www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] InContxt: Waarom doen Argos, Zembla en Reporter niet me
ravage on Thu, 12 Sep 2013 20:48:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] InContxt: Waarom doen Argos, Zembla en Reporter niet mee met Publeaks?
Reactie Stichting Publeaks op artikel: Waarom wij niet meedoen aan Publeaks.

Het artikel van Argos, Zembla en Reporter over Publeaks bevat een aantal onjuistheden en verkeerde veronderstellingen. Het bestuur van de Stichting Publeaks heeft daarom besloten tot onderstaande puntsgewijze reactie.

Inderdaad hebben wij Argos benaderd om mee te doen aan Publeaks, Zembla en Reporter hebben wij nooit mee gesproken. Argos geeft aan dat de redactie ons vragen heeft gesteld waar geen antwoorden op kwamen. Maar toen wij voorstelden langs te komen om Publeaks te bespreken, kregen wij te horen dat een gesprek niet nodig was. Zij waren liever vanaf het eerste moment betrokken geweest, en vonden het aantal benaderde partijen te groot.

1.

Het volledige terzijde schuiven en onbenut laten van technologische mogelijkheden om veilig te lekken, vinden wij een merkwaardige grondhouding die helemaal voorbij gaat aan de ongemakken en onveiligheid van analoog lekken. Een donkere parkeergarage kan ook eenvoudig worden afgeluisterd, poststukken kunnen zoekraken. Om nog maar te zwijgen van alomtegenwoordige camera's, telefoons en andere sensoren

2.

De opmerking over mogelijke invallen door justitie heeft ons zeer verbaasd. Wij hebben Argos meermaals gevraagd om mee te denken en ze informatie gegeven over elementen van het systeem. Men heeft niet de moeite genomen
een fysiek gesprek aan te gaan. Wij hebben natuurlijk indringend naar het
gevaar van een inval gekeken. Ontvangende media hebben een speciaal daartoe versleutelde laptop van ons gekregen en USB. Beide werken alleen in combinatie en op TAILS. Alleen die sleutel combinatie kan informatie ophalen. En die sleutel is slechts bij een of twee mensen per redactie bekend. Een laptop waar de USB is uitgehaald, is voor justitie niet te kraken. Het vernietigen van de USB maakt alle informatie voor altijd onvindbaar.

Pas na grondige analyse en het verwijderen van metadata kan een document worden doorgespeeld naar andere journalisten. Stukken blijven zeer beperkt bewaard en worden vervolgens vernietigd. Als informatie intern gedeeld wordt, is het beschermen er van de verantwoordelijkheid van het medium, zoals dat altijd al zo is. Wij vragen Argos dan ook om ofwel deze claim te bewijzen of haar terug te trekken.

3.

Argos heeft Publeaks ook verkeerd begrepen op dit punt. Klokkenluiders worden niet uitgenodigd om ongericht informatie te lekken, maar mogen zelf kiezen welk medium hun informatie ontvangt. Als en indien een klokkenluider de informatie naar meerdere media stuurt, kunnen die besluiten tot samenwerking. Maar dat hoeft niet. De breedte van de groep ligt niet in de samenwerking, maar in de keuzevrijheid voor de lekker. Het need-to-know wordt hiermee geen enkele geweld aangedaan. Sterker nog, gevoelige informatie die naar meerdere kanalen wordt gestuurd, is moeilijker tegen te houden. Media zullen in sommige gevallen juist concurreren in plaats van samenwerking. Maar alle media zullen zich houden aan de code van Bordeaux: ze zijn verplicht de documenten te checken op waarheidsgehalte, de bronnen te beschermen, aanvullend bronmateriaal te zoeken en hoor en wederhoor toe te passen. Wij vertrouwen erop dat de aangesloten media zich aan deze afspraken houden. Maar het bestuur kan besluiten om een medium de toegang tot Publeaks te onthouden, als afspraken worden geschonden.

4.

Of en wanneer lekken goed of slecht is, is niet aan ons maar ter overweging van de lekker. Wij nodigen niemand actief uit en hebben een systeem dat naar de pers lekt. Informatie komt dus juist niet "zonder meer op straat te liggen". Wij geloven, in tegenstelling tot Wikileaks, in de filter en verantwoordelijkheid van de pers. We zijn niet activistisch maar geloven in het versterken van de controlerend vermogen van de pers door middel van het inzetten van technologie.

5.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat media met kleine
redacties weinig behoefte hebben aan meer tips. Alle bij Publeaks betrokken media krijgen sinds maandag al veel binnen, waarvan een deel natuurlijk tot niets leidt. De deelnemende media kunnen en willen waarborgen dat de binnenkomende informatie gezien en gewogen wordt en geloven dat de veilige omgeving zal uitnodigen tot andere soorten informatie.
Argos is goed per mail te bereiken. Maar in alle eerlijkheid raden wij iedere
potentiële en serieuze klokkenluider indringend af om de pers via email of telefoon te benaderen. Het zou wellicht goed zijn als Argos op haar website aan zou geven hoe mensen Argos veilig kunnen benaderen.

https://publeaks.nl/Citeren Patrice Riemens <patrice {AT} xs4all.nl>:Op website Incontxt staan onze bezwaren tegen Publeaks:

http://onderzoek.incontxt.nl/onderzoeksblog/waarom_doen_argos_zembla_en_reporter_niet_mee_met_publeaks


Waarom doen Argos, Zembla en Reporter niet mee met Publeaks?

Door InContxt
<http://onderzoek.incontxt.nl/onderzoeksblog?blog-filter-author=InContxt>
09 september 2013

*Vandaag hebben een groot aantal media de site Publeaks
<https://www.publeaks.nl/> gelanceerd.
Op die site kunnen klokkenluiders anoniem hun verhaal kwijt. Ze kunnen
daarbij ook aangeven aan welke media ze hun documenten of tip willen geven.*

Wij werken veel met klokkenluiders en met tipgevers die absoluut anoniem
moeten blijven. Mensen die grote risico's lopen door met ons te praten.
Hoe belangrijker de tip hoe groter de risico's . Kijk maar naar het lot
van Bradley Manning en van Edward Snowden, of Julian Assange die alleen
een doorgeefluik was. Of, in eigen land, Ad Bos, de klokkenluider in de
bouwfraude, die nog steeds de juridische gevolgen ondervindt van zijn
klokgelui.

We kunnen hier ook de namen noemen van klokkenluiders en tipgevers. Maar
dat doen we niet. Die zouden u ook niks zeggen want die hebben juist
zorgvuldig geheim gehouden.

Wij zijn ook gevraagd mee te doen aan Publeaks. We hebben in een vroeg
stadium onderstaande argumenten naar voren gebracht. En daar hebben we
geen goede oplossingen of antwoorden op gehoord.

1
Als mensen gevoelige informatie willen lekken moeten ze dit nooit (dat
zegt ook de hoofdredacteur van The Guardian) langs de digitale snelweg
doen. Versleuteling werkt in sommige gevallen zelfs averechts.

2
Wij hebben aan Publeaks gevraagd hoe ze zich proberen te wapenen tegen
een mogelijke inval van Justitie (op hun computers staat straks wellicht
heel veel gevoelige informatie) en infiltratiepogingen. We hebben geen
serieus inhoudelijk antwoord gekregen op onze vragen. En daar maken we
ons zorgen over.

3
Het gezelschap dat is uitgenodigd om zich aan te sluiten bij Publeaks is
ons inziens veel te groot en veel te breed. Daar zat echt het hele
mediaspectrum bij: van de VPRO en de Volkskrant tot Pownews. Dat lijkt
ons geen goede basis om bij zo'n gevoelig project samen te werken. Daar
komt nog eens bij dat wij bij echt gevoelige informatie, waarbij bronnen
serieus gevaar lopen, zelfs binnen onze redactie het 'Need To
Know'-principe hanteren.

4
Wij hebben ook principiële bedenkingen bij het ongericht uitnodigen van
mensen om informatie te lekken. Daar zit deels toch ook een ideologie
achter, alsof lekken zonder meer goed zou zijn en elke lekker meteen een
klokkenluider is. Alsof alle vertrouwelijke informatie zonder meer op
straat zou moeten. Wij vinden in elk geval dat wij als professionele
media/journalisten een andere rol hebben en dienen te spelen dan
activistische groepen zoals Wikileaks.

5
Wij hebben niet zo'n behoefte om nog meer ongerichte tips aan te
trekken. We krijgen al heel veel 'tips'. De meesten daarvan leiden tot
niets en het kost behoorlijk veel tijd en moeite om ook de onzinnige
tips serieus te beoordelen. Als je zoiets als Publeaks opzet moet je,
vinden wij, ook kunnen waarborgen dat de binnenkomende informatie
serieus wordt beoordeeld. We betwijfelen of daar voldoende capaciteit
voor aanwezig is. Wij hebben er in elk geval geen extra capaciteit voor.
In elk geval zijn wij als Argos, Zembla en Reporter makkelijk vindbaar.
We hebben geen behoefte aan een extra sluis.

Daarom doen we niet mee.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).