Erik van Heeswijk on Thu, 3 May 2001 04:23:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] E-zines zijn dood, leve de e-zines!


Vrijdag in Onlijn:
http://www.onlijn.nl


E-ZINE VAN DE MAAND: E-ZINES ZIJN DOOD, LEVE DE E-ZINES (SLOT)
-.-
De trouwe Onlijnlezers was het waarschijnlijk al wel opgevallen. Het
viel me steeds zwaarder een e-zine van de maand te selecteren. En hoewel
het een stokoude traditie betreft, sinds januari 1999, weiger ik verder
een e-zine van de maand te selecteren. De oorspronkelijke bedoeling was
het maken van mooie nettijdschriften een klein beetje te stimuleren,
maar die opzet is mislukt: de e-zinewereld is op sterven na dood. 
Met de oplages van de mailinglijsten gaat het niet eens zo slecht. Een
simpel blad als Onlijn kent 35.000 lezers, de veelgeprezen 'De Cursor'
en Smallzine allebei 30.000. Voor een branche waarin het geld niet voor
het opscheppen ligt, en weinig geadverteerd wordt, is dat nog niet eens
zo beroerd.

En toch gaat er iets mis. En dan heb ik het niet over die 90% van de
bladen die nooit een Pullitzerprijs zal winnen. Dat is een gegeven van
altijd; die internetbladen zijn vaak klein, hebben hun eigen publiek en
dat is prima. Pas echt treurig is dat zelfs de Nederlandse e-zines die
kwalitatief gezien de moeite waard bleken zich de afgelopen twee jaar
onvoldoende ontwikkeld hebben. Voorbeelden zijn er te over:
Webbedingetjes heeft nog steeds geen HTML lay-out, Smallzine nog steeds
geen foto's en Onlijn geen goede corrector. In veel gevallen zien de
e-zines er nog nagenoeg hetzelfde uit als in de tijd dat ze veelbelovend
waren. En dan steken zij nog boven de rest uit.

Naar de oorzaken is het niet moeilijk raden: allereerst moeten e-zine
makers de hand in eigen boezem steken: we zijn te weinig creatief
geweest. Maar vernieuwing is niet alleen een kwestie van inspiratie op
een zondagmorgen of een journalistieke cursus volgen. 
Een daadwerkelijke verbetering in de breedte is vooral een kwestie van
kennis en geld. En daarin kunnen we de rol van de reclamebureaus en
uitgeverijen herkennen. Ondanks dat uit nagenoeg elk onderzoek blijkt
dat advertenties in e-zines het bijzonder goed doen, is er geen
advertentiebureau dat zich er werkelijk aan waagt. Ondanks het feit dat
uitgeverijen als VNU en Audax vele redacteuren en journalisten in dienst
hebben, en van bladen leven, weigeren zij er zelfs naar te kijken; laat
staan dat de afdeling 'Business Development' zijn neus in de
e-zinewereld steekt.

Kortom e-zinemakers staan er nog steeds alleen voor. Een serieuze hobby
voor de meesten, maar het geld moet ergens anders vandaan komen. En
daaruit volgt dat de kwaliteit van het Nederlandse e-zine nog steeds
onvoldoende is. 

Uiteraard zal ik me nog te pas en te onpas met het verschijnsel e-zine
bemoeien. E-zines zullen voorlopig alleen niet meer maandelijks in
Onlijn besproken worden totdat er nieuwe ontwikkelingen te verwachten
zijn. Vrienden en vijanden: over de toekomst ben ik niet eens zo somber
gestemd, het heden baart me zorgen.

Erik van Heeswijk 

http://onlijn.nl/editie/9901/
http://www.smallzine.nl
http://www.webbedingetjes.nl
http://www.decursor.com
-.-

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).