M Grootveld on Thu, 13 Jan 2000 11:20:57 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Lost & Found 2.5


Onder het motto "Forward ... To The Past" duikt ook Lost & Found met enige
tegenzin het nieuwe millenium in. Terwijl America Online en TimeWarner aan
het bedenken zijn hoe ze straks onze totale informatievoorziening in handen
kunnen krijgen en Walter Etty en Aad van den Heuvel als ware Hansje Brinkers
aan het proberen zijn hun vingers in de dijk van het Nederlandse
omroepbestel te steken, presenteert Lost & Found op vrijdag 14 januari 2000
als vanouds een spetterende avond vol verdwaalde beelden en geluiden in het
Theatrum Anatomicum van de Waag te Amsterdam. We hebben nog geen beelden
voor u van Peter Klashorst, die zich in West-Afrika tot de Islam heeft laten
bekeren en nu met twintig vrouwen aan zijn zijde als Mohammed Lami door het
leven gaat. Wel kunnen we u laten zien hoe er in Amsterdam twintig jaar
geleden werd nagedacht over de invulling van 'lege' plekken in het centrum
van de stad en hoe jonge kunstenaars de toekomst tegemoet treden.
Komt dat zien en rept u op vrijdag 14 januari om half negen 's avonds naar
de Waag aan de Nieuwmarkt om voor het luttele bedrag van fl 10,- getuige te
zijn van Lost & Found's pogingen om de tijd even te doen stilstaan.
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.