Maurice Wessling on Wed, 30 May 2001 13:10:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Virusvoorlichtingscentrum/meldpunt nodig? Re: [Nettime-nl] virus?


At 11:38 30-5-2001 +0200, Marja Oosterman wrote:


>Wat we missen is een meldpunt voor dit soort hardnekkige gevallen.
>Zo'n meldpunt zou m.i. allereerst voor voorlichting dienen te zorgen, maar 
>ook stappen moeten kunnen nemen bij volharding in dit soort a-sociaal gedrag.


Wanneer je veel mail ontvangt uit de sociaal-maatschappelijke hoek (NGOs, 
gezondheidszorg, culturele organisaties) dan ben je inderdaad de pineut. De 
problemen uit die hoek om bij te blijven op het gebeid van ICT zijn 
natuurlijk ook niet van vandaag of gisteren. Het blijft tobben daar. 
Uiteindelijk geldt bij die organisaties hetzelfde als in andere sectoren; 
beveiliging is het sluitstuk van de begroting.

Ik denk dat er inderdaad meer coordinatie/voorlichting moet komen maar de 
vraag wie dat moet doen zal voorlopig wel het struikelblok blijven. Veel 
platform activiteiten (isoc.nl, internetvooralledag.nl met 
willem-alexander) richten zich nu vooral op het vergroten van het probleem 
door toetreding tot het net te stimuleren zonder duidelijke ideeen over 
voorlichting en security. De Safe Internet Foundation (sif.nl) is opgericht 
met precies het doel van voorlichting over veilig internet maar ik heb geen 
idee wat ze nu precies doen.

De nederlandse overheid heeft zich tot nu toe vrijwel uitsluitend gericht 
op de strafrechterlijke kant van het probleem. Ik denk dat het nog wel een 
tijdje duurt voordat den haag tot de ontdekking komt dat je virussen en 
hacken niet bestrijd met wetgeving. Een eerste aanzet tot anders denken 
over dit probleem is het Kwint rapport 
(http://www.minvenw.nl/dgtp/home/data/scriptgifs/985003587-1.pdf).

Je mag ook de ICT sector en de ISPs in nederland wat verwijten want tot nu 
toe zijn die clubs er niet in geslaagd een gemeenschappelijke CERT of ander 
voorlichtingsinitiatief op te zetten. CERT-NL (cert.surfnet.nl) is voor de 
universiteiten (surfnet) en KPN (www.uni-cert.nl) heeft nog een eigen CERT 
maar die functioneren allebei alleen intern voor de eigen organisatie/klanten.

Maurice


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).