www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] 12 stellingen, 13 ongelukken
merijn oudenampsen on Tue, 14 Dec 2010 10:51:43 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] 12 stellingen, 13 ongelukken


He daar Menno, even kort:
Volgens mij is WikiLeaks namelijk net als de PVV een populistische uitwas van een verkeerd soort denken over openheid en transparantie - Geert en Patrice noemen dit overigens wél met zoveel woorden. De gedachtengang is als volgt: 'Zíj' (lees: de machthebbers c.q. de elite) zijn fout, want zij beduvelen ons (het volk) en houden zaken voor ons verborgen die het daglicht niet kunnen velen. Tegelijkertijd zijn WikiLeaks en de PVV allebei schoolvoorbeelden van volledig dichtgemetselde, anti-democratische organisaties, die op autoritaire wijze worden geleid door één persoon. We hoeven maar naar de gebeurtenissen tijdens de ondergang van de Romeinse Republiek te kijken of (iets dichter bij huis) de Weimar-republiek in Duitsland, om te weten te komen waar dat toe kan leiden.

Tja, dit argument klopt gewoon niet, het is appels met peren vergelijken. Wikileaks is geen politieke partij, eerder een soort journalistieke organisatie. Kun je net zo goed de NRC op de hak gaan zitten nemen omdat die te autocratisch geleid wordt.. Ik heb trouwens in de verste verte geen idee wat Weimar of Rome daarmee te maken hebben, maar het lijkt me een beetje een hyperbool.

'De banaliteit van het spektakel' is een letterlijk citaat uit het stuk van Geert en Patrice, en verwijst uiteraard naar het gedachtengoed van Guy Debord en de situationisten. Het slaat dan ook de spijker op zijn kop. WikiLeaks zoekt bewust de schijnwerpers van de media op en wordt aldus zelf onderdeel van het spektakel.

Het slaat als een tang op een varken. De situationisten gaan ervan uit dat in de spektakelmaatschappij niets meer echt is, alleen de geleefde 'situaties' kunnen weer een zweem van authenticiteit mogelijk maken. Assange en Wikileaks gaan uit van een variant van het verlichtingsdenken en geloven boven alles in het openbaren van 'de waarheid'. Dat zijn dus twee totaal andere manieren van denken. Overigens hebben Geert en Patrice in hun tekst het erover dat Wikileaks alleen maar gebruik maakt van 'de banaliteit van het spektakel' om hun waarheid te openbaren. Niet dat het hun eerste prioriteit is om daaraan deel te nemen. De titel klopt gewoon niet.

Heb je laatst het stukje van Martin Bosma dan niet gelezen, die met dezelfde kritiek kwam (NRC-lezers zijn 'elitair')? Ik vind het een heel slecht idee van de NRC om Bosma de kans te geven zijn ongenuanceerde denkbeelden breed uit te meten in de krant, maar ik vind het ook een slecht idee om klakkeloos door hem gebruikte termen te hanteren om die krant de maat te nemen.

Dat de NRC een elitaire krant is, is gewoon een sociologisch feit, daar hebben we geen Bosma voor nodig, (die overigens de fout maakt NRC als links weg te zetten, wat het niet is). Het gaat mij er echter meer om dat de NRC wat betreft Wikileaks er een zeer behoudende en negatieve berichtgeving op na houdt. Ik zeg ook niet, publiceer geen kritiek over Wikileaks in de NRC, maar alleen: wees dan ook kritisch over de berichtgeving van een krant als de NRC over Wikileaks..


De discussie over openheid moet zeker gevoerd worden, maar het lijkt me dat deze afweging een andere vorm aanneemt zodra er een levensgrote kans is van infiltratie.
Zonder flauw te willen doen is dit precies het argument dat genoemde Martin Bosma gebruikte tégen een mogelijke 'democratisering' van de PVV (het 'infiltratiegevaar'). Dit is de paranoia ten top. Let ook even op het fraaie spiegeleffect: zij moeten met de billen bloot, maar wij mogen ('infiltratiegevaar!') alle luiken gesloten houden, zonder enige vorm van democratische controle. Leuke samenleving krijgen we dan.

Andermaal: Wikileaks is geen politieke partij en dit is absoluut geen paranoia ten top. In welke Disney maatschappij leef jij Menno? Denk je echt dat je honderdduizenden staatsgehemeimen kunt publiceren zonder dat de geheime politie achter je aan komt?


Er is volgens mij helemaal geen sprake van dat ze oproepen tot 'couch potato'-gedrag. Integendeel: ze vinden dat de cultuur van openbaarmaking zélf gedemocratiseerd moet worden. En ik vermoed dat ze denken dat dat ook inderdaad zal gaan gebeuren, omdat er overal mensen zijn die deze gedachte een warm hart toedragen. Tegelijkertijd mogen we onze ogen er natuurlijk niet voor sluiten dat de technologische ontwikkeling op zichzelf dit soort zaken mogelijk maakt. Het gaat erom dat we proberen dit alles in goede banen te leiden. Niets meer en niets minder. Met z'n allen. Door te blijven nadenken.

Ze vinden dat we ons niet hoeven uit te spreken voor of tegen Wikileaks. Tegelijkertijd lijken hun ideeën over de democratisering van de openbaarmaking op niet veel meer gebaseerd te zijn dan het idee dat het technisch mogelijk is. Dat lijkt mij redelijk couch potato. Er zitten mensen in de gevangenis. En dat gaan er een heleboel meer worden als de cultuur van openbaarmaking zo politiek naïef is, als bovenstaande opmerkingen over de PVV en paranoia.

groetjes,

Merijn


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).