burgerwaanzin.nl

On 14 Dec 2010, at 06:45, theo ploeg <info {AT} theoploeg.net> wrote:

beste Nettime'ers,

Interessante discussie over het artikel van Geert en Patrice in NRC. Het is grappig om te constateren dat de controverse rond WikiLeaks in een korte tijd zo 'extremistisch' is geworden. Je bent voor of je bent tegen. Een middenweg lijkt er niet te bestaan.

Zonder een kamp te kiezen: zowel Geert en Patrice als Merijn hebben goede argumenten. Ze discussiëren echter op verschillende niveaus. M erijn gaat het, volgens mij, om de rechtvaardigheid van het publicer en van het materiaal dat WikiLeaks heeft gelekt. Geert en Patrice ga at het om de legitimiteit van WikiLeaks zelf. Dat zijn twee andere z aken, lijkt me.

Het grappig is dat de discussie niet op zichzelf staat. Ik haal er toch maar even Marcuse bij. Zijn repressieve tolerantie is in het geval WikiLeaks pijnlijk duidelijk waarneembaar.

Het mediadiscours en het publieke debat draait steeds minder (eigenlijk helemaal niet meer) om de inhoud en het idee van transparantie, maar om Julian Assange, om hackersethiek, om het gevaar dat we als westen nu lopen. Onderwerpen die de nodige emoties naar boven brengen en ervoor zorgen dat mensen stellingen betrekken zonder dat ze weten waar ze het eigenlijk over hebben. WikiLeaks is, kortom, een vermakelijke soap geworden die afleidt van de essentie.

Goed, dat komt de Amerikaanse overheid goed uit. De veiligheidsdiensten zouden willen dat ze deze 'soap' zelf hadden bedacht. Niets is minder waar, denk ik. Het wezen van onze postindustriële maatschappij maakt van alles, ook van deze controver se, een consumeerbaar iets. Die dekselse Marcuse toch.

groet,

Theo


OOR | GONZO (CIRCUS) | ZUIDERLUCHT | SOCIALBETA | IAM | ZWART GOUD
theos blog  {AT}  www.theoploeg.net
--
theo ploeg
postbus 4894
6401 JR Heerlen
The Netherlands
++31(0)6 24994955
--

"Die Idee ist Gut, doch die Welt noch nicht bereit" Tocotronic (1995)

"Precisely because the universe in which we live is somehow a universe of dead conventions and artificiality, the only authentic real experience must be some extremely violent, shattering experience. And this we experience as a sense that now we are back in real life." Slavoj Zizek (1992).______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).