www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] herstart discussie ThisIsASocialCapitalisticCoup
Ron Peperkamp on Thu, 14 Jan 2016 04:52:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] herstart discussie ThisIsASocialCapitalisticCoup


*paulv {AT} bikkel.org <paulv {AT} bikkel.org> schreef:*

*Als Syriza destijds eerst de hand in eigen boezem gestoken had, en (meer)
moeite gedaan had om eerst orde op zaken **te stellen in Griekenland zelf,
en daarna met die resultaten vanuit eigen kracht de onderhandelingen
ingegaan was, **dan was het mogelijk anders gelopen. Ze hadden immer een
breed populair mandaad na de verkiezingen. In plaats van **die te gebruiken
om Griekenland te hervormen in een rechtvaardige maar sociale maatschappij
(of daar teminste een **goed begin meer te maken), zette Syriza (vooral
Varoufakis) alles in op schuldverlichting, onder het motto: "zij hebben **ons
harder nodig dan wij hun". Zie: https://www.youtube.com/watch?v=MEUWxNifJJ8
<https://www.youtube.com/watch?v=MEUWxNifJJ8> 37:10:00 t/m 44:42:00*

Precies mijn eerder punt. Maar in het grotere verband was de harde lijn van
de Trojka dus geen weloverwogen politieke keuze, maar een door de
financiële markten afgedwongen positie.

Dat die harde lijn ook een aantal legitieme argumenten bevatte, heb al
eerder toegelicht. Maar dat doet niets af aan het tragische feit dat er
hier juist GEEN sprake was van een democratisch gelegitimeerd beleid.
Dijsselbloem vertolkte slechts de stem van de markt. De enigen die
misschien wél een politieke overtuiging vertolkten, waren die vervloekte
Merkel en Schäuble die koste wat koste de Duitse verankering in de Euro/EU
wilden veiligstellen en dus beslist wilden voorkomen dat Griekenland de
Euro zou verlaten. Daar gokte Varoufakis ook op - maar hij overspeelde zijn
hand...

Ron


Op 14 januari 2016 03:58 schreef <paulv {AT} bikkel.org>:

> > Ron bedankt voor je antwoord
> >
> > Echter ik zet toch veel vraagtekens bij je opmerking
> >
> >  "Het wonderlijke van het kapitalisme is namelijk dat niemand ??? en dan
> bedoel echt niemand ??? begrijpt hoe het precies werkt. Maar... het werkt!"
> >
> > Mijns inziens is het mechanisme wat er aan ten grondslag ligt toch vrij
> eenvoudig, nl. het vergroten van kapitaal door een kleine, elitaire en door
> de gangbare politiek ondersteunde groep door middel van het op
> grootschalige wijze expoiteren van de arbeid van de rest en het schandalig
> misbruiken van natuurlijke grondstoffen
> >
>
> Dat dat het (mijns inziens ongewenste) effect is van neo-liberaal
> capitalisme (niet noodzakelijk
> van het rijnlandmodel of anarchokapitalisme) doet niks af aan de stelling
> van Ron, namelijk dat we
> nog steeds kapitalisme niet goed begrijpen.
>
> > Dit komt natuurlijk over als steil marxisme , maar gezien de steeds maar
> weer toenemende invloed van dit elitair genootschap op meerdere lagen van
> het brosse sociale weefsel dat onze maatschappij nu eenmaal is, zijn de
> resultaten van de invloed steeds ingrijpender en dringen onderhand in in
> onze meest intieme bestaanswijzen.
>
> Mijn intieme bestaanswijzen hou ik graag voor mezelf ;-)
>
> > De toename van verregaande deprivatisering van ons priveleven enerzijds
> en de eveneens verregaande privatisering van onze publieke aanwezigheid,
> scholing , huisvesting, vervoer en gezondheidszorg zijn slechts een paar
> voorbeelden van het falen van dit zogenaamd enig werkzame economische
> systeem
>
> We hoeven niet accoord te gaan met de uitwassen van neo-libraal
> kapitalisme, die zegt dat alles monetize
> moet worden, omdat het anders niet bestaat. Het rijnland-model en andere
> vormen van social-democratie zijn
> en blijven levensvatbaar. Het onderbrengen van functies zoals scholing ,
> huisvesting, vervoer en gezondheidszorg
> in een staat-monopolie waren (en zijn) politieke keuzes, net zoals het
> privatiseren daarvan. Maar de keuze is
> niet binair. Suggereren dat Of de staat het als monopolie doet, Of de
> markt het doet met winstoogmerk is een
> false binaire keuze, aangezien er ook andere opties zijn die bestonden
> voor de staat het monopolie naar zich
> toetrok, en andere opties stonden en staan nog steeds open.
>
> btw: het monetisen van functies heeft trouwens een bijeffect waar velen
> mogelijk niet aan gedacht hebben: het opblazen
> van het GDP (aangezien diensten die voorheen informeel of zonder geld
> gedaan werden nu in geld uitgedrukt worden, en
> daarmee het GDP opblazen. Als opa en oma niet meer gratis oppassen, maar
> zich in plaats hiervan commercieel beschikbaar
> stellen als oppas (met bijbehorende uitwisseling van schelpjes of andere
> valuta), is er netto geen sprake van toegenomen
> welvaart, maar is het GDP wel gegroeid. Economische groei (van het GDP) en
> staatsschuld als percentage van het GDP vindt
> ik daarom ook een slechte meassure. Als ik de Grieken dan ook een advies
> zou moeten geven zou het zijn: institutionaliseer
> en/of privatiseer asap zo veel mogelijk, zodat daarmee het GDP en de
> winstgroei opgeblazen wordt. Plotseling is dan de
> staatsschuld als percentage van het GDP een stuk lager. Dat het de
> werkelijke problemen niet oplost is trouwens een 2e.
>
> > Ik pleit er dan ook voor om ons niet te verliezen in voor en tegens maar
> om een compromis te vinden in het versneld ontwikkelen van een sociaal
> kapitalistische maatschappijvorm, die er voor zorgt dat een sterk
> regulerende democratisch gekozen lichaam de excessen van een zuiver
> kapitalistische maatschappij tegengaat en de bevolking beschermt tegen het
> verworden tot een willoos commodificeerbaar object
>
> Ik ben het totaal met je eens dat alleen de democatisch gekozen organen de
> excessen van een zuiver kapitalistische maatschappij
> kunnen tegengaan. Het probleem bij Griekenland was (en is) echter dat ze
> niet alleen in de EU en Euro zitten.
>
> Als Syriza destijds eerst de hand in eigen boezem gestoken had, en (meer)
> moeite gedaan had om eerst orde op zaken
> te stellen in Griekenland zelf, en daarna met die resultaten vanuit eigen
> kracht de onderhandelingen ingegaan was,
> dan was het mogelijk anders gelopen. Ze hadden immer een breed populair
> mandaad na de verkiezingen. In plaats van
> die te gebruiken om Griekenland te hervormen in een rechtvaardige maar
> sociale maatschappij (of daar teminste een
> goed begin meer te maken), zette Syriza (vooral Varoufakis) alles in op
> schuldverlichting, onder het motto: "zij hebben
> ons harder nodig dan wij hun". Zie:
> https://www.youtube.com/watch?v=MEUWxNifJJ8 37:10:00 t/m 44:42:00
>
>
>
> >
> > Groet
> >
> > Andreas Maria Jacobs
> >
> >
> >
> > Sent from my eXtended BodY
> > ______________________________________________________
> > * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> > * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> > * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> > * Meer info, archief & anderstalige edities:
> > * http://www.nettime.org/.
> > * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>-- 
Met vriendelijke groet,
Ron Peperkamp

-----------------------------------
Ron Peperkamp
ron {AT} peperkamp.nl
M: +31 (0)6 1226 3331
-----------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).