Francisco van Jole on Mon, 28 May 2001 15:18:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Internetjournalistiek


At 14:38 28-05-2001 +0200, Karin Spaink wrote:
>On 28-05-2001 at 10:49, Francisco van Jole kindly wrote:
> > At 10:05 28-05-2001 +0200, Karin Spaink wrote:
>
> >>Over veel meer dan dat. Heb je de damesbladensector het
> >>laatste decennium nog bekeken? Die is ondertussen
> >>uitgesplitst in vrouwen met een gezin, vrouwen met een gezin
> >>en een baan, vrouwen met een baan en verhoudingen, vrouwen
> >>boven de dertig met verhoudingen doch geen vaste relatie,
> >>etc.
>
> > Ja dat is zo. Maar is dat ook zo *omdat*  je daarvoor beter - en duurder
> > volgens jou zelfs - advertenties kunt verkopen?
>
>Je vernauwt de vraag. Die luidde namelijk of sterk
>gespecificeerde consumentengroepen commercieel interesssant
>zijn. Het simpele bestaan van al die narrow-interest
>tijdschriften bewijst dat al. Of diezelfde tijdschriften hun
>advertentieruimte vervolgens voor hetzelfde dan wel een
>hoger bedrag kunnen verkopen als minder toegespitste
>tijdschriften, is een zijpad dat jij nu ineens tot
>hoofdargument maakt. Voorts heb ik nergens gezegd dat zulke
>bladen hun advertenties duurder verkopen.

Nee, ik vernauw de vraag niet. Erik stelde dat gespecificeerde 
consumentengroepen commercieel *interesssanter* zouden zijn dan een 
algemeen publiek. En daarop reageerde ik met "Een selectief publiek is in 
veel gevallen commericeel niet zo interessant. Of laat ik het nauwkeuriger 
zeggen: wordt commercieel niet zo interessant gevonden."

Dat ging over advertenties op internet.

Ik ontken niet dat er bladen zijn die gericht zijn op speciale groepen. 
Evenmin ontken ik dat er sites zijn die gericht zijn op speciale groepen. 
Ik zeg alleen dat het niet zo is dat je louter vanwege die gerichtheid 
makkelijker advertenties verkoopt. Ik ken algemene bladen met meer 
advertenties dan gerichte bladen en andersom. Dus louter de selectiviteit 
zegt niet zoveel.

> > En is het zo dat het adverteren in een gespecialiseerd blad duurder is dan
> > in een regulier blad? Ik weet het niet.
>
>Straw man. Ik heb nooit zoiets beweerd.

Ze waren commercieel interessanter en de marketingsector had er zelfs meer 
geld voor over zei je eerder. Dat zal dan toch wel in de tarieven terug te 
vinden zijn? Of is dat een vreemde redenering?

> > Maar laten we het tot internet beperken. Erik beweert dat het aan de
> > reclamebureaus en marketingafdelingen ligt dat e-zines niet financieel
> > floreren omdat ze de waarde van die e-zines maar niet willen zien. Deel je
> > die mening?
>
>Weer een straw man. Erik heeft wel meer gezegd dan dit.

Voor iemand die kennelijk een hekel heeft aan het zogeheten straw man, maak 
je er anders driftig gebruik van.

> >>Ik heb op mijn beurt bepaald niet het idee dat het slecht
> >>gaat met Zonnet of Wish.
>
> > Nee? Ik meende uit berichten over Wish iets anders op te maken.
>
>Grappig dat van de twee die ik noemde, Wish het dan
>kennelijk slechter doet. Wish is namelijk niet *helemaal*
>gratis, terwijl Zonnet dat wel is.

Ah, in het e-zine Onlijn van Erik lees ik net de vraag "Begint bij Zonnet 
het geld op te raken?"

Maar dat zal vast ironisch bedoeld zijn.
vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).