www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 12 stellingen, 13 ongelukken
theo ploeg on Tue, 14 Dec 2010 06:54:45 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 12 stellingen, 13 ongelukken


beste Nettime'ers,

Interessante discussie over het artikel van Geert en Patrice in NRC. Het is grappig om te constateren dat de controverse rond WikiLeaks in een korte tijd zo 'extremistisch' is geworden. Je bent voor of je bent tegen. Een middenweg lijkt er niet te bestaan. 

Zonder een kamp te kiezen: zowel Geert en Patrice als Merijn hebben goede argumenten. Ze discussiëren echter op verschillende niveaus. Merijn gaat het, volgens mij, om de rechtvaardigheid van het publiceren van het materiaal dat WikiLeaks heeft gelekt. Geert en Patrice gaat het om de legitimiteit van WikiLeaks zelf. Dat zijn twee andere zaken, lijkt me.

Het grappig is dat de discussie niet op zichzelf staat. Ik haal er toch maar even Marcuse bij. Zijn repressieve tolerantie is in het geval WikiLeaks pijnlijk duidelijk waarneembaar. 

Het mediadiscours en het publieke debat draait steeds minder (eigenlijk helemaal niet meer) om de inhoud en het idee van transparantie, maar om Julian Assange, om hackersethiek, om het gevaar dat we als westen nu lopen. Onderwerpen die de nodige emoties naar boven brengen en ervoor zorgen dat mensen stellingen betrekken zonder dat ze weten waar ze het eigenlijk over hebben. WikiLeaks is, kortom, een vermakelijke soap geworden die afleidt van de essentie. 

Goed, dat komt de Amerikaanse overheid goed uit. De veiligheidsdiensten zouden willen dat ze deze 'soap' zelf hadden bedacht. Niets is minder waar, denk ik. Het wezen van onze postindustriële maatschappij maakt van alles, ook van deze controverse, een consumeerbaar iets. Die dekselse Marcuse toch.

groet,

Theo


OOR | GONZO (CIRCUS) | ZUIDERLUCHT | SOCIALBETA | IAM | ZWART GOUD
theos blog  {AT}  www.theoploeg.net
--
theo ploeg
postbus 4894
6401 JR Heerlen
The Netherlands
++31(0)6 24994955
--

"Die Idee ist Gut, doch die Welt noch nicht bereit" Tocotronic (1995)

"Precisely because the universe in which we live is somehow a universe of dead conventions and artificiality, the only authentic real experience must be some extremely violent, shattering experience. And this we experience as a sense that now we are back in real life." Slavoj Zizek (1992).______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).