Rick van Dijk on Wed, 9 May 2001 15:49:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] RE: E-zines zijn dood, leve de e-zines!


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: nettime-nl-admin@nettime.org
[mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]Namens Stijn Wuyts [deCURSOR]
Verzonden: maandag 7 mei 2001 12:12
Aan: nettime-nl@nettime.org
Onderwerp: [Nettime-nl] RE: E-zines zijn dood, leve de e-zines!

Hallo,

> Message: 1
> Reply-To: <arench@daxis.nl>
> From: "Rick van Dijk" <arench@daxis.nl>
> To: "Maarten Reijnders" <emmermr@xs4all.nl>, <nettime-nl@nettime.org>
> Subject: RE: [Nettime-nl] E-zines zijn dood, leve de e-zines!
> Date: Sun, 6 May 2001 11:23:42 +0200
> charset="iso-8859-1"
>
> Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft onlangs staatssecretaris Van
> der Ploeg geadviseerd een stimuleringsregeling voor internetpublicaties
> in het leven te roepen.

Erg nobel, maar ik zou me er toch niet goed bij voelen als ik er
gemeenschapsgeld zou zitten doordraaien, in de hoop dat mijn
Internetpublicatie succesvol zou worden.
In de voorgestelde regeling is het meeste geld voor het project afkomstig
van de uitgever zelf. Met andere woorden: het ondernemersrisico wordt wel
verlaagd, maar niet weggenomen. Dus om nou van het doordraaien van
gemeenschapsgeld te spreken...Bovendien is de subsidie tijdelijk en
eenmalig.
Je kan subsidies geven voor film,
radio of andere kunsten, maar gezien het beperkt aantal echt goeie
Nederlandstalige e-zines, zie ik subsidies voor elektronische publicaties
niet goed zitten.

Waarom voor film, radio en andere kunsten wel en voor e-zines niet? Dat zijn
toch ook cultuurgoederen? Je geeft het zelf al aan: 'gezien het beperkt
aantal echt goeie Nederlandstalige e-zines'. Des te meer reden voor een
stimuleringsregeling.
Het grootste probleem vormt inspiratie, pas daarna is geld het probleem.
Volgens mij is het net andersom: aan goede ideeŽn ontbreekt het niet, wel
aan (voldoende) geld.
En dat geldprobleem moet opgelost worden door reclameregiebureau's, niet
door
de overheid. Er moet een mentaliteitswijziging optreden bij uitgevers,
reclamebureau's en adverteerders. Pas daarna kunnen een paar
Nederlandstalige e-zines echt professioneel en winstgevend worden.

Misschien dat een duwtje in de goede richting -een stimuleringsregeling-
helpt. Als het Bedrijfsfonds een project ondersteunt, zou dat voor andere
partijen ook aanleiding kunnen zijn om er (meer) geld in te steken.

Groeten,

Stijn Wuyts,
deCURSOR (http://www.decursor.be/)


Groeten,
Rick van Dijk,
Bedrijfsfonds voor de Pers


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).