www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] BuZa NL doet aan digi-ontwikkelings 'samenwerking' ...
Geert Lovink on Wed, 11 Jan 2017 17:29:25 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] BuZa NL doet aan digi-ontwikkelings 'samenwerking' ... (Jaap-Henk Hoepman)


Francois Laureys (ex-IICD, WereldOmroep, Radio 100, Vrije Keyser) schrijft ons vanuit Bukina Faso:

In theorie is G4AW best een aardig programma, dat economische, techno-innovatieve en ontwikkelings-objectieven probeert te combineren. De beoogde doelgroep is arme boeren inontwikkelingslanden, en het bereik moet groot zijn.

Het consortium rond het beschreven project wordt door CTA in Wageningen geleid.

Alle G4AW projecten moeten een business plan hebben dat aantoont dat het project na 3 jaar economisch vatbaar is. Voor de meeste is het model dan ook dat er na de projectperiode (gradueel oplopend) voor de informatie-services betaald zal moeten worden (sommige hebben al vanaf het begin een betaalmodel - maar dan gaat het om heel specifieke data/informatie die direct kan leiden tot extra inkomsten voor de gebruiker). In veel gevallen is er net als in Oeganda ook een ingewikkelde data/profiel formule, waarbij niet helemaal doorzichtig is hoe/wie/wat er aan verdiend moet gaan worden. In de onderhandelingen die IICD voerde met verzekeraars etc. bij de formulering voor de eerste ronde subsidies was het punt van data-ownership etc. een heel belangrijke - maar ook bijzonder lastige materie, want hoe kun je een economisch model rond data bouwen als er niet voor betaald kan worden door de beoogde gebruiker? 

Mijn gevoel is dat het voor de meeste grote bedrijven die meedoen in de consortia rond G4AW projecten vooral aantrekkelijk is omdat het hen niet veel kost, ze een mooie affiche kunnen maken van hun inspanningen voor ontwikkeling, en het hen in sommige gevallen de mogelijkheid biedt om een nieuwe markt te verkennen. Ik sluit niet uit dat sommige bedrijven welgemeend willen proberen nieuwe business te creeeren in de Derde Wereld, maar de praktijk zal moeten uitwijzen hoeveel van die partijen het initiatief voortzetten na de projectperiode… 

Een andere drijfveer voor G4AW is duidelijk dat het de nederlandse innovatieve satelliet-bedrijfjes (het gaat om een tiental serieuze) wil helpen zich beter in de markt te zetten. Maar dat is geheel in lijn met het nieuwe credo van Buza "Nederlands eigenbelang hand in hand met ontwikkeling" - wat je daar ook van mag vinden... En het moet gezegd: sommige van deze bedrijfjes pionieren met echt interessante technologische innovaties.    

(gepost met toestemming van Francois)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).