www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Vacature: lector Creative Business, Hogeschool Rotterda
Nictoglobe on Tue, 6 Mar 2012 20:51:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Vacature: lector Creative Business, Hogeschool Rotterdam


Moet me even van het hart:

onderstaande tekst leest alsof het een uitrol is van een operatie die immuun en resistent is voor elke kritiek op de beoogde manier van invulling van het 'dynamische beroepsveld' en de daaraan verwante 'forse economische en sociale problemen' en de beoogde doelstelling i.e. "het realiseren van de transitie naar een dynamische kenniseconomie"

Een soort NEP 5 jaren plan zoals opgang deed in de late 20er jaren van de vorige eeuw na de machtsovername door Lenin en zijn bolsjewistische handlangers

Ik vraag me dan ook af welk bureau - niet door 'autonoom werkende kunstenaars' en/of 'media ICTers' bemand - deze wervende tekst heeft geleverd.

of moeten we er vanuit gaan dat de tijd waarin kritiek een sturende en innoverende invloed op de maatschappelijke relevantie van deze en aanverwante beroepspraktijken had, voorgoed opgeofferd is aan het schrikbewind van de huidige generatie neo-liberale technocraten, zoals we onder anderen ook hebben kunnen constateren bij de vorming van de nieuwe regeringen in Griekenland en Italie en dichter bij huis de wending naar een meer dictatoriale vorm van machtsuitoefening door de voormalige arbeiderspartijen

Kortom, wie naait nu wie een oor aan?

Andreas Maria Jacobs (autonoom kunstenaar en media ICTer)

http://nictoglobe.com
http://burgerwaanzin.nlSent from my eXtended BodY

On 6 mrt. 2012, at 16:43, Florian Cramer <flrncrmr {AT} gmail.com> wrote:

> Lector Creative Business
> Aantal FTE: 1.0
> 
> 
> Hogeschool Rotterdam
> 
> Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en
> voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van hoogwaardig
> onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio,
> de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het
> stimuleren van leven lang leren. Hogeschool Rotterdam werkt met elf
> onderwijsinstituten en zes kenniscentra aan het realiseren van deze
> doelen (zie: http://www.hogeschoolrotterdam.nl)
> 
> De beoogde lector Creative Business zal worden aangesteld bij het
> Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation en bij het
> Kenniscentrum Creating 010. De vacature kan door meerdere kandidaten
> ingevuld worden.
> 
> 
> Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation
> 
> Het Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation (EBI) wil een
> gezichtsbepalend en gezaghebbend instituut aan de Hogeschool Rotterdam
> zijn waar innovatief en hoogwaardig praktijkgericht onderzoek verricht
> wordt naar strategische keuzevraagstukken rond innovatiemanagement in
> bedrijven.
> 
> Stad en regio kennen een aantal forse economische en sociale problemen
> die kundig en vooral ook innovatief ondernemerschap vereisen om de
> transitie naar een dynamische kenniseconomie te realiseren. Doel
> daarvan moet zijn om de economie krachtiger, weerbaarder en duurzamer
> te maken. De rol van âsmart entrepreneurshipâ is daarbij bepalend.
> Slimme ondernemers die slim gebruik maken van âopportunitiesâ die zich
> aandienen. Dan gaat het zowel om gevestigde als om nieuwe bedrijven.
> 
> 
> Kenniscentrum Creating 010
> 
> Het Kenniscentrum Creating 010 doet praktijkgericht onderzoek over en
> voor het werkveld van kunstenaars, vormgevers en ICTers in de regio
> Rotterdam. Het richt zich op innovatieve praktijken en ontwikkelingen
> in de creatieve sector, met name in de nieuwe media, visuele cultuur,
> service design en ICT. De focus is minder op de klassieke kunstenaar,
> ontwerper en ICT-er, maar vooral op de verschuivingen tussen deze
> creatieve beroepen, op nieuwe interdisciplinaire
> samenwerkingsverbanden met andere commerciÃle en maatschappelijke
> partijen, en op innovatie door culturele diversiteit.
> 
> De praktijkprojecten richten zich op de regio maar het netwerk van de
> beide kenniscentra en het onderzoek zijn sterk internationaal.
> 
> 
> Functie en werkgebied
> 
> De lector Creative Business gaat onderzoek doen naar nieuwe vormen van
> ondernemerschap van en voor kunstenaars, ontwerpers en media-ICTers,
> naar nieuwe vormen van bedrijfsmatige (zelf-) organisatie, en nieuwe
> samenwerkingsverbanden met andere zakelijke partijen. Het gaat om de
> kunstenaar die niet meer autonoom werkt, de vormgever die niet meer
> van zelfsprekend op een bureau terechtkomt, de ICTer die nu ook deel
> van het creatieve beroepenveld is. Ze brengen hun vaardigheden en
> manier van denken en werken naar verschillende sectoren van de
> economie en samenleving. Social Design en via Internet georganiseerde
> Open Data/Open Source-projecten zijn goede voorbeelden hiervan. Voor
> de interdisciplinaire projectkunstenaar en -vormgever maar ook voor de
> klassiek vanuit opdracht, product en markt werkende âcreativeâ is
> zelfstandig ondernemerschap en projectmangement daarom een cruciaal
> vaardigheid.
> 
> De lector ontsluit deze ondernemers- en ondernemingskennis voor jonge
> en gevestigde âcreativesâ en geeft ook input voor de vernieuwing van
> het onderwijs op de Hogeschool en de professionalisering van docenten
> om met deze nieuwe ontwikkelingen mee te gaan. De lector dient kennis
> via symposia en publicaties uit te dragen en ten goede te laten komen
> aan het (Rotterdamse) werkveld. Ten slotte brengt het lectoraat
> gevraagd en ongevraagd advies uit, zowel intern binnen de Hogeschool
> als naar externe partners zoals bedrijven, instellingen en de stad.
> 
> 
> Profiel
> 
> De lector Creative Business is een hooggekwalificeerde, gepromoveerde
> professional die:
> - op het beschreven kennis- en beroepsdomein een eigenzinnige visie
> heeft en een innovator is;
> - aantoonbare ervaring heeft met onderzoek en advisering op het
> beschreven kennis- en beroepsdomein, onder meer blijkend uit relevante
> publicaties op het vakgebied;
> - aantoonbare ervaring heeft met de twee velden van ondernemerschap en
> creatieve beroepen;
> - inspirator is, over leidinggevende kwaliteiten en over
> disciplineoverstijgende samenwerkingscapaciteiten beschikt;
> - ervaring heeft met het leiden van projecten en bij voorkeur ook met
> de acquisitie van projecten en subsidies, liefst ook internationaal.
> 
> 
> Aanbod
> 
> Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
> tijd (D4 cao-hbo), met onmiddellijke ingang, voor de duur van ÃÃn
> jaar. Dit kan met maximaal drie jaar worden verlengd tot de totale
> duur van het lectoraat (4 jaar). Het salaris bedraagt minimaal â
> 5.034,30 en maximaal â 6.499,89 bruto per maand (schaal 15) bij een
> volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3%
> eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten
> uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke
> pensioenregeling. De functie Lector Creative Business zit in de
> functiefamilie Onderwijs & Onderzoek.
> 
> 
> Informatie
> 
> Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen
> met dr. Peter Ester, directeur van het Kenniscentrum Entrepreneurship
> & Business Innovation, telefoonnummer 010 â 794 4441 en met dr.
> Florian Cramer, directeur van het Kenniscentrum Creating 010,
> telefoonnummer 010 â 794 5514.
> 
> Je kunt uitsluitend online via de website solliciteren!
> 
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).