Maarten Reijnders on Sat, 5 May 2001 15:27:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] E-zines zijn dood, leve de e-zines!


At 02:47 PM 5/5/01 +0200, Peter van der Pouw Kraan wrote:
>>Je vergeet de lezers. Die zijn ook niet bereid om voor publicaties op
>>internet te betalen. Een belangrijk verschil met de lezers van papieren
>>tijdschriften.
>
>Is dat wel zo? Is dat onderzocht of is dit een mening die jaren geleden
>gemeengoed is geworden en daarna nooit meer getest? 

Een paar jaar geleden hebben we bij SmallZine een enquete gehouden onder
lezers of ze bereid waren om te betalen voor e-zines. De grote meerderheid
gaf aan geen geld over te hebben voor e-zines. Nu kun je natuurlijk altijd
je vraagtekens zetten bij de uitkomst van zo'n poll (spreken de lezers wel
de waarheid? geven ze sociaal wenselijke antwoorden? proberen ze met hun
antwoorden het 'beleid' van e-zinemakers te beinvloeden?), maar de
experimenten die er zijn geweest met het laten betalen voor 'content'
bevestigen het beeld van de enquete wel. Internetters willen in het
algemeen liever niet betalen.

Het online magazine Slate heeft het een tijdje geprobeerd met betaalde
abonnementen, maar uiteindelijk kwam de directie tot de conclusie dat het
lucratiever was om het blad gratis te maken (vanwege de extra
advertentieinkomsten). Salon Magazine gaat het nu ook weer proberen, en
hoewel ik hoop dat ze er succes mee hebben, vrees ik dat ook die poging tot
mislukken gedoemd is.

Het enige voorbeeld dat altijd wordt aangehaald als 'succesvolle betaalde
online publicatie' is de internetversie van de Wall Street Journal. Ik weet
niet of het nog steeds zo'n succes is, maar ze hebben in ieder geval een
paar jaar quitte gedraaid. Dat mensen wel bereid zijn te betalen voor de
WSJ op internet, heeft alles te maken met de dienst die de WSJ aanbiedt. De
informatie uit de WSJ is voor de lezers ervan zo belangrijk (en uniek) dat
ze er graag wat geld voor over hebben. Abonnementen op de internetversie
van de WSJ worden bovendien vaak ook door de werkgever betaald. Voor bijna
alle andere internetpublicaties gelden die succes-voorwaarden niet.

Het is in het algemeen erg moeilijk om mensen te laten betalen voor iets
wat ze eerst gratis kregen. Helemaal als er nog steeds gratis alternatieven
blijven bestaan. Ik bedoel: hoeveel van de 57 miljoen gebruikers die
Napster nu claimt te hebben, gaan er straks een betaald abonnement nemen?
Hooguit een fractie, is mijn voorspelling.

>Mij is als lezer nooit
>iets gevraagd. En nu ik erover nadenk: ik ben eigenlijk best bereid te
>betalen voor een goed tijdschrift dat mij per e-mail wordt toegestuurd.
>Niet zomaar voor een blaadje waarin wel eens wat aardigs staat, maar voor
>een echt degelijk vakblad bijvoorbeeld. 

Daar zit waarschijnlijk meteen het probleem. Bijna alle e-zines zijn gewoon
'blaadjes waarin weleens wat aardigs staat'. En daar wil je dus niet voor
betalen. De meeste zaken die in e-zines staan, kun je ook wel ergens anders
(gratis) lezen. Dus waarom zou je een abonnement nemen op dat ene e-zine
dat geld vraagt, terwijl er talloze andere gratis e-zines zijn. 

Sommige 'echt degelijke vakbladen' zijn trouwens al betaald op internet.
Denk maar aan de verschillende wetenschappelijke uitgaven.

>Natuurlijk zal de copieerbaarheid meer lezers dan alleen de abonnees
>opleveren. Dat maakt een blad kwetsbaarder.

Ik denk dat dat uiteindelijk wel weer eens zou kunnen meevallen. Een
papieren krant of tijdschrift wordt doorgaans ook door meer mensen gelezen
dan alleen degene die ervoor heeft betaald. Toen Slate abonnementsgeld ging
heffen, leidde dat ook niet tot een enorm netwerk van mensen die het blad
op grote schaal gingen doorsturen (al kreeg ik destijds wel wekelijks een
'illegale' kopie ;-)).

groet,

Maarten Reijnders
Onbezoldigd redacteur van SmallZine :)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).