www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Calin Dan
I. Poppe on Mon, 23 Nov 1998 12:48:11 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Calin Dan


C„lin Dan: 'Mijn gebruikelijke manier van doen was altijd: ideeŽn
hebben, daarvoor vechten en vervolgens allerlei inspanningen leveren,
mentaal, fysiek en financieel. En dan was er een opening in een galerie of
museum met wat mensen die je nooit eerder had ontmoet, die met elkaar
praatten en je nauwelijks opmerkten... Ik ontwikkelde in de loop der tijd
een gevoel van nutteloosheid. Ik ben geen commercieel kunstenaar maar
die heeft hetzelfde probleem. Zelfs als ik commercieel succesvol zou zijn,
verandert mijn relatie met het publiek niet - hoogstens het bedrag op mijn
bankrekening. Kunst verkeert in een crisis. Kunst en publiek zijn in een
lange echtscheidingsprocedure verwikkeld. Cultuur is verworden tot iets
kopen en verkopen.'
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Netkunst/Doomsday/inhoud.html


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.