www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Boekmandebat 13/2: De nieuwe werkelijkheid van de creat
Eric Kluitenberg on Sat, 19 Jan 2013 15:58:15 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Boekmandebat 13/2: De nieuwe werkelijkheid van de creatieve industrie


Een kleine correctie hier: 

On 18 jan. 2013, at 10:18, Klaas Kuitenbrouwer <klaas.kuitenbrouwer {AT} gmail.com> wrote:
> Verder over de rollen van 'kunst'
>  {AT}  Eric Kluitenberg: 
> 
> "Kunst, als het goed functioneert, heeft volgens mij twee belangrijke unieke kwaliteiten: autonomie en subjectiviteit. "
> 
> Die kwaliteiten heeft kunst niet als een filosofisch attribuut,  die kwaliteiten moeten uitgevoerd worden, moeten op tactische momenten verschillen maken, moeten worden ingezet.  Op welke momenten in welke systemen of systeempjes ? Door wie ? En onder welke condities kan dat plaatsvinden ? 

Geheel mee eens Klaas, maar ik had dan ook een zin verderop gezegd dat de vrijruimte voor autonomie en subjectiviteit een verworven vrijruimte is, die uit een lange traditie voortkomt en die sinds de late 19e eeuw (post-Baudelaire zullen we voor het gemak maar zeggen) 'bevochten' is.

Het ging mij er alleen maar om een duidelijk onderscheid te maken tussen toegepaste en autonome kunst. Dit moet volgens mij helder worden gehouden in beleid en beschouwing, ook waar het nieuwe media uitingen betreft. Subjectiviteit speelt zeker een rol in design, maar autonomie maar in zeer beperkte mate.

Je kunt vervolgens een lange discussie voeren over het autonomie begrip zelf, dat volgens mij pas mogelijk werd als een bij-product van de hoge mate van specialisatie en grootschalige taakverdeling die zich met de opkomst van de industriële samenleving heeft ontwikkeld (i.e. autonome kunst is een bij-product van de industriële revolutie). Daarvoor was het een speciaal soort ambachtsschap en pré-Vassari was 'kunstenaarschap' al helemaal geen op zichzelf staande notie.

Grappig genoeg staat het kunstenaarschap-als-ambacht van voor de industriële omwenteling veel dichter bij de huidige noties van de creatieve industrie (een bij-product van de post-industriële samenleving..?).

Ondanks alle relativeringen (altijd gezond) wil ik die verworven kwaliteiten (autonomie / subjectiviteit) rigoreus verdedigen. 

groet,
Eric


 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).