Peter van der Pouw Kraan on Sat, 5 May 2001 14:45:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] E-zines zijn dood, leve de e-zines!Maarten Reijnders schreef:

>Je vergeet de lezers. Die zijn ook niet bereid om voor publicaties op
>internet te betalen. Een belangrijk verschil met de lezers van papieren
>tijdschriften.

Is dat wel zo? Is dat onderzocht of is dit een mening die jaren geleden
gemeengoed is geworden en daarna nooit meer getest? Mij is als lezer nooit
iets gevraagd. En nu ik erover nadenk: ik ben eigenlijk best bereid te
betalen voor een goed tijdschrift dat mij per e-mail wordt toegestuurd.
Niet zomaar voor een blaadje waarin wel eens wat aardigs staat, maar voor
een echt degelijk vakblad bijvoorbeeld. 
Natuurlijk zal de copieerbaarheid meer lezers dan alleen de abonnees
opleveren. Dat maakt een blad kwetsbaarder. Toch zijn er voor het
doorcopieren abonnees nodig. Of betaalde abonnementen zinnig zijn hangt af
van de te verwachten verhouding abonnees/totale aantal lezers.
Het wordt gewoon een ander sommetje dan bij een papieren blad. De uitkomst
zal verschillen naar doelgroep, aard van het blad en de relatie met de lezers.

Peter van der Pouw Kraan (peter@xs4all.nl)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).