www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Netneutraliteit: alleen puur economisch eigenbelang?
Bjorn Wijers on Fri, 10 Jun 2011 13:44:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Netneutraliteit: alleen puur economisch eigenbelang?


Ik heb even dit stukje eruit geknipt om e.e.a nog enigzins
overzichtelijk te houden:

>> Wellicht neem ik hierbij het begrip van netneutraliteit te ruim of
>> wellicht is het begrip netneutraliteit te beperkt door met name de
>> economische kant te benadrukken?
> 
> Het begrip "internetvrijheid" is voor mij breder dan netneutraliteit:
> het betekent ook dat privé-communicatie privé blijft. Maar daarvoor zal
> netneutraliteit ook relevant zijn, in die zin dat er minder een prikkel
> is voor providers om je verkeer te analyseren, omdat ze het niet mogen
> beperken (afgezien van een aantal uitzonderingen).

Als ik je dus goed begrijp beschouw je netneutraliteit dus als een
economisch vraagstuk. Gezien de reacties krijg ik de indruk dat dit ook
de leidende gedacht is. Wat ik alleen niet begrijp is waarom
netneutraliteit op deze manier beperkt blijft tot een 'probleem' tussen
providers en consumenten. Waarom wordt internet vrijheid op deze manier
opgedeeld?

Komt dat omdat netneutraliteit vanuit de VS is komen overwaaien en ze
daar meer (economisch gerelateerde) problemen hebben zoals tussen
consument en providers dan met de overheid (of overheden)? Of zie ik dat
verkeerd?

grtz
BjornW

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).