www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Netneutraliteit: alleen puur economisch eigenbelang?
Ot van Daalen on Fri, 10 Jun 2011 13:55:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Netneutraliteit: alleen puur economisch eigenbelang?


On 06/10/2011 01:44 PM, Bjorn Wijers wrote:
>> Het begrip "internetvrijheid" is voor mij breder dan netneutraliteit:
>> het betekent ook dat privé-communicatie privé blijft. Maar daarvoor zal
>> netneutraliteit ook relevant zijn, in die zin dat er minder een prikkel
>> is voor providers om je verkeer te analyseren, omdat ze het niet mogen
>> beperken (afgezien van een aantal uitzonderingen).
> Als ik je dus goed begrijp beschouw je netneutraliteit dus als een
> economisch vraagstuk. Gezien de reacties krijg ik de indruk dat dit ook
> de leidende gedacht is. Wat ik alleen niet begrijp is waarom
> netneutraliteit op deze manier beperkt blijft tot een 'probleem' tussen
> providers en consumenten. Waarom wordt internet vrijheid op deze manier
> opgedeeld?

Nee, netneutraliteit is voor mij niet een economisch vraagstuk, maar
juist veel meer aan informatievrijheid gerelateerd. Het gaat erom dat
niet providers, maar jij kan bepalen wat je op internet doet. Ik vind
dat bijvoorbeeld Yochai Benkler het in zijn boek The Wealth of Networks
erg goed uitlegt. Een dikke pil, maar zeker de moeite waard!

Ot

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).