Stijn Wuyts [deCURSOR] on Wed, 9 May 2001 17:01:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] RE: E-zines zijn dood, leve de e-zines!


Hallo,

> Message: 1
> Reply-To: <arench@daxis.nl>
> From: "Rick van Dijk" <arench@daxis.nl>
> To: "Maarten Reijnders" <emmermr@xs4all.nl>, <nettime-nl@nettime.org>
> Subject: RE: [Nettime-nl] E-zines zijn dood, leve de e-zines!
> Date: Sun, 6 May 2001 11:23:42 +0200
> charset="iso-8859-1"
>
> Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft onlangs staatssecretaris Van
> der Ploeg geadviseerd een stimuleringsregeling voor internetpublicaties
> in het leven te roepen.

Erg nobel, maar ik zou me er toch niet goed bij voelen als ik er
gemeenschapsgeld zou zitten doordraaien, in de hoop dat mijn
Internetpublicatie succesvol zou worden. Je kan subsidies geven voor film,
radio of andere kunsten, maar gezien het beperkt aantal echt goeie
Nederlandstalige e-zines, zie ik subsidies voor elektronische publicaties
niet goed zitten.
Het grootste probleem vormt inspiratie, pas daarna is geld het probleem. En
dat geldprobleem moet opgelost worden door reclameregiebureau's, niet door
de overheid. Er moet een mentaliteitswijziging optreden bij uitgevers,
reclamebureau's en adverteerders. Pas daarna kunnen een paar
Nederlandstalige e-zines echt professioneel en winstgevend worden.

Groeten,

Stijn Wuyts,
deCURSOR (http://www.decursor.be/)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).