www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] 'Arm Nederland' ...
Patrice Riemens on Mon, 14 Jan 2013 10:23:48 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] 'Arm Nederland' ...


Re: 'Arm Nederland':

Tsja, je kunt blijven 'kankeren' op den Nederlandschen volksaard, maar die
heeft (vandaar de ouderwetsche spelling) een heel lange geschiedenis - en
kwa democratische gehalte, een niet echt verheffende. Misschien moet dat
eerst begrepen worden - en ja, niet met de faluwekul aankomen dat
'volksaard' zo generaliserend en nietszeggend is, denk maar aan de leuke
onschrijving van porno - dus die geschiedenis en zijn achtergronden
(proberen te) begrijpen eerst, en daarna proberen verandering te brengen,
of niet.

Gelukkig lijkt een heel lichte aanzet in die richting te komen. Ter
gelegenheid van '200 jaar Koninkrijk', zijn een (klein) aantal historici
aan de (ebbenhouten) stoelpoten van het wij-Oranje-gevoel gaan zagen, en
begint - heel langzaam - het besef te komen dat wij bijvoorbeeld aan het
hoofd van ons staatsbestel een famillie dulden met een verbijsterend
vermogen om haar positie door de eeuwen heen aan de top veilig te stellen
(plus een verbijsterend vermogen tout court - maar da's een ander
verhaal).

Afgezien van de periode van de Bataafse Republiek (in de vaderlandse
geschiedenisboeken niet zonder reden verdonkeremaand) heeft Nederland
gewoon geen, of althans een in vergelijking met ons omringende landen,
verdomd zwakke democratische traditie. Ook het publiek discours is zwak
ontwikkeld en van zeer matige kwaliteit - we blijvend beleefd. Consensuele
regentendom is het allesbepalend culturele en politieke bestuursmodel, en
omdat die uitgeoefend wordt met een grote mate van pragmatisme, neemt
iedereen aan dat het wel zo goed is. Protest tegen het bestel blijft uit
omdat men denkt (cq gehersenspoeld is om te denken) dat het nu eenmaal
niet anders kan en dat je maar het beste van kunt maken. Bovendien kun je
altijd nog met 'je voeten stemmen', wat ook massaal gebeurt (letterlijk of
in overdrachtelijke zin), hetgeen de politieke inzet en weerbaarheid van
de samenleving alles behalve ten goede komt.

Er lopen mensen rond met het idee om Nederland maar gewoon op te heffen:
helemaal zo gek nog niet. Al jaren pleit ik voor  provincialisatie en
aansluiten bij buurlanden. Wat mij betreft mag daarna 'Holland' dat de
boel hier al eeuwen politiek, cultureel, economisch, ruimtelijk, en
tenslotte ideologisch ringeloort, in zijn eigen koopman-dominee Eintopf
gaarkoken.


R.I.P. Aaron Swartz:

De herdenking ging overigens niet door: er was vandaag helemaal geen
'Waag-breed'. Volgende maandag misschien (ze zijn alvast gewaarschuwd ;-)> Hi,
>
> herdenk hem ook namens mij, ik kan daar wegens die vermaledijde
> economische verplichtingen helaas niet bij zijn.
>
> over de 'reflectie' , omdat ik de Nederlandstalige media de laatste jaren
> min of meer negeer en alleen De Groene Amsterdammer een warm hart toedraag
> ben ik minder op de hoogte.
>
> Het valt me echter  wel op dat het 'lijkt' alsof er in NL geen duidelijk
> stelling wordt genomen tegen de heersende 'laissez faire' mentaliteit, ik
> denk dan aan het eerder genoemde 'failliet' van o/a Groen Links en ook
> PVDA's regeringsdeelname dat meer afbreekt dan dan het opbouwt.
>
> Maar ook dit zal wel te maken hebben met omstandigheden van persoonlijker
> aard zoals, dreigende structurele werkloosheid, vernauwing van sociaal
> acceptabel gedrag opgelegd en uitgedragen door de Nederlandse overheid en
> inmiddels doorsijpelend naar de acceptatie daarvan door jongere
> generaties, de disproportionele economische sancties die oa Radio Patapoe
> als vrije ethernet zender het zwijgen heeft opgelegd (â?¬ 36,000 bij
> overtreding) , het continue afbreken van het eens figerende 'linkse'
> gedachtengoed en met name in Amsterdam het ontbreken van de politieke wil
> om tegen Den Haag in te gaan (Vluchtelingenkamp Osdorp)
>
> Kortom de stilzwijgende 'collaboratie/co-optatie' met het huidige
> neo-liberale klimaat, waarin ratio prevaleert over  op gemeenschappelijk
> ervaren en gedragen morele / ethische gronden gevestigde beginselen- baart
> me ernstig zorgen, en solidariteit vind ik -vanuit mijn zelf verkozen,
> geisoleerde positie - slechts tussen individueen onderling en niet -meer-
> in een breder maatschappelijk verband.
>
> groet,
>
> Andreas
>
> Sent from my eXtended BodY
>
> On 14 jan. 2013, at 08:13, "Patrice Riemens" <patrice {AT} xs4all.nl> wrote:
>
>>> Wonderlijk dat dit blijkbaar in NL niet 'leeft', of op zijn minst de
>>> nodige reflectie krijgt.
>>
>> Ik ga hem zodadelijk herdenken in Waag Breed.
>> ciaoui, p+4D!
>>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).