Maarten Reijnders on Sat, 5 May 2001 00:30:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] E-zines zijn dood, leve de e-zines!


Erik van Heeswijk schreef een artikel over de e-zinewereld. Die is volgens
hem op sterven na dood.

At 02:16 AM 5/3/01 +0200, Erik van Heeswijk wrote:
>Pas echt treurig is dat zelfs de Nederlandse e-zines die
>kwalitatief gezien de moeite waard bleken zich de afgelopen twee jaar
>onvoldoende ontwikkeld hebben. Voorbeelden zijn er te over:
>Webbedingetjes heeft nog steeds geen HTML lay-out, Smallzine nog steeds
>geen foto's en Onlijn geen goede corrector.

Ik denk dat dat verkeerde voorbeelden zijn van een gebrek aan ontwikkeling.
Wordt Webbedingetjes er kwalitatief beter van als het in html-opmaak
verschijnt? Ik denk van niet, eerder het tegenovergestelde. En wat voegen
foto's toe aan SmallZine? Weinig volgens mij. Het is een beetje of je voor
de bakken met amateurtijdschriften gaat staan en zegt: waarom verschijnen
die dingen nog steeds niet op glimmend papier? Het moet in eerste plaats om
de inhoud gaan en niet om de vorm.

En als de 'kwalititatief betere' e-zines al een probleem hebben, is dat
toch vooral dat ze de afgelopen jaren inhoudelijk niet veel beter en
invloedrijker zijn geworden. E-zines als De Cursor, Onlijn en SmallZine
hebben oplages die drie maal zo hoog zijn als die van professionele
opinieweekbladen als De Groene Amsterdammer en Hervormd Nederland. Toch
worden bovengenoemde e-zines slechts sporadisch aangehaald in kranten (als
er al nieuws uit de e-zines wordt overgenomen, dan wordt het toch vooral
schaamteloos zonder bronvermelding geroofd). Dit in tegenstelling tot De
Groene en Hervormd Nederland die wel wekelijks de krant halen. Al is het
maar in een verplicht rubriekje met weekbladbesprekingen.

>Een daadwerkelijke verbetering in de breedte is vooral een kwestie van
>kennis en geld.

Daarmee leg je vinger wel op de zere plek. Zelfs armlastige
opinieweekbladen als De Groene en Hervormd Nederland hebben een budget tot
hun beschikking dat dat van de grootste Nederlandstalige e-zines vele malen
overtreft. Daarom zijn deze opinieweekbladen ook professionele publicaties
met betaalde redacteuren, terwijl e-zines dat niet zijn. Dat verschil in
middelen heeft natuurlijk consequenties voor de kwaliteit. Eerdergenoemde
opinieweekbladen hebben redacteuren in dienst die een week op een artikel
kunnen broeden, terwijl e-zines op een achternamiddag in elkaar moeten
worden gezet.

>En daarin kunnen we de rol van de reclamebureaus en
>uitgeverijen herkennen.

Je vergeet de lezers. Die zijn ook niet bereid om voor publicaties op
internet te betalen. Een belangrijk verschil met de lezers van papieren
tijdschriften.

>Ondanks het feit dat
>uitgeverijen als VNU en Audax vele redacteuren en journalisten in dienst
>hebben, en van bladen leven, weigeren zij er zelfs naar te kijken; laat
>staan dat de afdeling 'Business Development' zijn neus in de
>e-zinewereld steekt.

Zo vreemd is dat toch niet? Op dit moment lijkt het vrij moeilijk om met
een e-zine zoveel geld te verdienen dat je er een professionele redactie
van kunt betalen. Dat wijzen de ervaringen met e-zines als Onlijn, De
Cursor en SmallZine wel uit. Het is niet helemaal onmogelijk om geld te
verdienen met e-zines, maar een grote vetpot is het vooralsnog niet.
E-zines zijn bovendien geheel afhankelijk van de advertentieinkomsten en
met de advertentiemarkt schijnt het de laatste maanden niet zo goed te
gaan. ;-)

Overigens vraag ik me af of je een door een professionele uitgever
uitgegeven e-zine nog wel een e-zine kunt noemen, maar dat is meer iets
voor een andere discussie.

Maarten Reijnders


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).